Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. geoefend:
 2. oefenen:
 3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for geoefend from Dutch to English

geoefend:

geoefend adj

 1. geoefend (bekwaam; bedreven)
  proficient; skilled; adroit; trained; capable; skilful; able; skillful

Translation Matrix for geoefend:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
able bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; capabel; competent; deskundig; fysiek in staat; geschikt; handig; in staat; intelligent; knap; kundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vaardig; vakbekwaam; vakkundig
adroit bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; handig; kundig; rap; snel; vaardig; vlot; vlug
capable bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; capabel; competent; deskundig; fysiek in staat; geschikt; handig; in staat; intelligent; knap; kundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vaardig; vakbekwaam; vakkundig
proficient bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; capabel; competent; fysiek in staat; geschikt; handig; in staat; kundig; vaardig; volleerd
skilful bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; briljant; clever; handig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; magistraal; meesterlijk; pienter; rap; schrander; slim; snel; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; vlot; vlug
skilled bedreven; bekwaam; geoefend bekwaam; bevoegd; capabel; competent; gediplomeerd; gekwalificeerd; geleerd; geschikt; geschoold; onderwezen
skillful bedreven; bekwaam; geoefend behendig; bekwaam; briljant; clever; handig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; magistraal; meesterlijk; pienter; rap; schrander; slim; snel; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; vlot; vlug
trained bedreven; bekwaam; geoefend

Related Words for "geoefend":

 • geoefendheid

Wiktionary Translations for geoefend:

geoefend
adjective
 1. skilled

geoefend form of oefenen:

oefenen verb (oefen, oefent, oefende, oefenden, geoefend)

 1. oefenen (repeteren)
  to practise; to rehearse; to exercise; to train; to practice
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • rehearse verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • exercise verb (exercises, exercised, exercising)
  • train verb (trains, trained, training)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
 2. oefenen (ontwikkelen; trainen)
  to exercise; to practice; to train; to tutor; to practise
  • exercise verb (exercises, exercised, exercising)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
  • train verb (trains, trained, training)
  • tutor verb (tutors, tutored, tutoring)
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
 3. oefenen (repeteren; herhalen)
  to rehearse; to resume; to repeat; to practise; to redo; to practice
  • rehearse verb (rehearses, rehearsed, rehearsing)
  • resume verb (resumes, resumed, resuming)
  • repeat verb (repeats, repeated, repeating)
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • redo verb (redoes, redid, redoing)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
 4. oefenen (trainen; harden; coachen; bekwamen)
  to practise; to train; to lead up; to practice
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • train verb (trains, trained, training)
  • lead up verb (leads up, led up, leading up)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor verb (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1

Conjugations for oefenen:

o.t.t.
 1. oefen
 2. oefent
 3. oefent
 4. oefenen
 5. oefenen
 6. oefenen
o.v.t.
 1. oefende
 2. oefende
 3. oefende
 4. oefenden
 5. oefenden
 6. oefenden
v.t.t.
 1. heb geoefend
 2. hebt geoefend
 3. heeft geoefend
 4. hebben geoefend
 5. hebben geoefend
 6. hebben geoefend
v.v.t.
 1. had geoefend
 2. had geoefend
 3. had geoefend
 4. hadden geoefend
 5. hadden geoefend
 6. hadden geoefend
o.t.t.t.
 1. zal oefenen
 2. zult oefenen
 3. zal oefenen
 4. zullen oefenen
 5. zullen oefenen
 6. zullen oefenen
o.v.t.t.
 1. zou oefenen
 2. zou oefenen
 3. zou oefenen
 4. zouden oefenen
 5. zouden oefenen
 6. zouden oefenen
en verder
 1. ben geoefend
 2. bent geoefend
 3. is geoefend
 4. zijn geoefend
 5. zijn geoefend
 6. zijn geoefend
diversen
 1. oefen!
 2. oefent!
 3. geoefend
 4. oefenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for oefenen:

NounRelated TranslationsOther Translations
exercise oefening; vaardigheidsoefening
practice aanwenden; aanwending; dokteren; ervaring; gebruik; oefening; oplappen; praktijk; routine; toepassing; uitoefening; vaardigheidsoefening; werkervaring
practise aanwenden; aanwending; dokteren; ervaring; gebruik; oefening; oplappen; praktijk; routine; toepassing; uitoefening; vaardigheidsoefening; werkervaring
redo vooruitrolfase
repeat herhaling; herkansing; heruitzending; nog eens doen; reprise
resume curriculum vitae; cv; resumé
train karavaan; sleep; spoortrein; trein; treinstel
tutor begeleider; curator; docent; instructeur; leerkracht; leermeester; leraar; meester; mentor; oefenmeester; onderwijzer; opleider; opleidster; opvoeder; pedant; schoolmeester; voogd
VerbRelated TranslationsOther Translations
exercise oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen exerceren; praktiseren; sport uitoefenen
lead up bekwamen; coachen; harden; oefenen; trainen omhoogleiden; omhoogvoeren; opleiden; scholen
practice bekwamen; coachen; harden; herhalen; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen aangrijpen; aanwenden; benutten; beoefenen; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; instuderen; leren; praktiseren; sport uitoefenen; toepassen; uitoefenen
practise bekwamen; coachen; harden; herhalen; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen aangrijpen; aanwenden; benutten; beoefenen; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; instuderen; leren; praktiseren; sport uitoefenen; toepassen; uitoefenen
redo herhalen; oefenen; repeteren opnieuw
rehearse herhalen; oefenen; repeteren
repeat herhalen; oefenen; repeteren blijven zitten; doubleren; echoën; herhalen; nabouwen; napraten; navertellen; nazeggen
resume herhalen; oefenen; repeteren hernieuwen; herstellen; hervatten; in goede staat brengen; opknappen; opnieuw beginnen; renoveren; verbeteren; vernieuwen
train bekwamen; coachen; harden; oefenen; ontwikkelen; repeteren; trainen africhten; bijbrengen; blokken; dier africhten; doceren; dresseren; inlichten; leren; onderrichten; onderwijzen; opleiden; scholen; studeren; trainen; voorlichten
tutor bekwamen; coachen; harden; oefenen; ontwikkelen; trainen bijleren; opleiden; scholen

Related Definitions for "oefenen":

 1. het verschillende keren doen om het te leren2
  • ze oefenen een toneelstuk2

Wiktionary Translations for oefenen:

oefenen
verb
 1. to repeat an activity as a way of improving one's skill
 2. to practice an ability
 3. to teach a task