Swedish

Detailed Synonyms for dra samman in Swedish

dra samman:

dra samman verb (drar samman, drog samman, dragit samman)

 1. dra samman
  dra samman; tränga ihop; snöra in; pressa samman; få att dra ihop sig; dra ihop
  • dra samman verb (drar samman, drog samman, dragit samman)
  • tränga ihop verb (tränger ihop, trängde ihop, trängt ihop)
  • snöra in verb (snör in, snörde in, snört in)
  • pressa samman verb (pressar samman, pressade samman, pressat samman)
  • få att dra ihop sig verb (får att dra ihop sig, fick att dra ihop sig, fått att dra ihop sig)
  • dra ihop verb (drar ihop, drog ihop, dragit ihop)
 2. dra samman
  samla; sammankalla; samla ihop; ansamla; dra samman; församla
  • samla verb (samlar, samlade, samlat)
  • sammankalla verb (samnakallar, samnakallade, sammankallat)
  • samla ihop verb (samlar ihop, samlade ihop, samlat ihop)
  • ansamla verb (ansamlar, ansamlade, ansamlat)
  • dra samman verb (drar samman, drog samman, dragit samman)
  • församla verb (församlar, församlade, församlat)
 3. dra samman
  kontraktera; dra samman
  • kontraktera verb (kontrakterar, kontrakterade, kontrakterat)
  • dra samman verb (drar samman, drog samman, dragit samman)

Conjugations for dra samman:

presens
 1. drar samman
 2. drar samman
 3. drar samman
 4. drar samman
 5. drar samman
 6. drar samman
imperfekt
 1. drog samman
 2. drog samman
 3. drog samman
 4. drog samman
 5. drog samman
 6. drog samman
framtid 1
 1. kommer att dra samman
 2. kommer att dra samman
 3. kommer att dra samman
 4. kommer att dra samman
 5. kommer att dra samman
 6. kommer att dra samman
framtid 2
 1. skall dra samman
 2. skall dra samman
 3. skall dra samman
 4. skall dra samman
 5. skall dra samman
 6. skall dra samman
conditional
 1. skulle dra samman
 2. skulle dra samman
 3. skulle dra samman
 4. skulle dra samman
 5. skulle dra samman
 6. skulle dra samman
perfekt particip
 1. har dragit samman
 2. har dragit samman
 3. har dragit samman
 4. har dragit samman
 5. har dragit samman
 6. har dragit samman
imperfekt particip
 1. hade dragit samman
 2. hade dragit samman
 3. hade dragit samman
 4. hade dragit samman
 5. hade dragit samman
 6. hade dragit samman
blandad
 1. dra samman!
 2. dra samman!
 3. dragen samman
 4. dragande samman
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Related Synonyms for dra samman