Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. met mate gebruiken:


Dutch

Detailed Translations for met mate gebruiken from Dutch to English

met mate gebruiken:

met mate gebruiken verb

  1. met mate gebruiken (matigen)
    to moderate; use sparingly

Translation Matrix for met mate gebruiken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
moderate matigen; met mate gebruiken bedaren; bedwingen; beheersen; bemakkelijken; besparen; beteugelen; dempen; geld besparen; intomen; matigen; minder gebruiken; simplificeren; temperen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen; zich matigen
use sparingly matigen; met mate gebruiken
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
moderate billijk; gematigd; geschikt; getemperd; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk

Related Translations for met mate gebruiken