Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. bezorgd wezen:


Dutch

Detailed Synonyms for bezorgd wezen in Dutch

bezorgd wezen:

bezorgd wezen verb

  1. bezorgd wezen
    bezorgd wezen; in zorg zijn

Related Synonyms for bezorgd wezen