Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. grote hoeveelheid:


Dutch

Detailed Translations for grote hoeveelheid from Dutch to English

grote hoeveelheid:

grote hoeveelheid [znw.] noun

  1. grote hoeveelheid (massa; berg; overvloed; hoop)
    the mass; the multitude; the heap; the load; the quite a lot; the a whole lot; the lot

Translation Matrix for grote hoeveelheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
a whole lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed boel; heleboel; hoop
heap berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; accumulatie; bende; berg; drom; heap; hoop; horde; kluit; knoeiboel; massa; menigte; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; rommel; schare; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
load berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed accumulatie; belading; belasting; bende; drom; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; schare; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; bende; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebied; gebouw; hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; pand; partij; perceel; schare; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
mass berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed dienst; gunst; kerkviering; mis
multitude berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed drom; horde; kudde; massa; overvloedigheid; rijkelijkheid; schaar; schare; troep; volksmenigte
quite a lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; boel; heleboel; hoop
VerbRelated TranslationsOther Translations
heap bestormen; overstelpen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
multitude van alles
quite a lot nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat

Related Translations for grote hoeveelheid