Swedish

Detailed Translations for avgift from Swedish to English

avgift:

avgift [-en] noun

 1. avgift (arvode)
  the costs; the levy; the legal charges; the tax; the dues; the fee
 2. avgift (betalning)
  the fee; the payment; the pay; the salary; the wages
 3. avgift (passageraravgift; biljett; biljettpris)
  the fare; the ticket; the travelling ticket; the railway-ticket; the tram ticket
 4. avgift (taxeringsvärde; fastställd avgift)
  the praised value
 5. avgift (tull)
 6. avgift
  the tariff; the duty
  – a government tax on imports or exports 1
  • tariff [the ~] noun
  • duty [the ~] noun
   • they signed a treaty to lower duties on trade between their countries1
 7. avgift (tillägg)
  the charge
  – The incidental cost of product acquisition or product delivery. 2

Translation Matrix for avgift:

NounRelated TranslationsOther Translations
charge avgift; tillägg anklagelse; elektrisk laddning; väcka åtal mot; åtalspunkt
charging of tolls avgift; tull
costs arvode; avgift
dues arvode; avgift
duty avgift afgivt; plikt; prislista; skatt; tariff; taxa; tjänst; tjänstgöring
fare avgift; biljett; biljettpris; passageraravgift biljett; biljettpris; färdbiljettspris; liten last; pris; reskostnader; rätt; spis
fee arvode; avgift; betalning anmälningsavgift; avlöning; betalning; ersättning; inkomst; inträdesavgift; kompensation; lön
legal charges arvode; avgift
levy arvode; avgift prislista; tariff; taxa
levying of tolls avgift; tull
pay avgift; betalning avlöning; avlöningskuvert; betalning; inkomst; lön; lönekuvert
payment avgift; betalning avbetalning; avbetalningsköp; avlöning; avräkning; betalning; ersättning; ersättningar; gottgörelser; inkomst; klarerande; kompensation; kompenseringar; kompenstioner; lön; skuld avlösning; socialförsäkring; återbetalningar
praised value avgift; fastställd avgift; taxeringsvärde
railway-ticket avgift; biljett; biljettpris; passageraravgift
salary avgift; betalning avlöning; betalning; ersättning; frukten av ens arbete; inkomst; kompensation; lön
tariff avgift prislista; tariff; taxa
tax arvode; avgift skatt; skatter; taxering
ticket avgift; biljett; biljettpris; passageraravgift biljett; böter; etikett; inträdesbiljett; inträdestillstånd; kvitto; pass; sticker; tillstånd; tågbiljett; vite
toll collection avgift; tull
tram ticket avgift; biljett; biljettpris; passageraravgift biljett; spårvagnsbiljett
travelling ticket avgift; biljett; biljettpris; passageraravgift
wages avgift; betalning avlöning; betalning; frukten av ens arbete; inkomst; lön; löner
VerbRelated TranslationsOther Translations
charge anklaga; befalla; beordra; beräkna; beskylla; beställa; fakturera; kalkylera; klandra; kommendera; kompromettera; kungöra; misstänka; ordna; påbjuda; rikta misstankar mot; ta betalt; åtala; överagera
levy anklaga; ta betalt
pay avbetala; belöna; betala; betala ut; bära kostnaden för; dela i kostnader; erlägga; göra upp; jämna ut; klara upp; spendera; utbetala
tax taxera; värdera; värdesätta
OtherRelated TranslationsOther Translations
charge förvar; påbörda; tillvitelse; uppladdning
costs omkostnad
duty pålaga; skyldighet; tjänstgöring; åliggande
fare kosthåll; kosthållning
fee dusör; gage; honorar
levy uttaxering
pay avlöna; gälda; inlösa; löning; sold
payment likvid; utbetalning
tax beskatta; pålaga; skattlägga; utskyld
ticket köbricka

Synonyms for "avgift":


Wiktionary Translations for avgift:

avgift
noun
 1. monetary payment charged for professional services
 2. fee charged
 3. amount of money levied for a service

Cross Translation:
FromToVia
avgift fee Gebühr — eine Geldsumme, die für eine Dienstleistung oder die Benutzung einer Sache zu entrichten ist
avgift contribution; duty; tax Abgabe — Zahlungen an Behörden

Related Translations for avgift