Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. gedrevenheid:
  2. gedreven:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for gedrevenheid from Dutch to English

gedrevenheid:

gedrevenheid [de ~ (v)] noun

  1. de gedrevenheid (felheid)
    the vehemence; the fierceness; the intensity; the violence
  2. de gedrevenheid (enthousiasme)
    the enthusiasm; the effusiveness; the exuberance; the ravishment; the rapture

Translation Matrix for gedrevenheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
effusiveness enthousiasme; gedrevenheid enthousiasme; uitbundigheid; uitgelatenheid
enthusiasm enthousiasme; gedrevenheid enthousiasme; opgetogenheid; uitbundigheid; uitgelatenheid
exuberance enthousiasme; gedrevenheid buitensporigheid; enthousiasme; exces; overdaad; overvloed; uitbundigheid; uitgelatenheid
fierceness felheid; gedrevenheid felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht
intensity felheid; gedrevenheid dynamiek; energie; felheid; fiksheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; kwantiteit; mate; sterkte; veldsterkte
rapture enthousiasme; gedrevenheid betovering; enthousiasme; extase; geestvervoering; trance; uitbundigheid; uitgelatenheid; verrukking; vervoering
ravishment enthousiasme; gedrevenheid enthousiasme; uitbundigheid; uitgelatenheid
vehemence felheid; gedrevenheid driftigheid; felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht
violence felheid; gedrevenheid felheid; geweld; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht

Related Words for "gedrevenheid":


gedreven:

gedreven adj

  1. gedreven

Translation Matrix for gedreven:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
obsessed gedreven bezeten; fanatiek

Related Words for "gedreven":


Wiktionary Translations for gedreven:


Cross Translation:
FromToVia
gedreven go-getting umtriebig — eifrig tätig, getrieben (im positiven Sinne)