Summary
Dutch to French:   more detail...
 1. diep:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for diep:
  • profonde


Dutch

Detailed Translations for diep from Dutch to French

diep:


Translation Matrix for diep:

NounRelated TranslationsOther Translations
bas kniekous; kous
cave gewelf; kelder; kelderruimte
creux gleuf; gootvormige decoratieve uitholling; holheid; holkeel; kuil; langwerpige uitholling; leegheid; opening; sleuf; uitholling; voosheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
tendre aangeven; aanreiken; geven; oprekken; opspannen; reiken; rekken; spannen; strak maken
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bas diep; laag; laag liggend achterbaks; banaal; bedriegelijk; doortrapt; gedempt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; halfluid; laag; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; leep; listig; lomp; nagemaakt; niet hoog; onecht; onedel; onwaar; plat; platvloers; ploertig; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; vals; vunzig
cave diep; diepliggend
clairvoyant diep; diepzinnig gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; ziende
creux diep; diepliggend; innig; intens blind; hol; ingevallen; inhoudsloos; leeg; niet zien kunnend; nietszeggend
enfoncé diep; diepliggend gezonken; ingevallen
perspicace diep; diepzinnig bijdehand; clever; fel; hanig; kien; pienter; pinnig; scherp; schrander; slim; snibbig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vinnig; vlijmend
profond diep; diepliggend; diepzinnig; innig; intens; laag; laag liggend absoluut; degelijk; diepgaand; diepgravend; extremistische; grondig; helemaal; in het geheel; ingrijpend; niet oppervlakkig; pijnlijk; radicale; totaal; volkomen; zeer
profondément diep; diepliggend; diepzinnig; innig; intens degelijk; diepgaand; diepgravend; extremistische; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; radicale; totaal; volkomen
raisonnable diep; diepzinnig aannemelijk; bedachtzaam; behoorlijke; betaalbaar; billijk; correct; degelijk; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; redelijke; solide; steekhoudend; tamelijke; verstandelijk; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
raisonnablement diep; diepzinnig aannemelijk; bedachtzaam; billijk; correct; degelijk; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; solide; steekhoudend; verstandelijk; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
renfoncé diep; diepliggend
rentré diep; diepliggend
sincère diep; innig; intens bedoeld; decent; echt; eerbaar; eerlijk; ernstig; fair; fatsoenlijk; fideel; gemeend; goedbedoeld; hartgrondig; manierlijk; menens; netjes; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rondborstig; ronduit; serieus; trouwhartig; van harte; vol ernst; volmondig; waar; waarachtig; waarheidlievend; waarheidslievend; welgemeend; welvoeglijk; werkelijk; werkelijk menend
situé bas diep; laag; laag liggend
sous le vent diep; laag; laag liggend
tendre diep; innig; intens breekbaar; broos; clement; delicaat; dun; fijn; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; fragiel; frèle; genadig; gevoelig; gevoelvol; goedhartig; iel; kwetsbaar; lichtgebouwd; liefderijk; liefdevol; liefhebbend; mak; mild; rank; sentimenteel; slank; teder; teer; teerbesnaard; teergevoelig; teerhartig; tenger; vergevingsgezind; verzoenend; weekhartig; welwillend; zacht; zacht aanvoelend; zachtaardig; zwak
tendrement diep; innig; intens breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; liefhebbend; teder; teer; tenger; zwak

Related Words for "diep":

 • dieper, diepere, diepst, diepste, diepe

Related Definitions for "diep":

 1. de achterkant is ver van de voorkant1
  • ze hebben een diepe garage1
 2. de bodem is ver van de bovenrand1
  • het zwembad is twee meter diep1
 3. erg, enorm1
  • je hebt me diep beledigd1

Wiktionary Translations for diep:

diep
adjective
 1. waar de bodem ver naar beneden is
diep
adjective
 1. De grande profondeur

Cross Translation:
FromToVia
diep profond deep — having its bottom far down
diep grave deep — of a sound or voice, low in pitch

Related Translations for diep