Dutch

Detailed Translations for getroffen from Dutch to English

getroffen:

getroffen adj

 1. getroffen (aangeschoten)
 2. getroffen (kapot van; geraakt; geëmotioneerd; )
 3. getroffen (ontsteld; verschrikt; onthutst)
 4. getroffen (onthutst; ontsteld; perplex; paf)
  flabbergasted
  – as if struck dumb with astonishment and surprise 1

Translation Matrix for getroffen:

NounRelated TranslationsOther Translations
hit aanrijding; bestseller; botsing; collisie; doelpunt; goal; hit; kasstuk; klapper; kraker; raakschot; schlager; schot in de roos; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
upset schrik; verbijstering
wounded gewonde
VerbRelated TranslationsOther Translations
hit beroeren; een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; ontroeren; raken; slaan; timmeren; treffen
upset bederven; dwarsbomen; dwarsliggen; in de war sturen; nekken; omduwen; omstoten; omverstoten; ontstemmen; ruïneren; tegenwerken; verstoren; vertoornen; verzieken
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
dazed getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex; verschrikt beduusd; beteuterd; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; perplex; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd; verdoofd
dismayed getroffen; onthutst; ontsteld; verschrikt geschokt; ontredderd; ontzet; van streek
dumbfounded getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex beduusd; beteuterd; imposant; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; overbluft; overdonderd; overdonderend; overrompeld; overweldigend; perplex; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd
flabbergasted getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex beduusd; met de mond vol tanden; met open mond; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; overbluft; overdonderd; overrompeld; paf; perplex; sprakeloos; stom; stomverbaasd; verbaasd; verbijsterd; verbluft; verbouwereerd; verstomd; verwonderd; zwijgend
perplexed getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex; verschrikt beduusd; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; perplex; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd
shocked getroffen; onthutst; ontsteld; verschrikt
stunned getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex beduusd; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; overbluft; overdonderd; overrompeld; perplex; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd; verdoofd
upset getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex; verschrikt boos; dol; furieus; gebelgd; gekwetst; geschokt; hels; kwaad; laaiend; misnoegd; nijdig; ontredderd; ontzet; overstuur; razend; tierend; van streek; verontwaardigd; verstoord; woedend; woest
winged aangeschoten; getroffen gevleugeld; gewiekt
wounded aangeschoten; getroffen aangeslagen; gehavend; gekwetst; gewond
ModifierRelated TranslationsOther Translations
baffled getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex overbluft; overdonderd; overrompeld
bewildered getroffen; onthutst; ontsteld; verschrikt beduusd; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; perplex; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd; verward
dreadfully cut up by it aangedaan; aangegrepen; aangeslagen; geraakt; geroerd; getroffen; geëmotioneerd; kapot van
hit aangeschoten; getroffen geslagen

Related Words for "getroffen":

 • getroffene

getroffen form of treffen:

treffen verb (tref, treft, trof, troffen, getroffen)

 1. treffen (ontroeren; raken)
  to strike; to touch; to hit; to move; to affect; to concern
  • strike verb (strikes, struck, striking)
  • touch verb (touches, touched, touching)
  • hit verb (hits, hit, hitting)
  • move verb (moves, moved, moving)
  • affect verb (affects, affected, affecting)
  • concern verb (concerns, concerned, concerning)
 2. treffen (ontmoeten; tegenkomen)
  to meet
  • meet verb (meets, met, meeting)
 3. treffen (beïnvloeden; raken)
  to influence; to affect; to impress
  • influence verb (influences, influenced, influencing)
  • affect verb (affects, affected, affecting)
  • impress verb (impresses, impressed, impressing)
 4. treffen (terechtkomen; raken)
  end up at; to fall; to land
 5. treffen (elkaar ontmoeten; afspreken; elkaar zien; samenkomen)
  to see each other; to assemble; to get together; forgather; to visit
  • see each other verb (sees each other, saw each other, seeing each other)
  • assemble verb (assembles, assembled, assembling)
  • get together verb (gets together, got together, getting together)
  • forgather verb
  • visit verb (visits, visited, visiting)

Conjugations for treffen:

o.t.t.
 1. tref
 2. treft
 3. treft
 4. treffen
 5. treffen
 6. treffen
o.v.t.
 1. trof
 2. trof
 3. trof
 4. troffen
 5. troffen
 6. troffen
v.t.t.
 1. heb getroffen
 2. hebt getroffen
 3. heeft getroffen
 4. hebben getroffen
 5. hebben getroffen
 6. hebben getroffen
v.v.t.
 1. had getroffen
 2. had getroffen
 3. had getroffen
 4. hadden getroffen
 5. hadden getroffen
 6. hadden getroffen
o.t.t.t.
 1. zal treffen
 2. zult treffen
 3. zal treffen
 4. zullen treffen
 5. zullen treffen
 6. zullen treffen
o.v.t.t.
 1. zou treffen
 2. zou treffen
 3. zou treffen
 4. zouden treffen
 5. zouden treffen
 6. zouden treffen
en verder
 1. ben getroffen
 2. bent getroffen
 3. is getroffen
 4. zijn getroffen
 5. zijn getroffen
 6. zijn getroffen
diversen
 1. tref!
 2. treft!
 3. getroffen
 4. treffend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

treffen [het ~] noun

 1. het treffen (ontmoeting)
  the encounter; the meeting
 2. het treffen (raken)
  the concerning; the touching; the affecting

Translation Matrix for treffen:

NounRelated TranslationsOther Translations
affecting raken; treffen aantasten; beschadigen; kwetsen
assemble samenkomen
concern bedrijf; bekommernis; bezorgdheid; concern; corporatie; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelshuis; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; kommer; maatschap; maatschappij; onderneming; ongerustheid; vennootschap; verontrusting; verpleging; verzorging; zaak; zorg
concerning raken; treffen aangaan; betreffen; zorg inboezemen
encounter ontmoeting; treffen
fall achteruitgang; afname; baisse; daling; deflatie; herfst; herfsttijd; instorting; inzinking; landing; minder worden; najaar; neervallen; prijsdaling; prijsverlaging; terechtkomen; teruggang; terugloop; val; vermindering
forgather samenkomen
hit aanrijding; bestseller; botsing; collisie; doelpunt; goal; hit; kasstuk; klapper; kraker; raakschot; schlager; schot in de roos; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
impress inktstempel; stempel; zegel
influence beïnvloeding; invloed; inwerking; macht
land land; landmassa
meeting ontmoeting; treffen Webvergadering; beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; manifestatie; overleg; samenkomst; vergadering; zitting
move manoeuvre; schaakstukverplaatsing; schijngevecht; schijnkamp; sciamachie; spiegelgevecht; zet
strike aanboren; gestaak; opvallen; staken; staking; werkonderbreking; werkstaking
touch aanraking; contact; flinter; floers; gevoel; kleine tik; klopje; schijntje; sentiment; snufje; tikje; toetsaanslag; vleugje; voeling; waas; zweem
touching raken; treffen aanraken; aftikken
visit bezichtigen; bezichtiging
VerbRelated TranslationsOther Translations
affect beroeren; beïnvloeden; ontroeren; raken; treffen aangaan; belang inboezemen; betreffen; inwerken; raken; slaan op; zorg inboezemen
assemble afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen aanbrengen; aanleggen; assembleren; bij elkaar brengen; bijeenbrengen; bijeenkomen; concentreren; in elkaar zetten; installeren; monteren; monteren en aansluiten; plaatsen; samenbrengen; samenkomen; samenscholen; verenigen; verzamelen
concern beroeren; ontroeren; raken; treffen aangaan; belang inboezemen; betreffen; raken; slaan op; zorg inboezemen
encounter beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen
end up at raken; terechtkomen; treffen
fall raken; terechtkomen; treffen bezwijken; doodgaan; erin vallen; flikkeren; heengaan; inslapen; kelderen; kiepen; kieperen; omkomen; ondergaan; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overlijden; sneuvelen; sodemieteren; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; ten val komen; tuimelen; vallen; wegvallen; zakken
forgather afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen
get together afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen bijeen krijgen; bijeenkrijgen; elkaar ontmoeten
hit beroeren; ontroeren; raken; treffen een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; slaan; timmeren
impress beïnvloeden; raken; treffen bedrukken; indrukken; induwen; inprenten; inscherpen; op het hart drukken; opdrukken; overdrukken; prenten
influence beïnvloeden; raken; treffen beïnvloeden; invloed hebben
land raken; terechtkomen; treffen afdalen; aflopen; eindigen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen; op de grond komen; op zijn pootjes terechtkomen; teneindelopen; terechtkomen
meet ontmoeten; tegenkomen; treffen aantreffen; beraadslagen; bijeenkomen; confereren; een conferentie houden; elkaar ontmoeten; in vergadering bijeenzijn; kennis maken met; kennismaken; ontmoeten; overleggen; overwegen; samenkomen; tegenkomen; vinden
move beroeren; ontroeren; raken; treffen aangrijpen; beroeren; bewegen; disloqueren; gaan; iets verplaatsen; in beweging brengen; lopen; ontroeren; overplaatsen; roeren; schuivend verplaatsen; standplaats veranderen; stappen; verhuizen; verleggen; verplaatsen; verrijden; verschikken; verschuiven; vertillen; vervoeren; verzetten; voor zich uitschuiven; zich begeven; zich bewegen; zich verplaatsen; zich voortbewegen
see each other afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen bij elkaar komen; elkaar ontmoeten; samenkomen; verzamelen
strike beroeren; ontroeren; raken; treffen aansteken; doen branden; een klap geven; frapperen; grijpen; het werk neerleggen als protest; in staking gaan; in staking zijn; ontsteken; opblinken; oppoetsen; opwrijven; poetsen; slaan; staken; toeslaan; vuur maken; werkonderbreken; wrijven
touch beroeren; ontroeren; raken; treffen aangaan; aangrijpen; aanraken; aanroeren; aanstippen; belang inboezemen; beroeren; betasten; betreffen; bevoelen; even aanraken; ontroeren; raken; roeren; slaan op; toucheren; voelen; zitten aan; zorg inboezemen
visit afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen aankomen; aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; bezoeken; bij elkaar komen; iemand opzoeken; inlopen; langsgaan; langskomen; lastigvallen; op bezoek komen; op visite gaan; opzoeken; samenkomen; teisteren; verzamelen; voorbijkomen
- ontmoeten; raken
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
touching aandoenlijk; aandoenlijke; aangrijpend; adembenemend; boeiend; emotioneel; hartroerend; hartveroverend; meeslepend; ontroerend; opwindend; pakkend; roerend; sensationeel; spannend; zinderend
OtherRelated TranslationsOther Translations
concerning inzake; naar aanleiding van
ModifierRelated TranslationsOther Translations
concerning aangaande; betreffend; betreffende; in kwestie; met betrekking tot; omtrent
hit aangeschoten; geslagen; getroffen

Related Words for "treffen":


Synonyms for "treffen":


Antonyms for "treffen":


Related Definitions for "treffen":

 1. iemand toevallig tegenkomen2
  • jammer dat ik je niet op dat feest getroffen heb2
 2. hem een klap, schot of stoot toebrengen2
  • de soldaat werd door een kogel getroffen2

Wiktionary Translations for treffen:

treffen
verb
 1. raak schieten
  • treffenhit
treffen
noun
 1. gathering for a purpose
 2. sudden, often violent clash
 3. hostile meeting
 4. unplanned meeting
 5. a battle; a fight; a struggle for victory
verb
 1. see through arrangement
 2. encounter by accident
 3. To make a physical impact on to collide, to crash (upon).
 4. to give a blow
 5. meet (someone) or find (something) unexpectedly
 6. to hit

Cross Translation:
FromToVia
treffen meeting Treffen — Zusammenkunft von Menschen oder Verbänden zu einem bestimmten Zweck
treffen encounter TreffenMilitär: kleine Kampfhandlung
treffen meeting TreffenSport: Wettkampf
treffen afflict affligerabattre moralement.
treffen clash; confrontation affrontementaction de batailler, de combattre, de défier.
treffen catch; hit; run across; strike; attain; encounter; find; score; run up against; accomplish; get; reach; achieve; arrive at atteindretoucher de loin au moyen d’un projectile.
treffen battle; blow; hit; strike; whack; stroke; scuffle; struggle; action; fight; clash; combat; fray bataille — guerre|fr combat général entre deux armées.
treffen combat; battle; scuffle; struggle; action; fight; clash; fray combataction par laquelle on attaquer et l’on se défendre.
treffen hit; catch; run across; strike; swat; attain; encounter; find; score; run up against; knock; smack; stub; beat; wallop frapper — A TRIER
treffen reach; manage; catch; hit; run across; strike; attain; encounter; find; score; run up against; succeed; accomplish; get; achieve; arrive at parvenir — Arriver à un point donné à la suite d’un déplacement. (Sens général)
treffen meet; come across; encounter; sink; strike; tap rencontrertrouver en chemin une personne ou une chose.
treffen catch; capture saisir — Représenter, croquer avec exactitude.
treffen locate; strike; spot trouverrencontrer ce que l’on chercher.

Related Translations for getroffen