Dutch

Detailed Synonyms for gemoedsgesteldheid in Dutch

gemoedsgesteldheid:

gemoedsgesteldheid [de ~ (v)] noun

  1. de gemoedsgesteldheid
    de gemoedsgesteldheid; het temperament; de inborst; gemoedsaard
  2. de gemoedsgesteldheid
    het humeur; de stemming; de gemoedsstemming; de gemoedstoestand; de bui; de gemoedsgesteldheid
  3. de gemoedsgesteldheid
    de instelling; psychische toestand; de stemming; de gemoedsgesteldheid