Dutch

Detailed Translations for ontlading from Dutch to English

ontlading:

ontlading [de ~ (v)] noun

  1. de ontlading (plotselinge uitbarsting)
    the discharge; the explosion; the blast; the boom; the bang; the sudden explosion
  2. de ontlading (uitlading; lossing)
    the discharge; the unloading
  3. de ontlading (elektrische ontlading)

Translation Matrix for ontlading:

NounRelated TranslationsOther Translations
bang ontlading; plotselinge uitbarsting bam; dreun; explosie; haardracht; harde slag; klap; knal; kwak; ontploffing; plof; pony; smak
blast ontlading; plotselinge uitbarsting dreun; klap; knal; kwak; smak
boom ontlading; plotselinge uitbarsting bam; bloei; dreun; explosie; hausse; hoogconjunctuur; klap; knal; kwak; ontploffing; plof; rijzing; smak; toename; vooruitgang; vordering
discharge lossing; ontlading; plotselinge uitbarsting; uitlading afdanken; afschaffen; afvoer; afwatering; decharge; emissie; kwijting; loslating; lozing; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; uit de dienst ontslaan; uitstoot; vrijlating; waterafvoer
electric discharge elektrische ontlading; ontlading
explosion ontlading; plotselinge uitbarsting bam; emotionele uitval; explosie; knal; ontploffing; plof; uitbarsten; uitbarsting; uitval
sudden explosion ontlading; plotselinge uitbarsting
unloading lossing; ontlading; uitlading gespui
VerbRelated TranslationsOther Translations
bang bonken; een klap geven; hameren; hard slaan; hengsten; kloppen met een hamer; knallen; meppen; rammen; slaan; timmeren
blast bekritiseren
boom blaffen; bloeien; brullen; bulderen; daveren; knallen; schreeuwen; tot hoogconjunctuur komen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afladen; afscheiden; afvloeien; afvoeren; congé geven; dwingen ontslag te nemen; eruit gooien; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; van zijn positie verdrijven; verzenden; wegsturen; wegzenden
AdverbRelated TranslationsOther Translations
bang boem
OtherRelated TranslationsOther Translations
blast laten exploderen; opblazen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
blast bliksems; verdraaid; verduiveld

Related Words for "ontlading":

  • ontladingen

Related Translations for ontlading