Swedish

Detailed Translations for styrka from Swedish to Spanish

styrka:

styrka [-en] noun

 1. styrka
  el vigor; la fuerza; el poder; la capacidad; el dominio; la fortaleza; la potencia; el potencial; la energía; el dinamismo; la vitalidad; la autoridad; la potestad; la vigencia
 2. styrka
  el vigor; la validez; la vigencia; la valentía; la vitalidad; la fuerza; la fortaleza; la eficacia; la energía; el entusiasmo; la ganas de trabajar; la capacidad de trabajo; la capacidad laboral
 3. styrka
 4. styrka (kraft)
  la fuerza; la fortaleza
 5. styrka (beväpnade styrkor; armé)
  el ejército; la fuerzas militares; la fuerzas armadas; la tropas
 6. styrka (spänstighet; kraft)
  la vitalidad; la fortaleza; el dinamismo; la energía
 7. styrka (arbetsgrupp; patrull; grupp; team)
 8. styrka (vigör)
  la fuerza
 9. styrka (robusthet; stabilitet; kraftighet; kraftig byggnad)
  la reconchura; la achaparradura

Translation Matrix for styrka:

NounRelated TranslationsOther Translations
achaparradura kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka
autoridad styrka auktoritet; befogenhet; enfluerande; herravälde; härskare; inflytande; kompetens; makt; makthavare; myndighet; riksdag; sakkunskap; övermakt; övervälde
capacidad styrka begåvelse; duglighet; färdighet; förmåga; innehåll; kapabilitet; kapacitet; kompetens; kraft; last förmåga; last kapacität; makt; möjlighet; ork; passad; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; storlek; talang; volym
capacidad de trabajo styrka arbetskapacitet; arbetskraft; arbetsmöjlighet; mannakraft; människokraft; produktivitet
capacidad laboral styrka arbetskapacitet; arbetskraft; drivkraft; energi; fart; produktivitet
dinamismo kraft; spänstighet; styrka
dominio styrka TLD; besittning; bestämmanderätt; distrikt; domän; egendom; enfluerande; grannskap; herravälde; huvudsaken; inflytande; kontroll; makt; myndighet; möbler och husgeråd; område; region; revir; territorium; toppnivådomän; tyglande; zon; återhållande; övervälde
eficacia styrka effektivitet; effektivität
ejército armé; beväpnade styrkor; styrka armé; försvarsmakt; soldattrupp; stridskrafter; stridsmakt
energía kraft; spänstighet; styrka beslutskraft; drivkraft; elektrisk ström; elkraft; energi; enfluerande; fart; färdighet; förmåga; grundlighet; handlingskraft; inflytande; initiativ; iver; kläm; kraft; makt; ork; passion; ström
entusiasmo styrka arbetsiver; begeistring; drivkraft; eldighet; energi; entusiasm; exaltation; fart; fascination; förförelse; förtjusning; hänförelse; hänryckning; inspiration; iver; schvung; upphetsning; översvallande glädje
fortaleza kraft; spänstighet; styrka bastion; befäst område; borg; drivkraft; dörrlås; fort; framdrivande kraft; framdrivningskraft; fästning; riddarborg; slott
fuerza kraft; styrka; vigör drivkraft; energi; fart; framdrivande kraft; framdrivningskraft; färdighet; förmåga; förvägenhet; gallanteri; glöd; grundlighet; häftighet; hårdhet; initiativ; iver; kläm; kraft; makt; mod; ork; spänstighet; sömband; tapperhet; tuffhet; våghalsighet; våldsamhet
fuerza muscular styrka kraft; muskelstyrka
fuerzas armadas armé; beväpnade styrkor; styrka armé; marktrupper; stridskrafter; stridsmakt
fuerzas militares armé; beväpnade styrkor; styrka stridskrafter; stridsmakt
ganas de trabajar styrka drivkraft; energi; fart; iver
grupo de trabajo arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team arbetsgrupp; peer to peer-nätverk
poder styrka auktorisation; befullmäktigande; bemyndigande; fullmakt; fullmaktsformulär; färdighet; förmåga; herravälde; kraft; makt; mandat; mandera; myndighet; ork; riksdag; övervälde
potencia styrka auktoritet; duglighet; färdighet; förmåga; grad; kraft; makt; myndighet; ork; rang; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet
potencial styrka auktoritet; häftighet; makt; myndighet
potestad styrka
reconchura kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka
tropas armé; beväpnade styrkor; styrka arbetslag; besättning; ihop blandning; mixt; röra; stridsmakt; trupper
valentía styrka beslutsamhet; fasthet; förvägenhet; gallanteri; hårdhet; manlighet; mod; nerv; tapperhet; utan räddsla; våghalsighet
validez styrka bestämdhet; fysisk disposition; giltighet; laga kraft; laglig rätt; legitimitet; rättmätighet; validitet
vigencia styrka bestämdhet; fysisk disposition; giltighet; laga kraft; laglig rätt; legitimitet; omfång; rättmätighet
vigor styrka drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft; fullständighet; hållbarhet; livlig; mod; spänstighet; sundhet; tuffhet; varaktighet
vitalidad kraft; spänstighet; styrka livskraft; livsmod; vitalitet
VerbRelated TranslationsOther Translations
poder ; ha tillåtelse; tillåtas att; våga göra
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
dominio domän
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fuerza djärv; djärvt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; modigt
potencial latent

Synonyms for "styrka":


Wiktionary Translations for styrka:


Cross Translation:
FromToVia
styrka corroborar corroborate — To confirm or support with additional evidence
styrka picor; picante heat — attribute of a spice that causes a burning sensation in the mouth
styrka fuerza strength — quality of being strong
styrka amonestar; reprender exhorterexciter, encourager par ses paroles.
styrka fuerza forcefaculté naturelle d’agir vigoureusement, en particulier en parlant de l’homme et des animaux.
styrka potencia puissancepouvoir d’imposer son autorité.
styrka calmar; sosegar rassurerredonner l’assurance, rendre la confiance, la tranquillité.

Related Translations for styrka