Swedish

Detailed Translations for ordning from Swedish to English

ordning:

ordning [-en] noun

 1. ordning (rådande ordning)
  the existing order; the establishment
 2. ordning (disciplin; beslutsamhet)
  the discipline; the ordinance; the determination; the regulation; the submission; the by-law; the regulations; the rules; the fixing; the defining
  the decision
  – a position or opinion or judgment reached after consideration 1
  • decision [the ~] noun
   • a decision unfavorable to the opposition1
 3. ordning (följd; rad; serie)
  the sequence; the succession
 4. ordning (ordentlighet)
  the tidiness; the orderliness; the neatness; the decency

Translation Matrix for ordning:

NounRelated TranslationsOther Translations
by-law beslutsamhet; disciplin; ordning förordning; reglemente; stadga
decency ordentlighet; ordning aktningsvärdig; anständig; anständighet; artighet; dygd; etikett; finhet; finkänslighet; god uppfostran; hederlighet; hövlighet; känslighet; respektabilitet; rättskaffenhet; takt
decision beslutsamhet; disciplin; ordning avgörande; beslut; mått
defining beslutsamhet; disciplin; ordning
determination beslutsamhet; disciplin; ordning bestämdhet; definition; determination; determinering
discipline beslutsamhet; disciplin; ordning forskardisciplin
establishment ordning; rådande ordning auktoritet; definition; determination; determinering; etablering (företag); grundande; grundläggning; införande; makthavare; sinnesorgan; upprättande
existing order ordning; rådande ordning
fixing beslutsamhet; disciplin; ordning befästiga; definition; fixa; fixande; fästande; säkra; sätta fast sig
neatness ordentlighet; ordning bra utseende; fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet; skönhet; vackerhet
orderliness ordentlighet; ordning fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
ordinance beslutsamhet; disciplin; ordning dekret; förordning; påbud; regeringsförordning; reglemente; stadga; statsfullmäktigebeslut
regulation beslutsamhet; disciplin; ordning bestämmelse; föreskrift; förordning; normalisering; officiell föreskrift; ordination; preskription; recept; regel; reglemente; reglering; stadga; stadgande; åläggande
regulations beslutsamhet; disciplin; ordning bestämmelser; regler; regleringar
rules beslutsamhet; disciplin; ordning bestämmelse; föreskrift; lagar; ordnande; reglering
sequence följd; ordning; rad; serie cyclus; följd; förföljning; kedja; ordningsföljd; rad; räcka; sekvens; serie; sträng
submission beslutsamhet; disciplin; ordning bidrag; foglighet; lydnad; medverkan; underdånighet; undergivenhet; underkastelse
succession följd; ordning; rad; serie följande; följd; kedja; ordningsföljd; rad; räcka; sekvens; serie
tidiness ordentlighet; ordning fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet; renhet; städat
VerbRelated TranslationsOther Translations
discipline bestraffa; disciplinera; fostra
OtherRelated TranslationsOther Translations
decency sedlighet
determination bestämning; examinering
discipline tukt
establishment anstalt; etablissemang; fastslående; inrättning; konstaterande; stat; stiftelse
fixing anbringande; bestämmande; fastslående
neatness prydlighet
ordinance skickelse
sequence svit
submission föredragning
succession succession; svit; tronföljd
tidiness snygghet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
defining betecknande; betecknandet; kännetecknande; kännetecknandet; typiskt

Synonyms for "ordning":


Wiktionary Translations for ordning:

ordning
noun
 1. arrangement, disposition
 2. good arrangement
 3. biology: taxonomical classification

Cross Translation:
FromToVia
ordning order OrdnungPhysik, Kosmologie: Synonym für Organisation
ordning order OrdnungBiologie: Zusammenfassung mehrerer eng verwandter Familien, wobei eine oder mehrere Ordnungen eine Klasse bilden
ordning tidiness; order Ordnungallgemein: aufräumen, organisieren Zustand
ordning order OrdoBiologie, Systematik, fachsprachlich: Taxon der Ordnung, in dem mehrere verwandte Familien zusammengefasst werden
ordning order Reihenfolgegeregelte, ordnungsgemäße Aufeinanderfolge

Related Translations for ordning