Dutch

Detailed Synonyms for dulden in Dutch

dulden:

dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)

 1. dulden
  gedogen; dulden; tolereren
  • gedogen verb (gedoog, gedoogt, gedoogde, gedoogden, gedoogd)
  • dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • tolereren verb (tolereer, tolereert, tolereerde, tolereerden, getolereerd)
 2. dulden
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren verb (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen verb (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 3. dulden
  dragen; volhouden; verdragen; doorstaan; uithouden; verduren; uitzingen; dulden; harden
  • dragen verb (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)
  • volhouden verb (houd vol, houdt vol, hield vol, hielden vol, volgehouden)
  • verdragen verb (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorstaan verb (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • uithouden verb (houd uit, houdt uit, hield uit, hielden uit, uitgehouden)
  • verduren verb (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
  • uitzingen verb (zing uit, zingt uit, zong uit, zongen uit, uitgezongen)
  • dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • harden verb (hard, hardt, hardde, hardden, gehard)
 4. dulden
  verdragen; velen; dulden
  • verdragen verb (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • velen verb (veel, veelt, veelde, veelden, geveeld)
  • dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)

Conjugations for dulden:

o.t.t.
 1. duld
 2. duldt
 3. duldt
 4. dulden
 5. dulden
 6. dulden
o.v.t.
 1. duldde
 2. duldde
 3. duldde
 4. duldden
 5. duldden
 6. duldden
v.t.t.
 1. heb geduld
 2. hebt geduld
 3. heeft geduld
 4. hebben geduld
 5. hebben geduld
 6. hebben geduld
v.v.t.
 1. had geduld
 2. had geduld
 3. had geduld
 4. hadden geduld
 5. hadden geduld
 6. hadden geduld
o.t.t.t.
 1. zal dulden
 2. zult dulden
 3. zal dulden
 4. zullen dulden
 5. zullen dulden
 6. zullen dulden
o.v.t.t.
 1. zou dulden
 2. zou dulden
 3. zou dulden
 4. zouden dulden
 5. zouden dulden
 6. zouden dulden
en verder
 1. ben geduld
 2. bent geduld
 3. is geduld
 4. zijn geduld
 5. zijn geduld
 6. zijn geduld
diversen
 1. duld!
 2. duldt!
 3. geduld
 4. duldend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze