Dutch

Detailed Translations for clementie from Dutch to Spanish

clementie:

clementie [de ~ (v)] noun

  1. de clementie (welwillendheid; compassie; goedertierenheid; mildheid)
    la complacencia; la consideración; la indulgencia; la generosidad; la bondad; la dulzura; la misericordia; la suavidad; la honradez; la largueza; la ternura; la honestidad; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la blandura; la liberalidad; la munificencia; la dadivosidad
  2. de clementie (toegevendheid)
    la indulgencia; la consideración; la dulzura; la generosidad; la complacencia; la misericordia; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la liberalidad; la dadivosidad

Translation Matrix for clementie:

NounRelated TranslationsOther Translations
blandura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedaardigheid; weekheid; zachtaardigheid; zachtheid
bondad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aardigheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; vriendelijkheid
clemencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid barmhartigheid; begenadiging; genade; goedheid; goedmoedigheid; gratie; kwijtschelding; mededogen; pardon; vergeving; vergevingsgezindheid; vergiffenis; verschoning
complacencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid behulpzaamheid; bereidheid; bereidwilligheid; dienstwilligheid; goedaardigheid; goedheid; goedmoedigheid; goedwillendheid; gunstige gezindheid; hulpvaardigheid; liefdadigheid; liefdadigheidsinstelling; meegaandheid; vergenoegdheid; volgzaamheid; weldaad; weldadigheidsinstelling; welwillendheid
condescendencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid gemakkelijkheid; goedheid; inschikkelijkheid; soepelheid; tolerantie; verdraagzaamheid
consideración clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid afwegen; afweging; barmhartigheid; beschouwing; bespiegeling; consideratie; eerbaarheid; emotionaliteit; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mededogen; netheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid
dadivosidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; gulheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; tolerantie; verdraagzaamheid; vrijgevigheid
dulzura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid gevoeligheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; hartelijkheid; innigheid; lekkers; liefheid; liefkozing; snoepgoed; snoepjes; tederheid; tolerantie; verdraagzaamheid; zachtaardigheid; zachtheid; zoetheid; zoetigheid
generosidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid edelmoedigheid; generositeit; goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; grootmoedigheid; gulheid; mildheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; vrijgevigheid
honestidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid braafheid; eerlijkheid; getrouwheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; integriteit; keurigheid; loyaliteit; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; opgeruimdheid; oprechtheid; ordelijkheid; properheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; smetteloosheid; trouw; trouwhartigheid
honradez clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid betamelijkheid; deugd; eerlijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordelijkheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
indulgencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid gemakkelijkheid; goedigheid; goedmoedigheid; inschikkelijkheid; meegaandheid; soepelheid; tolerantie; verdraagzaamheid; volgzaamheid
largueza clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
liberalidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid liberalisme
misericordia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid barmhartigheid; genade; goedheid; goedmoedigheid; mededogen; medelijden; meewarigheid; vergevingsgezindheid
munificencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
suavidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid bijstand; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; hulp; innigheid; liefheid; liefkozing; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; tederheid; zachtheid; zoetheid
ternura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aandoenlijkheid; genegenheid; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; innigheid; liefde; liefkozing; tederheid; zachtaardigheid; zachtheid
tolerancia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid consideratie; goedigheid; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid; tolerantie; verdraagzaamheid

Wiktionary Translations for clementie:


Cross Translation:
FromToVia
clementie clemencia clemency — leniency, mercy