Dutch

Detailed Translations for overeenkomst from Dutch to Spanish

overeenkomst:

overeenkomst [de ~ (v)] noun

 1. de overeenkomst (contract)
  el contrato; el convenio; el acuerdo; el tratado; el pacto
 2. de overeenkomst (gelijkenis)
  el parecido; la semejanza; la similitud
 3. de overeenkomst (gemeenschappelijkheid)
  el parecido; la igualdad; la correspondencia; el acuerdo; la semejanza; la conformidad; la armonía
 4. de overeenkomst (regeling; akkoord; afspraak; schikking)
  el tratado; el acuerdo; el compromiso; el arreglo; el convenio; el contrato; el permiso; el acorde; la disposición; el pacto; la ratificación

Translation Matrix for overeenkomst:

NounRelated TranslationsOther Translations
acorde afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking greep; handel; handgreep; handvat; hendel
acuerdo afspraak; akkoord; contract; gemeenschappelijkheid; overeenkomst; regeling; schikking accoord; accorderen; afkondiging; afspreken; akkoord; arrangement; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; decreet; evenbeeld; federatie; goedkeuring; instemming; liga; overeenstemming; pact; regeling; toestemming; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
armonía gemeenschappelijkheid; overeenkomst eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; evenbeeld; evenwichtigheid; harmonie; overeenstemming; samenklank
arreglo afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking aanpassing; afrekenen; afrekening; akkoord; arrangement; bijstelling; compenseren; goedmaken; herbouwing; herstel; herstelling; herstelwerk; regelgeving; regeling; regularisatie; reparatie; restauratie; restitueren; schikking; vereffening; vergelijk; vergoeden; verrekening
compromiso afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afgesproken ontmoeting; afspraak; arrangement; compromis; coöperatie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; regeling; relatie; samenwerkingsverband; verbintenis; vergelijk; verhouding; verkering; verplichting
conformidad gemeenschappelijkheid; overeenkomst eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; evenbeeld; harmonie; overeenstemming; saamhorigheid
contrato afspraak; akkoord; contract; overeenkomst; regeling; schikking aanvraag; contract; evenbeeld; handvest; statuut; taak
convenio afspraak; akkoord; contract; overeenkomst; regeling; schikking accoord; accorderen; afspreken; akkoord; evenbeeld; goedkeuring; handvest; regeling; schikking; statuut; toestemming; vereffening; vergelijk; vrijbrief
correspondencia gemeenschappelijkheid; overeenkomst briefwisseling; brieven; correspondentie; evenbeeld; kladjes; schrijfsels; schrijvens
disposición afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afgifte; afrekenen; afrekening; bezorging; geleverde; gemoedsgesteldheid; gereedheid; gezindheid; hiërarchie; indeling; instelling; leverantie; levering; opzet; overtuiging; paraatheid; plan; psychische toestand; rang; rangorde; stemming; tendentie; vaststaande mening; vereffening; verrekening; volgorde; voornemen
igualdad gemeenschappelijkheid; overeenkomst analogie; effenheid; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkheid; gelijkschakeling; gelijksoortigheid; gelijkstelling; gelijkwaardigheid; soortgelijkheid; synchronisatie; vlakheid
pacto afspraak; akkoord; contract; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; alliantie; band; binding; bond; bondgenootschap; evenbeeld; federatie; handvest; liga; pact; statuut; unie; verbond; verdrag; vrijbrief
parecido gelijkenis; gemeenschappelijkheid; overeenkomst analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; homogeniteit; soortgelijkheid
permiso afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; autorisatie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; permissie; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; volmacht; vrijbrief
ratificación afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; instemming; ratificatie; ratificering; toestemming; welbevinden
semejanza gelijkenis; gemeenschappelijkheid; overeenkomst analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkheid; gelijksoortigheid; gelijkwaardigheid; homogeniteit; monotonie; soortgelijkheid; uniformiteit
similitud gelijkenis; overeenkomst aansluiting; analogie; band; connectie; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; homogeniteit; liaison; link; monotonie; relatie; samenhang; soortgelijkheid; uniformiteit; verband; verbinding; verwantschap
tratado afspraak; akkoord; contract; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; coöperatie; evenbeeld; federatie; liga; pact; samenwerkingsverband; traktaat; traktaatje; unie; verbond; verdrag
- afspraak
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acorde gelijkgestemd; gelijkgezind
parecido analoog; desgelijks; dito; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkelijk; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; lijkend; net zo; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
tratado behandeld

Related Words for "overeenkomst":

 • overeenkomsten

Synonyms for "overeenkomst":


Antonyms for "overeenkomst":


Related Definitions for "overeenkomst":

 1. wat je (elkaar) belooft1
  • de overeenkomst luidt dat er niet meer gepest wordt op deze school1
 2. het op elkaar lijken1
  • er is veel overeenkomst tussen die broers1

Wiktionary Translations for overeenkomst:

overeenkomst
noun
 1. een eigenschap die hetzelfde is

Cross Translation:
FromToVia
overeenkomst acuerdo; convenio agreement — an understanding to follow a course of conduct
overeenkomst convenio convention — agreement, contract or pact
overeenkomst tratado treaty — a binding agreement under international law
overeenkomst compromiso understanding — Informal contract, mutual agreement
overeenkomst contrato; acuerdo; tratado Vertrag — rechtliche Vereinbarung zwischen mindestens zwei verschiedenen Partnern
overeenkomst parecido Ähnlichkeiteingeschränkte Gleichheit/ Übereinstimmung
overeenkomst coincidencia; armonía Übereinstimmung — eine Gleichheit bestimmter Werte oder Fakten
overeenkomst consenso; conformidad Übereinstimmung — eine Einigung zwischen Parteien
overeenkomst acorde; acuerdo; concordación; convenio concordance — courant|fr conformité ; analogie ; correspondance ; accord entre les choses.
overeenkomst conformidad conformitéqualité de ce qui est conforme.
overeenkomst contrato contratconvention (même non écrite) entre deux ou plusieurs personnes, plus précisément entre un ou plusieurs créancier et un ou plusieurs débiteur, ayant pour effet de créer entre elles une obligation (obligation conventionnelle).
overeenkomst convención conventionaccord, pacte que deux ou plusieurs parties font ensemble.
overeenkomst acorde; acuerdo; concordación; convenio ententeinterprétation qu’on donner à un mot, à une phrase équivoque et susceptible de plusieurs sens.

Related Translations for overeenkomst