Swedish

Detailed Translations for hålla isär from Swedish to English

hålla isär:

hålla isär verb (håller isär, höll isär, hållit isär)

 1. hålla isär (urskilja)
  to distinguish; to keep apart
  • distinguish verb (distinguishes, distinguished, distinguishing)
  • keep apart verb (keeps apart, kept apart, keeping apart)
 2. hålla isär
  to perceive; to become aware of; to keep apart; to notice; to hold apart; to sense; to see; to find
  • perceive verb (perceives, perceived, perceiving)
  • become aware of verb (becomes aware of, becoming aware of)
  • keep apart verb (keeps apart, kept apart, keeping apart)
  • notice verb (notices, noticed, noticing)
  • hold apart verb (holds apart, held apart, holding apart)
  • sense verb (senses, sensed, sensing)
  • see verb (sees, saw, seeing)
  • find verb (finds, found, finding)
 3. hålla isär (ta avstånd ifrån)
  to disassociate from; distance from

Conjugations for hålla isär:

presens
 1. håller isär
 2. håller isär
 3. håller isär
 4. håller isär
 5. håller isär
 6. håller isär
imperfekt
 1. höll isär
 2. höll isär
 3. höll isär
 4. höll isär
 5. höll isär
 6. höll isär
framtid 1
 1. kommer att hålla isär
 2. kommer att hålla isär
 3. kommer att hålla isär
 4. kommer att hålla isär
 5. kommer att hålla isär
 6. kommer att hålla isär
framtid 2
 1. skall hålla isär
 2. skall hålla isär
 3. skall hålla isär
 4. skall hålla isär
 5. skall hålla isär
 6. skall hålla isär
conditional
 1. skulle hålla isär
 2. skulle hålla isär
 3. skulle hålla isär
 4. skulle hålla isär
 5. skulle hålla isär
 6. skulle hålla isär
perfekt particip
 1. har hållit isär
 2. har hållit isär
 3. har hållit isär
 4. har hållit isär
 5. har hållit isär
 6. har hållit isär
imperfekt particip
 1. hade hållit isär
 2. hade hållit isär
 3. hade hållit isär
 4. hade hållit isär
 5. hade hållit isär
 6. hade hållit isär
blandad
 1. håll isär!
 2. håll isär!
 3. hållande isär
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hålla isär:

NounRelated TranslationsOther Translations
find fynd; hittat; rön; uppfinning; upptäckt
notice avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; uppsägning; uppsägningsnotis
sense andemening; avsikt; betydelse; eftertanke; förstånd; innebörd; innehåll; intelligens; mening; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tendens; ånger
VerbRelated TranslationsOther Translations
become aware of hålla isär bli medveten om; hitta; notera; se; skåda; uppmärksamma
disassociate from hålla isär; ta avstånd ifrån
distance from hålla isär; ta avstånd ifrån
distinguish hålla isär; urskilja göra skillnad
find hålla isär bli medveten om; hitta; komma förbi; möta; söka; upptäcka
hold apart hålla isär
keep apart hålla isär; urskilja
notice hålla isär ana; bekräfta; bli medveten om; förstå; hitta; känna; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma
perceive hålla isär ana; bevittna; bli medveten om; förstå; hitta; känna; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma; övervara
see hålla isär ana; betrakta; bli medveten om; förstå; hitta; inspektera; känna; märka; notera; observera; se; skåda; titta på; undersöka; uppfatta; uppmärksamma; visitera; åskåda
sense hålla isär ana; ana i förväg; bli medveten om; få reda på; förstå; förvänta sig; hitta; känna; känna på sig; lukta; märka; uppfatta; vänta sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
find anträffa; upphitta
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna
perceive varse
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
sense bemärkelse; vett
ModifierRelated TranslationsOther Translations
sense sensoriskt; sensuell; sensuellt; sinnes; sinnligt

Related Translations for hålla isär