Dutch

Detailed Translations for stigma from Dutch to French

stigma:

stigma [het ~] noun

  1. het stigma (wondteken van Christus)
    le stigmate
  2. het stigma (karaktertrek; karakteristiek; eigenschap; kenmerk)
    la caractéristique; le trait; la propriété; le sceau; la qualité; la particularité; la marque; la marque distinctive; l'analyse; la trait de caractère; le trait distinctif; l'indice; le signe; le cachet; le profil; le portrait; la décoration; l'emblème; le symbole; le signal; le poinçon; la singularité

Translation Matrix for stigma:

NounRelated TranslationsOther Translations
analyse eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma analyse; analyseren; karakteromschrijving; ontleden; scan; update
cachet eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma afstempelen; arbeidsloon; beloning; bezoldiging; gage; honorarium; inktstempel; lakstempel; lakzegel; loon; plakzegel; salaris; soldij; stempel; stempelen; traktement; verdienste; vergoeding; wedde; zegel; zegelafdruk
caractéristique eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma eigenschap; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; typering
décoration eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma aankleding; corsage; decor; decoratie; decoreren; draperie; ereteken; garnering; inrichting; lintje; onderscheiding; onderscheidingsteken; opluistering; opschik; opsieren; opsiering; opsmuk; opsmukken; optuigen; ordeteken; ornamentiek; ridderorde; sierwerk; smuk; teken; tooi; versieren; versiering; versieringen aanbrengen; versiersel; zich mooi maken
emblème eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma blazoen; decoratie; embleem; ereteken; onderscheiding; onderscheidingsteken; ridderorde; wapenschild; zinnebeeld
indice eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma aanwijzing; eigenschap; gebaar; geste; index; indexcijfer; indexgetal; karakterisering; karakteristiek; kencijfer; kengetal; kenmerk; koersindex; richtgetal; sein; signaal; spoor; teken; toespeling; typering; verwijzing; wenk
marque eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma beeldmerk; bewijs; blijk; brandteken; decoratie; eigenschap; ereteken; etiket; gebaar; geste; handelsmerk; handelsnaam; herkenningsteken; iemand kenmerken; inktstempel; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; kenteken; label; logo; merk; merknaam; merkteken; nummerplaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; ridderorde; signaal; stempel; striem; teken; typering; warenmerk; zegel
marque distinctive eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma decoratie; ereteken; karaktereigenschap; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; onderscheiding; onderscheidingsteken; ridderorde; teken
particularité eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma bijzondere geaardheid; bijzonderheid; buitenissigheid; detail; eigenaardigheid; eigenschap; excentriciteit; hebbelijkheid; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; merkwaardigheid; rarigheid; typering; vreemdheid; vreemdsoortigheid
poinçon eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma drevel; elsbes; handelsmerk; handelsnaam; inktstempel; keur; pons; priem; stempel; waarborg; warenmerk; zegel
portrait eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma afbeelden; afbeelding; beeld; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; portret; prent; scene; staand; staande richting; tafereel; uitschilderen
profil eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma Windows Live Profile; contour; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; omlijning; omtrek; profiel; profielschets; werklastbeschrijving
propriété eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma bezit; bezitting; bezittingen; boedel; buitengoed; domein; eigendom; eigenschap; geschiktheid; goederen; grondbezit; grondeigendom; have; huisraad; inboedel; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; landbezit; landeigendom; landgoed; typering
qualité eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma bekwaamheid; capaciteit; eigenschap; gehalte; gesteldheid; hoedanigheid; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwaliteit; kwalititeit; ter zake kundigheid; trekje; typering; waardigheid
sceau eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma handelsmerk; handelsnaam; inktstempel; plakzegel; stempel; warenmerk; zegel; zegelafdruk
signal eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma gebaar; geste; sein; signaal; teken; wenk
signe eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma aanwijzing; bewijs; blijk; decoratie; ereteken; etiket; gebaar; geste; gesternte; herkenningsteken; iemand kenmerken; karakter; kenmerk; kenteken; knipoog; letter; letterteken; nummerplaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; oogwenk; ridderorde; sein; seintje; signaal; sterrenbeeld; teken; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
singularité eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma aanwensel; bijzondere geaardheid; bijzonderheid; buitenissigheid; detail; eigenaardigheid; eigenschap; excentriciteit; hebbelijkheid; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; merkwaardigheid; rarigheid; tic; typering; vreemdheid; vreemdsoortigheid
stigmate stigma; wondteken van Christus brandmerk; schandmerk; schandvlek; smet
symbole eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma decoratie; embleem; emoticon; ereteken; onderscheiding; onderscheidingsteken; ridderorde; symbool; zinnebeeld
trait eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma dronk; eigenschap; gelaatstrek; gezichtsrimpel; haal; haal met de pen; haaltje; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kras; kwalititeit; kwaststreek; lijn; lijntje; linie; pennekras; pennenstreek; rimpel; ruk; schimpscheut; schreef; slok; streep; streepje; teug; trek; trekje; trekje aan een sigaret; typering; voorzet
trait de caractère eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; trekje
trait distinctif eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma eigenschap; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kenteken; kwalititeit; nummerplaat; typering
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
indice subscript
ModifierRelated TranslationsOther Translations
caractéristique apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; karakteriserend; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; tekenend; treffend; typerend; typisch; vreemd; zonderling

Related Translations for stigma