Dutch

Detailed Translations for herkenbaarheid from Dutch to French

herkenbaarheid:

herkenbaarheid [de ~ (v)] noun

  1. de herkenbaarheid

Translation Matrix for herkenbaarheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
caractère distinctif herkenbaarheid kenbaarheid

Related Words for "herkenbaarheid":


herkenbaarheid form of herkenbaar:


Translation Matrix for herkenbaar:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
net duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; fel; gekuist; gereinigd; hanig; helder; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; pinnig; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; scherp; schoon; sec; snibbig; vinnig; vlijmend; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
manifeste assembly-manifest; manifest; manifest van de toepassing
ModifierRelated TranslationsOther Translations
audible bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar
clair duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; eenduidig; frappant; gekuist; geprononceerd; gereinigd; glasachtig; glashelder; glazig; hel; helder; in het oog lopend; in het oog springend; inzichtelijk; klaar; klare; kristalhelder; licht; markant; netjes; niet donker; onbewolkt; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overzichtelijk; saillant; transparant; treffend; uitgesproken; verhelderend; verstaanbaar; zuiver
clairement duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; duidelijk; eenduidig; helder; inzichtelijk; ondubbelzinnig; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar
compréhensible duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; dat is verklaarbaar; duidelijk; helder; inzichtelijk; verklaarbaar; verstaanbaar
de façon univoque duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar eenduidig; ondubbelzinnig
de toute évidence bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; blijkbaar; duidelijk; dus; helder; klaar als een klontje; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; overduidelijk; te zien; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zichtbaar; zonder twijfel
distinct bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar duidelijk; te zien; verstaanbaar; zichtbaar
identifiable bemerkbaar; duidelijk; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; onmiskenbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar kenbaar; te kennen
manifeste bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar aantoonbaar; aanwijsbaar; blijkbaar; duidelijk; flagrant; klaarblijkelijk; klare; manifest; onmiskenbaar; overduidelijk; te zien; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
manifestement duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; begrijpelijk; blijkbaar; duidelijk; eenduidig; helder; ondubbelzinnig
palpable bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar aanschouwelijk; duidelijk
perceptible bemerkbaar; duidelijk; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; onmiskenbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar aanraakbaar; concreet; duidelijk; goed hoorbaar; grijpbaar; konkreet; stoffelijk; tastbaar; te zien; verneembaar; voelbaar; zichtbaar
perceptiblement bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar aanraakbaar; concreet; duidelijk; grijpbaar; konkreet; stoffelijk; tastbaar; te zien; voelbaar; zichtbaar
reconnaissable bemerkbaar; duidelijk; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; onmiskenbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar kenbaar; te kennen
sans équivoque duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar eenduidig; frappant; geprononceerd; in het oog lopend; in het oog springend; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; uitgesproken
tangible bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar aanraakbaar; concreet; duidelijk; grijpbaar; konkreet; stoffelijk; tastbaar; voelbaar
univoque duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar eenduidig; ondubbelzinnig
visible bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar te zien; zichtbaar
visiblement bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar blijkbaar; te zien; zichtbaar
évidemment bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; frappant; geprononceerd; in het oog lopend; in het oog springend; logisch; markant; metterdaad; natuurlijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onontkomelijk; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; te zien; treffend; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; zeker; zichtbaar; zonder twijfel
évident bemerkbaar; duidelijk; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; onmiskenbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; apert; automatisch; begrijpelijk; bijgevolg; direct; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; frappant; geprononceerd; helder; in het oog lopend; in het oog springend; klaar als een klontje; klaarblijkelijk; klare; logisch; markant; natuurlijk; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; onontkomelijk; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; saillant; te zien; treffend; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; zeker; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar

Related Words for "herkenbaar":


Wiktionary Translations for herkenbaar:


Cross Translation:
FromToVia
herkenbaar identifiable identifiable — Capable of being distinguished and named