Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. intrige:


Dutch

Detailed Synonyms for intrige in Dutch

intrige:

intrige [de ~] noun

  1. de intrige
    de intrige; het gekonkel; de konkelarij
  2. de intrige
    de plot; de verwikkeling; de intrige

Related Words for "intrige":