Dutch

Detailed Translations for scherp from Dutch to French

scherp:

scherp adj

 1. scherp (messcherp)
 2. scherp (scherpgerand)
 3. scherp (vinnig; vlijmend; hanig; )
 4. scherp (spits; puntig)
 5. scherp (schel; schril; hoog; hard; snerpend)
 6. scherp (scherp van smaak; heet; pikant)
 7. scherp (schel klinkend; doordringend; indringend)
 8. scherp (vlijmscherp; vlijmend)
 9. scherp (bijtend; gemeen; fel; doordringend)

Translation Matrix for scherp:

NounRelated TranslationsOther Translations
criard brulboei; bulderaar; schreeuwer; schreeuwlelijk
dur aanhouder; doorzetter; taaie
fervent dweper; fanaat; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
fin afhaken; beëindiging; conclusie; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
mordant bijterigheid; het bijtende; het nare
piquant hatelijke opmerking; hatelijkheid; impuls; prikkel; sarcasme; stekeligheid; stimulans
tranchant geslepenheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snijvlak; spitsheid
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
net fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; gekuist; gereinigd; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; schoon; sec; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
- gepeperd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acerbe fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp bits; bitter; bitter van smaak; bitterachtig; giftig; grievend; honend; kattig; krenkend; kwaad; kwetsend; nijdig; onvriendelijk; pinnig; schamper; smadelijk; smadend; smalend; snauwerig; snibbig; spinnig; spottend; vinnig; woedend; zeer boos
acéré messcherp; puntig; scherp; spits puntig; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
aigre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; kattig; pinnig; rins; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spinnig; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; wrangig; zurig; zuur; zuur smakend
aigrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; zuur; zuur smakend
aigu doordringend; fel; hanig; hard; hoog; indringend; messcherp; pinnig; puntig; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; snibbig; spits; vinnig; vlijmend acuut; beklemmend; grievend; heftig; hevig; intens; knellend; krenkend; kwetsend; nijpend; puntig; scherpklinkend; smartelijk; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
avec insistance doordringend; indringend; schel klinkend; scherp klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; uitdrukkelijk
avec virulence fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend giftig; grievend; krenkend; kwaadaardig; kwetsend; venijnig
coupant fel; hanig; messcherp; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp messcherp; op afgebeten toon; schril; snijdend; vlijmscherp
criard hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend hard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidruchtig; rumoerig
cuisant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp beklemmend; knellend; nijpend; prikkend; smartelijk
de manière pénétrante doordringend; indringend; schel klinkend; scherp penetrant
dur fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend barbaars; beestachtig; bikkelhard; bruut; gestreng; glashard; hard; hardvochtig; ijzerhard; inhumaan; keihard; kritisch; lastig; moeilijk; monsterlijk; niet makkelijk; niet toegevend; onbarmhartig; ongemakkelijk; ongenadig; onmenselijk; pezig; pittig; problematisch; staalhard; steenhard; straf; streng; wreed; zeer hard; zenig; zwaar
en flèche puntig; scherp; spits
en pointe puntig; scherp; spits
fervent fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bezeten; bitter; bitter van smaak; brandend; dweepziek; dweperig; fanatiek; fel; fervent; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; onbeheerst; onstuimig; verhit; vurig; warm
fin fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; raak; rank; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen
impressionnant doordringend; indringend; schel klinkend; scherp aangrijpend; aanzienlijk; boeiend; deftig; eerbiedwekkend; fier; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; majestueus; nobel; ontzagwekkend; pakkend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; vorstelijk; weids
incisif scherp; vlijmend; vlijmscherp bijtend; inbijtend; invretend; inwerkend; met sarcasme; sarcastisch
intense fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend angstvallig; brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; nauwlettend; onbeheerst; onstuimig; vurig; warm; zorgvuldig
mordant bijtend; doordringend; fel; gemeen; hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend bijtend; bijtende; bijterig; grievend; inbijtend; invretend; inwerkend; krenkend; kwetsend; met sarcasme; sarcastisch
passionné fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bevlogen; bezetene; bezield; brandend; enthousiast; fanatieke; fel; fervent; fonkelend; geboeid; geestdriftig; gefascineerd; geil; gepassioneerd; geïntrigeerd; gloedvol; gloeiend; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heftig; hevig; hitsig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warm; warmbloedig
perspicace fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bijdehand; clever; diep; diepzinnig; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen
perçant doordringend; fel; hanig; hard; hoog; indringend; pinnig; schel; schel klinkend; scherp; scherpgerand; schril; snerpend; snibbig; vinnig; vlijmend nijpend; penetrant; scherpklinkend; smartelijk
piquant fel; hanig; heet; pikant; pinnig; scherp; scherp van smaak; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; met sarcasme; met stekels; opwindend; pikant; pittig; sarcastisch; sexy; smaak prikkelend; stekelig; stekend
pointu fel; hanig; hard; hoog; pinnig; puntig; schel; scherp; schril; snerpend; snibbig; spits; vinnig; vlijmend; vlijmscherp getopt; met toppen; puntig; snavelvormig; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; tuitvormig
pénétrant doordringend; indringend; schel klinkend; scherp indringende; nijpend; penetrant; scherpklinkend; smartelijk
rigide fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend chagrijnig; gestreng; knorrig; korzelig; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; nors; nurks; onbuigzaam; onvermurwbaar; onverzettelijk; star; stijfkoppig; strak; streng; strikt; stringent; stug; taai; verstard; volgens de regels
rigoureusement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; rigoureus; streng
rigoureux fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gestreng; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; precies; rigoureus; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
rude fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend agressief; bar; barbaars; beestachtig; bruut; chagrijnig; gestreng; gewelddadig; hard; hardhandig; inhumaan; knorrig; korzelig; monsterlijk; niet toegevend; nors; nurks; onbegroeid; ongetemd; onmenselijk; onzacht; ruig; ruige; ruw; streng; wild; woest; wreed
strictement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; streng; strikt; volgens de regels
strident doordringend; hard; hoog; indringend; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend krijserig; schreeuwerig
suraigu hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend
sévère fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; pittig; rigoureus; straf; streng
sévèrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; streng
tranchant fel; hanig; messcherp; pinnig; scherp; scherpgerand; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp adrem; bijdehand; gekarteld; getand; gevat; messcherp; raak; snedig; vlijmscherp
tranchant comme une lame de rasoir scherp; vlijmend; vlijmscherp
vif fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dapper; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; erg; fel; ferm; flink; flitsend; geagiteerd; gevat; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; moedig; monter; moreel sterk; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; raak; rap; scherpzinnig; slagvaardig; slim; snedig; snel; spits; spitsvondig; tierig; trendy; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; verwoed; vitaal; vlot; vlug; vrolijk; wakker
violent fel; hanig; hard; hoog; pinnig; schel; scherp; schril; snerpend; snibbig; vinnig; vlijmend aanrandend; agressief; bitter; bitter van smaak; fel; gewelddadig; geweldig; hard; hardhandig; heftig; hevig; intens; intensief; kokend; onzacht; ruw; verwoed; ziedend
âcre heet; pikant; scherp; scherp van smaak bitter teleurgesteld; honend; onderdrukt; opgekropt; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; verkropt
âpre bijtend; doordringend; fel; gemeen; heet; pikant; scherp; scherp van smaak bar; bitter; bitter teleurgesteld; bitter van smaak; bitterachtig; grievend; grimmig; honend; krenkend; kwetsend; onbegroeid; onderdrukt; opgekropt; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; verkropt; wrangig
épicé heet; pikant; scherp; scherp van smaak gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; pikant; pittig

Related Words for "scherp":

 • scherpheid, scherper, scherpere, scherpst, scherpste, scherpe

Synonyms for "scherp":


Antonyms for "scherp":


Related Definitions for "scherp":

 1. met veel peper erin1
  • wat een scherpe smaak heeft deze saus!1
 2. duidelijk of nauwkeurig1
  • op deze scherpe foto kun je haar goed zien1
 3. met spitse punt1
  • heb je ook een scherp potlood?1
 4. onvriendelijk en afkeurend1
  • hij had scherpe kritiek op haar1
 5. slim en gevat1
  • dat was een scherpe reactie!1
 6. zo geslepen dat je er goed mee kunt snijden1
  • pas op, dit mes is erg scherp1

Wiktionary Translations for scherp:

scherp
adjective
 1. goed snijdend
scherp
adjective
 1. Qui est d’un goût âpre, se dit d’un vin acide, dur et âpre
 2. Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
 3. Qui a un aspect pointu, tranchant, voire déchirer.
 4. Qui couper.
 5. Qui produire une douleur âpre et aiguë.
 6. délié, menu, mince ou étroit.
 7. Qui couper ou qui est propre à couper.
 8. didact|fr Qui mordre.
 9. Qui percer, qui pénétrer.
 10. Qui piquer.
 11. Qui se termine en pointe
 12. Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.
 13. Qui pénétrer.
 14. Qui avancer, qui sortir en dehors.
 15. Qui est en vie.
 16. Qui a quelque chose de piquant et d’irritant.
 17. Qui, par sa rudesse ou son âcreté, produit une sensation désagréable aux organes du toucher, de l’ouïe ou du goût.
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
scherp acrimonieux acrimonious — sharp and harsh
scherp aiguë; aigu acute — sensitive
scherp aigu acute — geometry: of an angle
scherp sévère; dur bitter — harsh, piercing or stinging
scherp âcre pungent — having a strong odour
scherp affilé; coupant; affuté; tranchant; acéré; effilé sharp — able to cut easily
scherp affuté; pointu sharp — pointed, able to pierce easily

scherp form of scherpen:

scherpen verb (scherp, scherpt, scherpte, scherpten, gescherpt)

 1. scherpen (wetten; slijpen; aanzetten)
  affûter; polir; tailler; aiguiser; affiler; limer
  • affûter verb (affûte, affûtes, affûtons, affûtez, )
  • polir verb (polis, polit, polissons, polissez, )
  • tailler verb (taille, tailles, taillons, taillez, )
  • aiguiser verb (aiguise, aiguises, aiguisons, aiguisez, )
  • affiler verb (affile, affiles, affilons, affilez, )
  • limer verb (lime, limes, limons, limez, )

Conjugations for scherpen:

o.t.t.
 1. scherp
 2. scherpt
 3. scherpt
 4. scherpen
 5. scherpen
 6. scherpen
o.v.t.
 1. scherpte
 2. scherpte
 3. scherpte
 4. scherpten
 5. scherpten
 6. scherpten
v.t.t.
 1. heb gescherpt
 2. hebt gescherpt
 3. heeft gescherpt
 4. hebben gescherpt
 5. hebben gescherpt
 6. hebben gescherpt
v.v.t.
 1. had gescherpt
 2. had gescherpt
 3. had gescherpt
 4. hadden gescherpt
 5. hadden gescherpt
 6. hadden gescherpt
o.t.t.t.
 1. zal scherpen
 2. zult scherpen
 3. zal scherpen
 4. zullen scherpen
 5. zullen scherpen
 6. zullen scherpen
o.v.t.t.
 1. zou scherpen
 2. zou scherpen
 3. zou scherpen
 4. zouden scherpen
 5. zouden scherpen
 6. zouden scherpen
en verder
 1. ben gescherpt
 2. bent gescherpt
 3. is gescherpt
 4. zijn gescherpt
 5. zijn gescherpt
 6. zijn gescherpt
diversen
 1. scherp!
 2. scherpt!
 3. gescherpt
 4. scherpend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for scherpen:

NounRelated TranslationsOther Translations
tailler houwen
VerbRelated TranslationsOther Translations
affiler aanzetten; scherpen; slijpen; wetten scherp maken; slijpen
affûter aanzetten; scherpen; slijpen; wetten scherp maken; slijpen
aiguiser aanzetten; scherpen; slijpen; wetten aanhalen; aanpunten; aanslijpen; aansporen; aanzetten; aanzetten tot; animeren; instigeren; opwekken; opwinden; prikkelen; provoceren; scherp maken; slijpen; stimuleren; verscherpen
limer aanzetten; scherpen; slijpen; wetten afslijpen; erafslijpen; vijlen
polir aanzetten; scherpen; slijpen; wetten afschuren; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; gladwrijven; polijsten; politoeren; raspen; schaven; schuren; uitslijpen; wegslijpen
tailler aanzetten; scherpen; slijpen; wetten afknippen; afsnijden; beknotten; beperken; besnoeien; bijknippen; coifferen; couperen; creneleren; een beetje knippen; een inkeping maken; inkepen; inkerven; insnijden; kappen; kepen; kerven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; op maat snijden; snijden; snoeien; toesnijden; trimmen; uithakken; uithouwen; uitkappen

Wiktionary Translations for scherpen:

scherpen
Cross Translation:
FromToVia
scherpen affiler; affûter; aiguiser sharpen — to make sharp

Related Translations for scherp