Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
 1. iets aanwijzen:


Dutch

Detailed Synonyms for iets aanwijzen in Dutch

iets aanwijzen:

iets aanwijzen verb

 1. iets aanwijzen
  aanduiden; indiceren; aangeven; wijzen; iets aanwijzen
  • aanduiden verb (duid aan, duidt aan, duidde aan, duidden aan, aangeduid)
  • indiceren verb (indiceer, indiceert, indiceerde, indiceerden, geïndiceerd)
  • aangeven verb (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • wijzen verb (wijs, wijst, wees, wezen, gewezen)

Related Synonyms for iets aanwijzen