Dutch

Detailed Translations for dito from Dutch to Spanish

dito:


Translation Matrix for dito:

NounRelated TranslationsOther Translations
igual dezelfde
lo mismo hetzelfde
parecido analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; gemeenschappelijkheid; homogeniteit; overeenkomst; soortgelijkheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
al igual que desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo als ook; alsmede; alsook; analoog; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; hetzelfde; identiek; mede; net zo; ook; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
análogo desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd
así como desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens
como desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo direct; evenzo; gelijk; hoe; naar; net als; net zo; op welke manier; soortgelijk; zo; zo meteen; zoals; zowel als
de igual manera desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
de inmediato desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo dadelijk; direct; directe; gelijk; gelijktijdig; meteen; ogenblikkelijk; onmiddellijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; zo meteen
de la misma forma desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
del mismo modo desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo eender; gelijk; hetzelfde; idem
idéntico desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem; identiek; net zo; om het even; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk
igual desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; eender; eenvormig; effen; egaal; evenveel; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; homogeen; idem; idem dito; identiek; net zo; om het even; onveranderd; plat; precies hetzelfde; soortgelijk; strak; van één kleur; vlak; vlakuit; weerga; zelfde; zijnsgelijke; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
lo mismo desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; analoog; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; mede; net zo; om het even; onveranderd; ook; precies hetzelfde; soortgelijk; tevens
lo mismo que desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens; zowel als
otro tanto desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even; onveranderd; soortgelijk
parecido desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkelijk; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; lijkend; net zo; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk
similar desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo analoog; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; net zo; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk
simultáneamente desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo

Wiktionary Translations for dito:


Cross Translation:
FromToVia
dito ídem ditto — the aforesaid

Related Translations for dito