Swedish

Detailed Synonyms for undersöka in Swedish

undersöka:

undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)

 1. undersöka
  testa; undersöka; kontrollera; kolla; pröva
  • testa verb (testar, testade, testat)
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • kontrollera verb (kontrollerar, kontrollerade, kontrollerat)
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • pröva verb (prövar, prövade, prövat)
 2. undersöka
  undersöka; kolla; testa
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • testa verb (testar, testade, testat)
 3. undersöka
  undersöka; kolla; höra; testa; förhöra; inspektera
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • höra verb (hör, hörde, hört)
  • testa verb (testar, testade, testat)
  • förhöra verb (förhör, förhörde, förhört)
  • inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)
 4. undersöka
  undersöka; kontrollera
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • kontrollera verb (kontrollerar, kontrollerade, kontrollerat)
 5. undersöka
  undersöka; kontrollera; utvärdera; inspektera
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • kontrollera verb (kontrollerar, kontrollerade, kontrollerat)
  • utvärdera verb (utvärderar, utvärderade, utvärderat)
  • inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)
 6. undersöka
  leta efter; söka efter; undersöka; forska
  • leta efter verb (letar efter, letade efter, letat efter)
  • söka efter verb (söker efter, sökte efter, sökt efter)
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • forska verb (forskar, forskade, forskat)
 7. undersöka
  undersöka
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
 8. undersöka
  visitera; undersöka; inspektera
  • visitera verb (visiterar, visiterade, visiterat)
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)
 9. undersöka
  undersöka; utforska
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • utforska verb (utforskar, utforskade, utforskat)
 10. undersöka
  kolla; undersöka; slå upp
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • slå upp verb (slår upp, slog upp, slagit upp)
 11. undersöka
  undersöka; snoka runt; snoka efter
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • snoka runt verb (snokar runt, snokade runt, snokat runt)
  • snoka efter verb (snokar efter, snokade efter, snokat efter)
 12. undersöka
  undersöka; sondera
  • undersöka verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • sondera verb (sonderar, sonderade, sonderat)

Conjugations for undersöka:

presens
 1. undersöker
 2. undersöker
 3. undersöker
 4. undersöker
 5. undersöker
 6. undersöker
imperfekt
 1. undersökte
 2. undersökte
 3. undersökte
 4. undersökte
 5. undersökte
 6. undersökte
framtid 1
 1. kommer att undersöka
 2. kommer att undersöka
 3. kommer att undersöka
 4. kommer att undersöka
 5. kommer att undersöka
 6. kommer att undersöka
framtid 2
 1. skall undersöka
 2. skall undersöka
 3. skall undersöka
 4. skall undersöka
 5. skall undersöka
 6. skall undersöka
conditional
 1. skulle undersöka
 2. skulle undersöka
 3. skulle undersöka
 4. skulle undersöka
 5. skulle undersöka
 6. skulle undersöka
perfekt particip
 1. har undersökt
 2. har undersökt
 3. har undersökt
 4. har undersökt
 5. har undersökt
 6. har undersökt
imperfekt particip
 1. hade undersökt
 2. hade undersökt
 3. hade undersökt
 4. hade undersökt
 5. hade undersökt
 6. hade undersökt
blandad
 1. undersök!
 2. undersök!
 3. undersökt
 4. undersökande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Alternate Synonyms for "undersöka":


Related Synonyms for undersöka