Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. tillkännagivande:
 2. tillkännagiva:
 3. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for tillkännagivande from Swedish to English

tillkännagivande:

tillkännagivande [-en] noun

 1. tillkännagivande (kungörelse)
  the announcement
 2. tillkännagivande (kungörelse)
  the notification; the announcement; the subpoena; the summons
 3. tillkännagivande (upplysning)
  the notification; the information; the notice; the announcement
 4. tillkännagivande (förklaring)
  the declaration
 5. tillkännagivande (deklaration; offentliggörande; proklamering)
  the publication; the proclamation; the declaration; the promulgation
 6. tillkännagivande (publikation; offentliggörande)
  the publication; the disclosure; the declaration; the proclamation
 7. tillkännagivande (proklamation; upprop; kunggörelse)
  the announcement; the proclamation; the declaration; the publication
 8. tillkännagivande
  the announcement; the notification; the making known

Translation Matrix for tillkännagivande:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement kunggörelse; kungörelse; proklamation; tillkännagivande; upplysning; upprop kungörande; kungörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; publicering; publikation
declaration deklaration; förklaring; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; tillkännagivande; upprop brev; certifikat; definition; deklaration; diplom; kommentar; kungörande; offentliggörande; publicering; publikation; skatteformulär; urkund; utelämning; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
disclosure offentliggörande; publikation; tillkännagivande avslöjande; kungörande; offentliggörande; publicering; publikation; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt
information tillkännagivande; upplysning data; fakta; förklaring; information; informerande; uppklarning
making known tillkännagivande
notice tillkännagivande; upplysning avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; uppklarning; uppsägning; uppsägningsnotis
notification kungörelse; tillkännagivande; upplysning avisering; meddelande; skriftligt frammana
proclamation deklaration; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; tillkännagivande; upprop kungörande; kungörelse; offentliggörande; publicering; publikation
promulgation deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande
publication deklaration; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; tillkännagivande; upprop kungörande; offentliggörande; publicering; publikation; publisera; skrift; tryckalster
subpoena kungörelse; tillkännagivande kallelse; skriftligt frammana
summons kungörelse; tillkännagivande befallning; böter; frammaningar; inkallande; kallelse; påminnelse; skriftligt frammana; stämning
VerbRelated TranslationsOther Translations
notice ana; bekräfta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma
subpoena delge en stämning; instämma; kalla; kalla inför rätta; påminna; skicka efter; stämma; ålägga att inställa sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
announcement bebådelse; förkunnande; förkunnelse
declaration angivning; uppgivande
information angivelse; underrättelse
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna
proclamation förkunnelse
promulgation utfärdande
publication utgivning; utsändning

Synonyms for "tillkännagivande":


Wiktionary Translations for tillkännagivande:

tillkännagivande
noun
 1. written or oral indication of a fact, opinion, or belief

Cross Translation:
FromToVia
tillkännagivande issue; release; output; emission; expenditure Ausgabe — der Vorgang des Ausgebens, Austeilens, Aushändigens oder Verkündens einer Sache
tillkännagivande announcement Ansage — Bekanntmachung zu einem bestimmten Zweck

tillkännagivande form of tillkännagiva:

tillkännagiva verb (tillkännagiver, tillkännagav, tillkännagivet)

 1. tillkännagiva (betyga; förklara)
  to declare; to express
  • declare verb (declares, declared, declaring)
  • express verb (expresss, expressed, expressing)

Conjugations for tillkännagiva:

presens
 1. tillkännagiver
 2. tillkännagiver
 3. tillkännagiver
 4. tillkännagiver
 5. tillkännagiver
 6. tillkännagiver
imperfekt
 1. tillkännagav
 2. tillkännagav
 3. tillkännagav
 4. tillkännagav
 5. tillkännagav
 6. tillkännagav
framtid 1
 1. kommer att tillkännagiva
 2. kommer att tillkännagiva
 3. kommer att tillkännagiva
 4. kommer att tillkännagiva
 5. kommer att tillkännagiva
 6. kommer att tillkännagiva
framtid 2
 1. skall tillkännagiva
 2. skall tillkännagiva
 3. skall tillkännagiva
 4. skall tillkännagiva
 5. skall tillkännagiva
 6. skall tillkännagiva
conditional
 1. skulle tillkännagiva
 2. skulle tillkännagiva
 3. skulle tillkännagiva
 4. skulle tillkännagiva
 5. skulle tillkännagiva
 6. skulle tillkännagiva
perfekt particip
 1. har tillkännagivet
 2. har tillkännagivet
 3. har tillkännagivet
 4. har tillkännagivet
 5. har tillkännagivet
 6. har tillkännagivet
imperfekt particip
 1. hade tillkännagivet
 2. hade tillkännagivet
 3. hade tillkännagivet
 4. hade tillkännagivet
 5. hade tillkännagivet
 6. hade tillkännagivet
blandad
 1. tillkännagiv!
 2. tillkännagiv!
 3. tillkännagivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tillkännagiva:

VerbRelated TranslationsOther Translations
declare betyga; förklara; tillkännagiva avge; deklarera; förkunna; notera; proklamera; skriva ner; upge
express betyga; förklara; tillkännagiva formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; medge; tillstå; tolka; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra
OtherRelated TranslationsOther Translations
declare förtulla
express expresståg; utlåta

Wiktionary Translations for tillkännagiva:


Cross Translation:
FromToVia
tillkännagiva accuse; denounce accuserdéférer à la justice quelqu’un comme coupable d’un délit, d’un crime.