Dutch

Detailed Translations for uiterste from Dutch to French

uiterste:

uiterste [het ~] noun

  1. het uiterste (grens; limiet)
    la limite; l'extrémité; la limitation; l'excès; la limites; l'extrême

Translation Matrix for uiterste:

NounRelated TranslationsOther Translations
excès grens; limiet; uiterste bandeloosheid; buitenissigheid; buitensporigheid; exces; grenzeloosheid; losbandigheid; mateloosheid; overdaad; overdaden; overdrevenheid; overmaat; overmaten; overvloed; surplus; teveel; uitspatting; uitwas; woede-uitbarsting; zedeloosheid
extrémité grens; limiet; uiterste extremiteit; uiteinde
extrême grens; limiet; uiterste buitenmaat; buitenspeler; speler buitenshuis
limitation grens; limiet; uiterste afrastering; afscherming; begrenzing; beperking; inperking; restrictie
limite grens; limiet; uiterste begrenzing; grens; grenswaarde; limiet; randje
limites grens; limiet; uiterste afrastering; afscherming; begrenzing; grenzen; limieten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
extrême alleruiterst; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; geweldig; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; hoogste; maximaal; meest; opperste; ten zeerste; uitermate; uiterst; ultra; verregaand; voornaamst; zeer; zeerste

Related Words for "uiterste":


Wiktionary Translations for uiterste:


Cross Translation:
FromToVia
uiterste extrême extreme — each of the things at opposite ends of a range or scale
uiterste extrémité extremity — furthest point
uiterste maximum; plus grand utmost — maximum

uiterste form of uiterst:


Translation Matrix for uiterst:

NounRelated TranslationsOther Translations
excentrique eigenaardige; rare; zonderling
extrême buitenmaat; buitenspeler; grens; limiet; speler buitenshuis; uiterste
fort burcht; citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot
original buitenbeentje; eigenaardige; moederblad; onbekende; origineel; raar mens; rare; vreemd persoon; vreemde; vreemdeling; zonderling
ultra ultra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
original bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; authentiek; bijzonder; buitenissig; enig; enig in zijn soort; excentriek; extravagant; indrukwekkend; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; oorspronkelijk; origineel; typisch; uniek; vreemd
- bijzonder; buitengewoon
ModifierRelated TranslationsOther Translations
affligeant bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroevend; diepdroevig; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; indroevig; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; vreselijk; zeer ergerlijk
affligé bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; bedrukt; diepbedroefd; droef; droevig; gedrukt; grauw; kommervol; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; pessimistisch; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos
affligé de bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behept; rouwig; treurig; verdrietig
au plus haut degré bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenste; hoogste; opperste; voornaamst
au plus haut point bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer hoogste; opperste; voornaamst
bizarre bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
déplorable bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer beklagenswaardig; erbarmelijk; ijzingwekkend; jammerlijk; ontzettend; rampspoedig; schrikbarend; schrikwekkend; stakkerig; vol tegenslag; vreselijk; zielig
excentrique bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
excentriquement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; buitenissig; excentriek; extravagant; typisch; vreemd
exceptionnel bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; exclusief; extravagant; extreem; heel bijzonder; mateloos; speciaal; tomeloos; uitermate; uitzonderlijk; uitzonderlijke; zeldzaam
exceptionnellement bijzonder; buitengewoon; ergst; extreem; grootst; hoogst; maximaal; meest; uiterst bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; exclusief; extreem; mateloos; speciaal; tomeloos; uitermate; uitzonderlijk; uitzonderlijke; zeldzaam
excessivement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer aanstellerig; bovenmate; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; extravagant; extreem; hoogst; mateloos; niet terughoudend; ongeremd; overdadig; overdreven; overmatig; theatraal; tomeloos; uitermate; zeer; zeerste
extraordinaire bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; dolletjes; enig; enig in zijn soort; exclusief; extravagant; fantastisch; fenomenaal; geweldig; groots; hoogst; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; puik; speciaal; uitzonderlijk; uitzonderlijke; uniek; zeer; zeldzaam
extraordinairement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; fantastisch; fenomenaal; geweldig; groots; hoogst; mateloos; puik; tomeloos; uitermate; uitzonderlijk; uitzonderlijke; zeer; zeldzaam
extravagant bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; excentriek; extravagant; extreem; mateloos; tomeloos; typisch; uitermate; vreemd
extrême bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer alleruiterst; buitengemeen; extreem; geweldig; hoogst; hoogste; opperste; ultra; verregaand; voornaamst; zeer; zeerste
extrêmement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenste; buitengemeen; hoogst; zeer; zeerste
fort bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behoorlijk; buitengemeen; corpulent; danig; degelijk; dik; duchtig; energiek; erg; fantastisch; fel; ferm; fiks; flink; formidabel; fors; forse; geanimeerd; gekruid; gepeperd; geweldig; gezet; grievend; hard; hardop; hartig; heftig; hevig; hoogst; intens; intensief; krachtig; krenkend; kruidig; kwetsend; lawaaierig; levendig; lijvig; luid; luid klinkend; luidruchtig; pittig; potig; prachtig; robuust; rumoerig; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer; vet; vettig; vief; vol energie; vol fut; zeer; zwaarlijvig
particulier bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer afzonderlijk; apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; exclusief; extravagant; extreem; frappant; gescheiden; in het oog lopend; in het oog springend; individueel; karakteristiek; kenmerkend; los van elkaar; mateloos; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; separaat; speciaal; specifiek; tekenend; tomeloos; treffend; typerend; typisch; uitermate; uitzonderlijk; vreemd; zeldzaam; zonderling
saugrenu bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
sombre bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; donker; doods; droef; droefgeestig; droevig; duister; grauw; grauwkleurig; grijs; kommervol; melancholisch; melancholische; mistroostig; naar; naargeestig; onverlicht; rouwig; somber; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig; zwartgallig
spécial bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; dolletjes; eigenaardig; enig; enig in zijn soort; excentriek; exclusief; extreem; mateloos; merkwaardig; ongewoon; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; speciaal; tomeloos; typisch; uitermate; uitzonderlijk; uniek; vreemd; zeldzaam; zonderling
triste bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; bedrukt; droef; droefgeestig; droevig; gedrukt; grauw; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; onbehaaglijk; ongezellig; pessimistisch; smartelijk; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; verdrietig makend; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig
tristement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer grauw; mistroostig; onbehaaglijk; ongezellig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos
très bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behoorlijk; behoorlijke; buitengemeen; erg; hoogst; in hoge mate; pijnlijk; zeer
ultra bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer extreem; hoogste; opperste; ultra; voornaamst; zeerste
à l'extrême bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; excessief; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; mateloos; tomeloos; uitermate

Related Words for "uiterst":


Synonyms for "uiterst":


Related Definitions for "uiterst":

  1. heel erg1
    • dat is uiterst vervelend1
  2. het kan niet verder of erger1
    • hij zat op het uiterste puntje van zijn stoel1

Wiktionary Translations for uiterst:

uiterst
Cross Translation:
FromToVia
uiterst extrême utmost — Situated at the most distant limit
uiterst plus grand; suprême; extrême utmost — The most extreme, ultimate
uiterst très sehrSteigerung eines Adjektivs oder Adverbs ohne Vergleich: in hohem Maße, besonders
uiterst beaucoup sehrSteigerung eines Verbs

Related Translations for uiterste