Swedish

Detailed Translations for ständigt from Swedish to German

ständigt:

ständigt adj

  1. ständigt (kontinuerlig; bestående; permanent)
  2. ständigt (evinnerlig; ständig; evinnerligt; evigt)
  3. ständigt (hela tiden)
  4. ständigt (kontinuerlig; fortlöpande)
  5. ständigt (fortsatt; ständig; oavbrutet)
  6. ständigt (alltid)
  7. ständigt (permanent; beständig; kontinuerlig; kontinuerligt; beständigt)

ständigt verb

  1. ständigt

Translation Matrix for ständigt:

VerbRelated TranslationsOther Translations
immer wiederholen ständigt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
andauernd beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt envis; envist; fortsättande; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outtröttlig; outtröttligt
anhaltend beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt envis; envist; fortsättande; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outtröttlig; outtröttligt
beständig fortlöpande; kontinuerlig; ständigt envis; envist; fast; ihärdig; ihärdigt; konstant; ouppörligt; stabil; stabilt; stadig; stadigt; stå på; ståndaktigt
bis zum Überdruß hela tiden; ständigt
bleibend beständig; beständigt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt
dauerhaft beständig; beständigt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt fast; följdriktigt; gediget; hållbart; konsekvent; pålitlig; pålitligt; robust; rättskaffens; solid; solitt; stabilt; stadig; stadigt; stå på; ståndaktig; ståndaktigt; säkert; varaktig; varaktigt; överensstämmande
dauernd beständig; beständigt; bestående; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt
durchgehend evigt; evinnerlig; evinnerligt; ständig; ständigt anknytande; förbindande; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; på regelbundna tider; regelbundet; regelmässig; regelmässigt; reguljärt
endgültig beständig; beständigt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt definitiv; definitivt; evig; evigt; för alltid; helt säkert; obestridligt; oersättlig; oåterkallelig; oåterkalleligt; permanent; slutgiltig; slutgiltigt; säker; säkert
endlos hela tiden; ständigt enorm; enormt; evigt; gränslös; gränslöst; livslång; livslångt; obegränsat; oinskränkt; oupphörlig; oupphörligt; outsinligt; outtömlig; outtömligt; oändlig; oändligt; riktingslös; riktingslöst; ändlös; ändlöst
ewig alltid; ständigt alltid; evig; evigt; evigvarandet; för alltid; livslång; livslångt; oupphörlig; oupphörligt; oändlig; oändligt; slutgiltig; ändlös; ändlöst
fortgesetzt evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortsatt; oavbrutet; ständig; ständigt envis; envist; fortsättande; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt
fortwährend beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt envis; envist; fast; fortsättande; ihärdigt; jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outtröttlig; outtröttligt; stadig
immer alltid; bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt alltid; beständigt; evig; gång på gång; jämt; om och om igen
konstant bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; outtröttlig; outtröttligt
kontinuierlich beständig; beständigt; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt envis; envist; fortsättande; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outtröttlig; outtröttligt
permanent beständig; beständigt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt definitiv; definitivt; permanent; slutgiltigt
ständig alltid; beständig; beständigt; bestående; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt fast; kontinuerlig; kontinuerligt; outtröttlig; outtröttligt; på regelbundna tider; regelbundet; regelmässig; regelmässigt; reguljärt; stadig
unabgebrochen evigt; evinnerlig; evinnerligt; ständig; ständigt kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet
unablässig beständig; beständigt; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt fortsättande; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outröttlig; outröttligt; outtröttlig; outtröttligt
unaufhörlich beständig; beständigt; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt fortsättande; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt
ununterbrochen beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt fast; fortsättande; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; outtröttlig; outtröttligt; stadig
unverdrossen bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt outröttlig; outröttligt; outtröttlig; outtröttligt

Synonyms for "ständigt":


Wiktionary Translations for ständigt:

ständigt
Cross Translation:
FromToVia
ständigt immer all the time — always
ständigt ständig telkens — steeds
ständigt stets steeds — voortdurend