Swedish

Detailed Translations for uppfattning from Swedish to German

uppfattning:

uppfattning [-en] noun

  1. uppfattning (mening; åsikt)
    die Meinung; der Standpunkt; die Überzeugung; die Ansicht; der Glaube; die Entscheidung; Urteil; die Anschauungsweise; die Auffassung; die Absicht; die Vorstellung; die Anschauung; die Denkweise; der Eindruck; die Wertung
  2. uppfattning (begrepp; aning; föreställning)
    die Ahnung
  3. uppfattning (synpunkt; mening; åsikt)
    der Gesichtspunkt; der Blickpunkt; der Zeitpunkt; die Hinsicht; die Sache; der Fall; der Blickwinkel; der Betreff; die Warte; die Streitfrage; der Gesichtswinkel; der kleinePunkt

Translation Matrix for uppfattning:

NounRelated TranslationsOther Translations
Absicht mening; uppfattning; åsikt anfallsmål; avsikt; mening; mål; mål stolpe; plan; syfte; vilja; ändamål
Ahnung aning; begrepp; föreställning; uppfattning antagande; en gnista; förmodan; intuition; misstanke
Anschauung mening; uppfattning; åsikt föreställning; iakttagelse; intryck; observation; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; upptäckning; åsikt; övertygelse
Anschauungsweise mening; uppfattning; åsikt föreställning; idé; inblick; intryck; syn; tanke; vision; åsikt
Ansicht mening; uppfattning; åsikt avbildande vykort; begrepp; elegans; framträdande; föreställning; iakttagelse; idé; inblick; insikt; intryck; klass; mening; observation; omdöme; panorama; stil; ståndpunkt; syn; synsätt; sätt att se; tanke; tankesätt; upptäckning; urskiljningsförmåga; utsikt; vision; vy; vykort; åsikt; övertygelse
Auffassung mening; uppfattning; åsikt begrepp; föreställning; idé; inblick; insikt; intryck; omdöme; ståndpunkt; syn; tanke; urskiljningsförmåga; vision; åsikt; övertygelse
Betreff mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; ämne
Blickpunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt idé; inblick; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; vision
Blickwinkel mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
Denkweise mening; uppfattning; åsikt begrepp; föreställning; idé; inblick; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; vision; åsikt; övertygelse
Eindruck mening; uppfattning; åsikt begrepp; buckla; bula; föreställning; förnimmelse; generel intryck; idé; inblick; intryck; känsla; märke; syn; tanke; varseblivning; vision; åsikt
Entscheidung mening; uppfattning; åsikt beslut; citat; dom; utlåtande
Fall mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; avbrott; fall; fråga; fördärv; förstörelse; kollaps; krocka; nedfall; olycka; problemfall; resultat; sak; sammanstöta; skyfall; tillintetgörelse; undergång; uppdrag; utgang; ämne
Gesichtspunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt idé; inblick; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; utblick; utsiktspunkt; vision
Gesichtswinkel mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; ögonvrå
Glaube mening; uppfattning; åsikt förmoda; förvissning; religion; tro; övertygelse
Hinsicht mening; synpunkt; uppfattning; åsikt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel
Meinung mening; uppfattning; åsikt begrepp; föreställning; idé; inblick; intryck; mening; syn; tanke; vision; åsikt
Sache mening; synpunkt; uppfattning; åsikt affär; affärer; angelägenhet; artikel; fråga; problem; punkt; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; utgang; ämne
Standpunkt mening; uppfattning; åsikt föreställning; idé; inblick; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; vision; åsikt; övertygelse
Streitfrage mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; fråga; kontroversiellt ämne; omtvistad fråga; resultat; sak; utgang; ämne
Urteil mening; uppfattning; åsikt citat; dom; omdöme; utlåtande; uttal
Vorstellung mening; uppfattning; åsikt aning; begrepp; demonstration; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; inblick; intryck; komedi; medvetenhet; mening; show; spektakel; syn; synförmåga; tanke; uppvisning; vanföreställning; villfarelse; vision; åsikt
Warte mening; synpunkt; uppfattning; åsikt obseratorium; observatorium; utsiktstorn; vakttorn
Wertung mening; uppfattning; åsikt beräkning; beskattning; klassificering; klassifikation; taxering; uppskattning; uträkning
Zeitpunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tidpunkt
kleinePunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
Überzeugung mening; uppfattning; åsikt förvissning; ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse

Synonyms for "uppfattning":


Wiktionary Translations for uppfattning:

uppfattning
Cross Translation:
FromToVia
uppfattning Meinung; Ansicht; Anschauung opinion — thought a person has formed about a topic
uppfattning Anschauung; Meinung; Äußerung; Gesinnung; Gutdünken opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Related Translations for uppfattning