Dutch

Detailed Translations for metterdaad from Dutch to French

metterdaad:


Translation Matrix for metterdaad:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
certes daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; dus; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; reëel; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zonder twijfel
effectivement daadwerkelijk; echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk 'tuurlijk; absoluut; allicht; beslist; bijgevolg; dus; echt; heus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; ronduit; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; waarlijk; werkelijk; zeker; zonder twijfel
en effet daadwerkelijk; echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; namelijk; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; zeker; zonder twijfel
en réalité echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; feitelijk; in de praktijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
en vérité echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; daadwerkelijk; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; reëel; stellig; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
forcément daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; per se; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
réellement echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk absoluut; beslist; daadwerkelijk; echt; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; ronduit; stellig; trouwhartig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
sans aucun doute daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; absoluut; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; uiteraard; vanzelfsprekend; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker; zonder twijfel
tout de même daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; desondanks; doch; dus; echter; evenwel; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; maar; natuurlijk; niettemin; nochtans; onontkomelijk; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; zeker; zonder twijfel
vraiment echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; echt; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
évidemment daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bemerkbaar; bijgevolg; dus; frappant; geprononceerd; herkenbaar; hoorbaar; in het oog lopend; in het oog springend; logisch; markant; merkbaar; natuurlijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onontkomelijk; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; tastbaar; te zien; treffend; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; voelbaar; waarneembaar; zeker; zichtbaar; zonder twijfel