Dutch

Detailed Translations for aanwijzing from Dutch to French

aanwijzing:

aanwijzing [de ~ (v)] noun

 1. de aanwijzing (spoor)
  l'indication; l'indice; l'indices
 2. de aanwijzing (tip; vingerwijzing; vingerwenk; wenk)
  la suggestion; le tuyau; l'éclaircissement; le signe de tête; le signe du doigt; la trace; le bout; le signe; le coin
 3. de aanwijzing (aanduiding)
  l'indication; l'indices
 4. de aanwijzing (indicatie; symptoom; teken)
  l'indication; le symptôme; l'augure; la manifestation; le signe précurseur; le présage
 5. de aanwijzing (aanknopingspunt)
  le point de repère; le point de départ; le tuyau; le point de contact; le soutien; l'appui; l'indices; l'indication; le secours; l'aide; le support
 6. de aanwijzing (instructie; voorschrift)
  l'instruction; la consigne; l'assignation; la mission; la sommation; l'indication; le commandement; l'impératif; la contrainte; l'ordre
 7. de aanwijzing (richtlijn)
  la directive; le règlement; le statuts; le statut
 8. de aanwijzing (voorbode; voorloper; aankondiger; voorteken)

Translation Matrix for aanwijzing:

NounRelated TranslationsOther Translations
aide aanknopingspunt; aanwijzing assistent; assistentie; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulppersoneel; hulpvaardige; hulpverlening; knecht; maatschappelijk werk; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; secondant; service; steun; steunpilaar; support; toeverlaat
appui aanknopingspunt; aanwijzing assistentie; bijstand; hulp; medewerking; ondersteuning; steun; steunpilaar; steuntje; stut; toeverlaat; vensterbank
assignation aanwijzing; instructie; voorschrift bevelschrift; consigne; daging; dagvaarding; dwangbevel; lastbrief; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak; toekenning; toewijzing; verlening
augure aanwijzing; indicatie; symptoom; teken profeet; voorspeller; voorspelling; ziener
avant-courrier aankondiger; aanwijzing; voorbode; voorloper; voorteken
bout aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk aandeel; deel; deeltje; einde; finale; greep; kolf; onderdeeltje; part; stomp; stronk; teenstuk; uiteinde
coin aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk hoekje; keg; keil; schuilhoekje; stekkie; straathoek; visplaats; viswater; wig
commandement aanwijzing; instructie; voorschrift bevel; bevelschrift; commando; consigne; dienstorder; dwangbevel; gebod; opdracht; order; taak
consigne aanwijzing; instructie; voorschrift bagagedepot; bevelschrift; consigne; dwangbevel; garderobe; hangkast; kamerarrest; lastbrief; lastgeving; mandaat; opdracht; orde; order; regel; regeling; reglement; statiegeld; taak; vestiaire; voorschrift; wachtwoord; wet
contrainte aanwijzing; instructie; voorschrift bedwang; beperking; bevelschrift; consigne; dwangbevel; gereserveerdheid; geweld; opdracht; order; taak; terughoudendheid
directive aanwijzing; richtlijn richtlijn; richtsnoer; voorschrift
impératif aanwijzing; instructie; voorschrift bevel; commando; gebiedende wijs; gebod; imperatief; order
indication aanduiding; aanknopingspunt; aanwijzing; indicatie; instructie; spoor; symptoom; teken; voorschrift aanduiden; aanwijzen; toespeling; verwijzing
indice aanwijzing; spoor eigenschap; gebaar; geste; index; indexcijfer; indexgetal; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kencijfer; kengetal; kenmerk; koersindex; richtgetal; sein; signaal; stigma; teken; toespeling; typering; verwijzing; wenk
indices aanduiding; aanknopingspunt; aanwijzing; spoor voortekenen
instruction aanwijzing; instructie; voorschrift bekwaming; bevelschrift; briefing; consigne; dienstorder; dresseren; dressuur; dwangbevel; educatie; geestelijke vorming; handleiding; instructie; kundig maken; lastbrief; lastgeving; lering; les; mandaat; onderricht; onderrichting; onderwijs; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkeling; opdracht; opleiding; order; richtlijn; scholing; schoolopleiding; taak; training; uitleg; vooronderzoek; vooruitgang; vorming
manifestation aanwijzing; indicatie; symptoom; teken actie; betoging; bijeenkomst; demonstratie; fenomeen; manifestatie; ontmaskering; openbaring; protestbijeenkomst; publieke betoging; samenkomst; vergadering; verrassende ontdekking; verschijnsel; vertoon; zitting
mission aanwijzing; instructie; voorschrift afgifte; aflevering; arbeid; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; dwangbevel; geleverde; job; karwei; leverantie; levering; missie; opdracht; order; roeping; taak; uitlevering; zending; zending met speciale opdracht
ordre aanwijzing; instructie; voorschrift aaneenschakeling; arrangement; betamelijkheid; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; fatsoen; fatsoenlijkheid; gebod; gelid; graad; hiërarchie; indeling; keurigheid; klasse; maatschappelijke klasse; netheid; niveau; onberispelijkheid; opbouw; opdracht; opeenvolging; opgeruimdheid; opstelling; orde; ordelijkheid; ordening; order; organisatie; peil; properheid; rang; rangorde; rangschikking; regelmaat; samenstelling; schikking; slag; smetteloosheid; specialisatie; specialisme; stand; structuur; systeem; taak; vakgebied; volgorde; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
point de contact aanknopingspunt; aanwijzing aanrakingspunt; aanspreekpunt; raakpunt; raakvlak; steunpunt; steunstation
point de départ aanknopingspunt; aanwijzing basis; basislijn; beginpunt; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; startpunt; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt
point de repère aanknopingspunt; aanwijzing hulplijnpunt
présage aanwijzing; indicatie; symptoom; teken
règlement aanwijzing; richtlijn aanzuivering; afbetaling; afdoening; afhandelen; afhandeling; afrekening; afwikkeling; arrangement; betalen; betaling; dienstvoorschrift; discipline; dokken; dwang; gehoorzaamheid; handvest; onderwerping; orde; regeling; reglement; schaderegeling; statuut; tucht; vereffening; verordening; verrekening; voldoen
secours aanknopingspunt; aanwijzing assistentie; bijstand; geruststelling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; opluchting; service; steun; verademing; verlossing; zaligheid
signe aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk bewijs; blijk; decoratie; eigenschap; ereteken; etiket; gebaar; geste; gesternte; herkenningsteken; iemand kenmerken; karakter; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kenteken; knipoog; letter; letterteken; nummerplaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; oogwenk; ridderorde; sein; seintje; signaal; sterrenbeeld; stigma; teken; wenk
signe avant-coureur aankondiger; aanwijzing; voorbode; voorloper; voorteken
signe de tête aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk hoofdknik; sein; teken; wenk
signe du doigt aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
signe précurseur aankondiger; aanwijzing; indicatie; symptoom; teken; voorbode; voorloper; voorteken
sommation aanwijzing; instructie; voorschrift aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; bevel; bevelschrift; commando; consigne; deurwaardersexploot; dwangbevel; herinnering; kennisgeving; maning; opdracht; order; sommatie; taak; vermaning; waarschuwing
soutien aanknopingspunt; aanwijzing aanmoediging; aansporen; aansporing; assistentie; bijstand; handreiking; houvast; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; medewerking; onderhoudsdienst; ondersteuning; opwekking; schoor; schraag; service; steun; steunpilaar; stimulans; support; toeverlaat
statut aanwijzing; richtlijn aanzien; achtbaarheid; beschikbaarheid; betalingsstatus; goedkeuringsstatus; handvest; online status; prestige; status; statuut
statuts aanwijzing; richtlijn reglementen; statuten; wetten
suggestion aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk toespeling; verwijzing
support aanknopingspunt; aanwijzing aanmoediging; aansporen; aansporing; assistentie; bijstand; chassis; hulp; medewerking; onderstel; ondersteuning; onderstuk; opwekking; poot; schoor; schraag; staander; steun; steunblad; steuntje; stimulans; stut; support; voet
symptôme aanwijzing; indicatie; symptoom; teken etiket; fenomeen; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; nummerplaat; verschijnsel
trace aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk afhankelijkheid op basis van spoor; glimp; vleugje; voetspoor
tuyau aanknopingspunt; aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk dakgoot; goot; pennenschacht
éclaircissement aanwijzing; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk berichtgeving; informatie; inlichting; lichter worden; mededelingen; opheldering; opklaring; oplichten; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verheldering; verklaring
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
aide help; online-Help
indice subscript
instruction instructie
ModifierRelated TranslationsOther Translations
impératif bindend; dwingend; gebiedend; gelastend; imperatief; onafwijsbaar; streng; strikt; stringent; vereisend

Related Words for "aanwijzing":


Wiktionary Translations for aanwijzing:


Cross Translation:
FromToVia
aanwijzing indication hint — clue
aanwijzing tuyau; piste lead — information obtained by a detective or police officer
aanwijzing indice Hinweis — etwas, das jemanden auf etwas aufmerksam macht
aanwijzing indice; indication Hinweis — die Handlung, jemanden auf etwas aufmerksam zu machen