Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. geld besparen:


Dutch

Detailed Translations for geld besparen from Dutch to English

geld besparen:

geld besparen verb

 1. geld besparen (besparen; matigen; minder gebruiken)
  to save; to spare; to economize; to moderate; to have left; to economise
  • save verb (saves, saved, saving)
  • spare verb (spares, spared, sparing)
  • economize verb, American (economizes, economized, economizing)
  • moderate verb (moderates, moderated, moderating)
  • have left verb (has left, had left, having left)
  • economise verb, British

Translation Matrix for geld besparen:

NounRelated TranslationsOther Translations
spare reserve
VerbRelated TranslationsOther Translations
economise besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken besparen; bezuinigen; korten; matigen; minder gebruiken; zuinig zijn
economize besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken besparen; bezuinigen; korten; matigen; minder gebruiken; zuinig zijn
have left besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken overhebben; overhouden
moderate besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken bedaren; bedwingen; beheersen; bemakkelijken; besparen; beteugelen; dempen; intomen; matigen; met mate gebruiken; minder gebruiken; simplificeren; temperen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen; zich matigen
save besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; besparen; bewaren; bezuinigen; bijeenzamelen; conserveren; in acht nemen; instandhouden; korten; matigen; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opslaan; opzij leggen; redden; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; wegzetten
spare besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken in acht nemen; ontzien; op bankrekening zetten; sparen; verschonen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
moderate billijk; gematigd; geschikt; getemperd; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
save behalve; behoudens; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd

Related Translations for geld besparen