Swedish

Detailed Translations for samling from Swedish to Spanish

samling:

samling [-en] noun

 1. samling (aggregat; summa)
 2. samling (möte; träff; konferens; kongress; symposium)
  la reunión; la conferencia; el encuentro; la conjunción; el asiento; la asamblea; la junta; la manifestación; el congreso
 3. samling (ansamling)
  la acumulación; la cumulación
 4. samling (insamling; kollekt)
  la recaudación; la colecta; la postulación; la postulaciones
 5. samling (urval)
  la selección; la colección; la tría; el escogimiento
 6. samling (samlande; sammankomst)
  el pedir
 7. samling
  el agregado
 8. samling
  la colección

Translation Matrix for samling:

NounRelated TranslationsOther Translations
acumulación ansamling; samling ackumulering; anhopning; ansamling; blockering; förstoppning; hög; ihop sättning; röra; samla på hög; stopp; trava upp; trave
agregado samling attaché
asamblea konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff församling; konferens; kongress; representantförsamling; sällskap
asiento konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff bänk; fåtölj; gödsel; ort; plats; registration; reservation; sittplats; skit; stol; stol med armstöd; säte; tron; verifikation; vilstol
colección samling; urval ansamling; ett lika par; grupp av två eller mer; hög; ihop blandning; klippsamling; mixt; mängd; röra; samling av dikter; sammanställning; sortement; sortering; sortiment; trave; urval
colecta insamling; kollekt; samling
conferencia konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff deklamation; fördrag; föredrag; hålla ett fördrag; konferens; möte; prolog; recitation; rådplägning; sammankomst; solistuppförande; solistuppträdande; tal; talarkonst; uppläsning; överläggning
congreso konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff konferens; kongress
conjunción konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff konjunktion; samordnare
cumulación ansamling; samling
encuentro konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff förehavande; kamp; match; möte; sammankomst; spel; tävling
escogimiento samling; urval sortement; sortering; sortiment; urval
grupo electrógeno aggregat; samling; summa
junta konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff anslutningsdel; fog; konferens; kongress; packning; sammansvärjning; skarv; söm
manifestación konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff avslöjande; deklaration; demonstration; expression; förevisning; manifestation; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande; uppvisning; uttal; uttryck; visa
moto-generador aggregat; samling; summa
pedir samlande; samling; sammankomst beställande
postulaciones insamling; kollekt; samling
postulación insamling; kollekt; samling
recaudación insamling; kollekt; samling arvode; avgift; biljettkontorsintäkter; inbetalning; ingång; inkassera; insamling; inträde; intåg; kvitto; mottagningsbevis; skatt; skatter; taxering
reunión konferens; kongress; möte; samling; symposium; träff Webbkonferens; allians; broderskap; koalition; konferens; kongress; möte; pakt; sammankomst; sammanträde; skara; societet; sällskap; återförening
selección samling; urval ansamling; antologi; markering; omkastning; omslag; option; sortement; sortering; sortiment; texturval; urval; val; valmöjlighet
tría samling; urval
VerbRelated TranslationsOther Translations
pedir anhålla om; be; bedja; begära; beordra; böna; bönfalla; fordra; fråga efter upplysningar; förfråga sig; göra förfrågningar; petitionera; påminna; skicka efter

Synonyms for "samling":


Wiktionary Translations for samling:


Cross Translation:
FromToVia
samling colección collection — set of items
samling conjunto; colección collection — multiple related objects
samling colección verzameling — meerdere voorwerpen...
samling colección SammlungAnzahl von aufbewahrten, gezielt sammeln Gegenständen
samling depósito; concentración; colección Ansammlung — eine Menge unbestimmter Anzahlhttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Haufen&oldid=50122336

Related Translations for samling