Summary


Swedish

Detailed Translations for föreskrift from Swedish to English

föreskrift:

föreskrift [-en] noun

 1. föreskrift (instruktion; undervisning; anvisning)
  the instruction; the assignment; the order; the command
 2. föreskrift (ordination; åläggande; preskription; recept; stadgande)
  the regulation; the prescription; the recommendation
 3. föreskrift (reglering; ordnande; bestämmelse)
  the issuing of rules; the rules; the instructions
 4. föreskrift (officiell föreskrift; regel)
  the regulation; the official regulation; the rule
 5. föreskrift (kompass; rättesnöre)
  the compass
 6. föreskrift (reglering; regel)
  the regulation
 7. föreskrift (regel; bestämmelse)
  the regulation; the precept; the rule

Translation Matrix for föreskrift:

NounRelated TranslationsOther Translations
assignment anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; instruktion; order; problem; ranson; stickreplik; tilldelning; uppgift; vink
command anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; bestämmanderätt; frontposition; herravälde; instruktion; kommando; kommendering; kontroll; ledande; ledning; makt; myndighet; order; stickreplik; uppdrag; uppgift; vink; övervälde
compass föreskrift; kompass; rättesnöre
instruction anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; briefing; bruksanvisning; förklaring; handbok; instruction; instruktion; kurs; lektion; lärande; läxa; order; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
instructions bestämmelse; föreskrift; ordnande; reglering befullmäktigande; broschyr; bruksanvisning; bruksanvisningar; handbok; indikationer; informationsblad; instruktionsbok; mandat; manual
issuing of rules bestämmelse; föreskrift; ordnande; reglering
official regulation föreskrift; officiell föreskrift; regel
order anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
precept bestämmelse; föreskrift; regel axiom; dogm; grundsats; huvud förslag; maxim
prescription föreskrift; ordination; preskription; recept; stadgande; åläggande kvitto
recommendation föreskrift; ordination; preskription; recept; stadgande; åläggande anbefallning; rekommendation; råd
regulation bestämmelse; föreskrift; officiell föreskrift; ordination; preskription; recept; regel; reglering; stadgande; åläggande beslutsamhet; disciplin; förordning; normalisering; ordning; reglemente; stadga
rule bestämmelse; föreskrift; officiell föreskrift; regel auktoritet; dominans; filter; förtryck; grundregel; makt; maxim; myndighet; naturlig lag; princip; regel; regering; regim; styrelse; välde
rules bestämmelse; föreskrift; ordnande; reglering beslutsamhet; disciplin; lagar; ordning
VerbRelated TranslationsOther Translations
command anföra; befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; kungöra; leda; påbjuda
order befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
rule ge uppdrag; kommandera; kungöra; påbjuda; sprida en sjukdom
OtherRelated TranslationsOther Translations
assignment arbetsuppgift
command anförande; betinga; föreläggande
compass omfattning; tonomfång
instructions direktiv; förhållningsorder
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
prescription hävd
recommendation tillstyrkan
rule regera

Synonyms for "föreskrift":


Wiktionary Translations for föreskrift:

föreskrift
noun
 1. rule or principle governing personal conduct

Cross Translation:
FromToVia
föreskrift directive Anweisung — von einer Autorität erlassene Handlungsvorschrift; Anordnung, Befehl

Related Translations for föreskrift