Swedish

Detailed Translations for förstöra from Swedish to Dutch

förstöra:

förstöra verb (förstör, förstörde, förstört)

 1. förstöra
  vernietigen; vernielen; ruineren; slopen; afbreken; verwoesten
  • vernietigen verb (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • vernielen verb (verniel, vernielt, vernielde, vernielden, vernield)
  • ruineren verb
  • slopen verb (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • afbreken verb (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • verwoesten verb (verwoest, verwoestte, verwoestten, verwoest)
 2. förstöra (skada)
  beschadigen; aantasten; bederven; aanvreten
  • beschadigen verb (beschadig, beschadigt, beschadigde, beschadigden, beschadigd)
  • aantasten verb (tast aan, tastte aan, tastten aan, aangetast)
  • bederven verb (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • aanvreten verb
 3. förstöra (fördärva)
  verkankeren; verpesten; iets bederven
 4. förstöra (sabotera)
  verknoeien; iets vergallen
 5. förstöra (eliminera; rasera)
  liquideren; uitroeien
  • liquideren verb (liquideer, liquideert, liquideerde, liquideerden, geliquideerd)
  • uitroeien verb (roei uit, roeit uit, roeide uit, roeiden uit, uitgeroeid)
 6. förstöra (röra till)
  verpesten; bederven; verknoeien; stukmaken; verklungelen; verzieken; verbroddelen; verknallen
  • verpesten verb (verpest, verpestte, verpestten, verpest)
  • bederven verb (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • verknoeien verb (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
  • stukmaken verb (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verklungelen verb (verklungel, verklungelt, verklungelde, verklungelden, verklungeld)
  • verzieken verb
  • verbroddelen verb (verbroddel, verbroddelt, verbroddelde, verbroddelden, verbroddeld)
  • verknallen verb (verknal, verknalt, verknalde, verknalden, verknald)
 7. förstöra (förslöa; försvaga)
  ontkrachten; weerleggen; ontzenuwen
  • ontkrachten verb (ontkracht, ontkrachtte, ontkrachtten, ontkracht)
  • weerleggen verb (weerleg, weerlegt, weerlegde, weerlegden, weerlegd)
  • ontzenuwen verb (ontzenuw, ontzenuwt, ontzenuwde, ontzenuwden, ontzenuwd)
 8. förstöra (göra sönder)
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken verb (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen verb (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen verb (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen verb (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken verb (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen verb (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 9. förstöra (rota ur)
  uitroeien; verdelgen
  • uitroeien verb (roei uit, roeit uit, roeide uit, roeiden uit, uitgeroeid)
  • verdelgen verb (verdelg, verdelgt, verdelgde, verdelgden, verdelgd)
 10. förstöra (skämma bort; fördärva; spoliera)
  bederven; verpesten; vergallen; verknoeien
  • bederven verb (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • verpesten verb (verpest, verpestte, verpestten, verpest)
  • vergallen verb (vergal, vergalt, vergalde, vergalden, vergald)
  • verknoeien verb (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
 11. förstöra (sabla ner; krossa; vandalisera)
  afrossen; in elkaar timmeren; aframmelen; in elkaar rammen; 'n aframmeling geven
  • afrossen verb (ros af, rost af, roste af, rosten af, afgerost)
  • in elkaar timmeren verb (timmer in elkaar, timmert in elkaar, timmerde in elkaar, timmerden in elkaar, in elkaar getimmerd)
  • aframmelen verb (rammel af, rammelt af, rammelde af, rammelden af, afgerammeld)
  • in elkaar rammen verb (ram in elkaar, ramt in elkaar, ramde in elkaar, ramden in elkaar, in elkaar geramd)
 12. förstöra (ta sönder)
  verwoesten; vernielen; te gronde richten
  • verwoesten verb (verwoest, verwoestte, verwoestten, verwoest)
  • vernielen verb (verniel, vernielt, vernielde, vernielden, vernield)
  • te gronde richten verb (richt te gronde, richtte te gronde, richtten te gronde, te gronde gericht)

Conjugations for förstöra:

presens
 1. förstör
 2. förstör
 3. förstör
 4. förstör
 5. förstör
 6. förstör
imperfekt
 1. förstörde
 2. förstörde
 3. förstörde
 4. förstörde
 5. förstörde
 6. förstörde
framtid 1
 1. kommer att förstöra
 2. kommer att förstöra
 3. kommer att förstöra
 4. kommer att förstöra
 5. kommer att förstöra
 6. kommer att förstöra
framtid 2
 1. skall förstöra
 2. skall förstöra
 3. skall förstöra
 4. skall förstöra
 5. skall förstöra
 6. skall förstöra
conditional
 1. skulle förstöra
 2. skulle förstöra
 3. skulle förstöra
 4. skulle förstöra
 5. skulle förstöra
 6. skulle förstöra
perfekt particip
 1. har förstört
 2. har förstört
 3. har förstört
 4. har förstört
 5. har förstört
 6. har förstört
imperfekt particip
 1. hade förstört
 2. hade förstört
 3. hade förstört
 4. hade förstört
 5. hade förstört
 6. hade förstört
blandad
 1. förstör!
 2. förstör!
 3. förstörd
 4. förstörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

förstöra [-en] noun

 1. förstöra (riva ner)
  de sloop; de afbraak

Translation Matrix for förstöra:

NounRelated TranslationsOther Translations
aantasten angripande
afbraak förstöra; riva ner
afrossen piskande
bederven ruttnande
beschadigen skada
breken bromsar
sloop förstöra; riva ner
VerbRelated TranslationsOther Translations
'n aframmeling geven förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera
aantasten förstöra; skada fläcka; skava
aanvreten förstöra; skada gnaga
afbreken förstöra; göra sönder avbryta; blockera; hindra; lämna; skilja; splittra; söndra; täppa till
aframmelen förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera klå upp; spöa
afrossen förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera klå upp; spöa
bederven fördärva; förstöra; röra till; skada; skämma bort; spoliera förfalla; misslyckas; ruttna; ställa till; trassla
beschadigen förstöra; skada skada; såra
breken förstöra; göra sönder bli defekt; bli trasig; gå sönder; krossa; slå i bitar; slå sönder; ta sönder på flit
iets bederven fördärva; förstöra
iets vergallen förstöra; sabotera
in elkaar rammen förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera
in elkaar timmeren förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera bygga; klå upp; sammanställa; sammansätta; spöa
laten exploderen låta explodera; spränga
liquideren eliminera; förstöra; rasera döda; eliminera; ha ihjäl; mörda
neerhalen förstöra; göra sönder kritisera skarpt; låta springa över klivan; nedlägga; skjuta ned; sticka ned
omverhalen förstöra; göra sönder
ontkrachten förslöa; förstöra; försvaga
ontzenuwen förslöa; förstöra; försvaga
opblazen blåsa upp; låta explodera; spränga; ta till i överkant; överdriva
ruineren förstöra
slopen förstöra; göra sönder nöta ut; sava; slita ut; tappa sav ur; trötta
stukmaken förstöra; röra till avbryta; skilja; splittra; söndra
te gronde richten förstöra; ta sönder
uit elkaar halen förstöra; göra sönder dela; demontera; klyfta; klyva; lösgöra; montera ner; plocka isär; reda ut; separera; skilja åt; sära; ta isär
uitroeien eliminera; förstöra; rasera; rota ur driva bort; utplåna
verbroddelen förstöra; röra till
verdelgen förstöra; rota ur
vergallen fördärva; förstöra; skämma bort; spoliera
verkankeren fördärva; förstöra
verklungelen förstöra; röra till
verknallen förstöra; röra till
verknoeien fördärva; förstöra; röra till; sabotera; skämma bort; spoliera kasta bort; slösa bort
vernielen förstöra; ta sönder
vernietigen förstöra annullera; avbeställa; avboka; inställa; skrota; ställa in; säga upp; återkalla
verpesten fördärva; förstöra; röra till; skämma bort; spoliera förgifta
verwoesten förstöra; ta sönder
verzieken förstöra; röra till misslyckas; ställa till; trassla
weerleggen förslöa; förstöra; försvaga
OtherRelated TranslationsOther Translations
laten exploderen förstöra; spränga
opblazen förstöra; spränga

Synonyms for "förstöra":


Wiktionary Translations for förstöra:

förstöra
verb
 1. helemaal kapotmaken

Cross Translation:
FromToVia
förstöra vernietigen; verwoesten; vernielen; kapot maken; slopen destroy — to damage beyond use or repair
förstöra vernietigen; slopen destruct — to cause the destruction of
förstöra afbreken; slopen; neerhalen; vernielen; vernietigen; verwoesten démolirabattre pièce à pièce (se dit surtout en parlant des bâtiments, des constructions).
förstöra vernielen; vernietigen; verwoesten détruiredémolir, ruiner, en parlant d'un édifice, d'une construction.
förstöra ruïneren; verwoesten; vernielen; vernietigen ravagerfaire du ravage.

Related Translations for förstöra