Summary
Swedish to German:   more detail...
 1. uppdrag:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for uppdrag from Swedish to German

uppdrag:

uppdrag [-ett] noun

 1. uppdrag (instruktion; order)
  der Auftrag; der Dienstbefehle
 2. uppdrag
  Gebot; der Erlaß
 3. uppdrag (fall)
  der Kasus; der Fall
 4. uppdrag (order)
  die Bestellungen; die Ausschüsse
 5. uppdrag (mandat)
  die Mandate
 6. uppdrag (bemyndigande; ärende; anförtroende)

Translation Matrix for uppdrag:

NounRelated TranslationsOther Translations
Auftrag instruktion; order; uppdrag anvisning; befallning; försäljningsorder; instruktion; jobb; kommando; mandat; order; stickreplik; uppgift; vink
Ausschüsse order; uppdrag defekta varor; utskottsvaror
Bestellungen order; uppdrag
Dienstbefehle instruktion; order; uppdrag tjänsteuppdrag
Erlaß uppdrag anträffbarhet; anvisning; avgörande; befallning; beslut; dekret; förklaring; genomslagskopia; instruktion; order; påpud; statsfullmäktigebeslut; stickreplik; tillgänglighet; tillgång; uppgift; vink
Ernennung zum Offizier anförtroende; bemyndigande; uppdrag; ärende
Fall fall; uppdrag angelägenhet; avbrott; fall; fråga; fördärv; förstörelse; kollaps; krocka; mening; nedfall; olycka; problemfall; resultat; sak; sammanstöta; skyfall; synpunkt; tillintetgörelse; undergång; uppfattning; utgang; ämne; åsikt
Gebot uppdrag befallning; bud; ed; engagemang; föreskrift; kommando; löfte; obligation; ordination; plikt; preskription; recept; stadgande; åläggande; åtagande
Kasus fall; uppdrag
Mandate mandat; uppdrag

Synonyms for "uppdrag":


Wiktionary Translations for uppdrag:

uppdrag
noun
 1. allgemein: mündliche oder schriftliche Aufforderungen einer Stelle oder einer Person an eine andere Stelle oder Person

Cross Translation:
FromToVia
uppdrag Auftrag; Aufgabe job — task
uppdrag Auftrag mission — set of tasks that fulfills a purpose
uppdrag Suche; Queste quest — journey or effort in pursuit of a goal

Related Translations for uppdrag