Swedish

Detailed Translations for skrift from Swedish to English

skrift:

skrift [-en] noun

 1. skrift (publikation; tryckalster)
  the article
  – A component in a publication. For example, a table, a column, or a row. 1
  the publication
 2. skrift (uppsats)
  the report; the paper; the composition; the account
 3. skrift (dokument; ordalydelse; text)
  the text; the script; the wording; the documented
 4. skrift (uppsats; avhandling)
  the project; the lecture; the paper
 5. skrift (skrifttecken; tecken; bokstav; handstil)
 6. skrift (skrivet stycke; dokument; text; manuskript)
  the document; the script; the writing; the scripture; the text
  the manuscript
  – the form of a literary work submitted for publication 2
 7. skrift
  the scribe

Translation Matrix for skrift:

NounRelated TranslationsOther Translations
account skrift; uppsats Windows Live-konto; bankkonto; beräkning; betalning; faktura; konto; rapport; redovisning; räkenskaper; räkning
article publikation; skrift; tryckalster artikel; föremål; handelsvara; konsumtionsvara; punkt
composition skrift; uppsats arkitektur; arrangemang; avsikt; betydelse; byggande; innehåll; intention; kombination; komposition; konstruktion; mening; montage; offentligt ackord; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; strukturering
document dokument; manuskript; skrift; skrivet stycke; text bevismaterial; dokument; dokumentera; meddelande; officiell dokument; äkthetsbevis
documented dokument; ordalydelse; skrift; text
lecture avhandling; skrift; uppsats epistel; essä; föredrag; föreläsning; straffpredikan; undervisning; uppsats
manuscript dokument; manuskript; skrift; skrivet stycke; text manus; manuskript
paper avhandling; skrift; uppsats dagstidning; essä; examensskrivning; papper; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; uppsats
project avhandling; skrift; uppsats plan; projekt
publication publikation; skrift; tryckalster deklaration; kunggörelse; kungörande; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; publisera; tillkännagivande; upprop
report skrift; uppsats anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppteckning; väcka åtal mot
scribe skrift
script dokument; manuskript; ordalydelse; skrift; skrivet stycke; text handstil; skript; skrivstil; textbok
scripture dokument; manuskript; skrift; skrivet stycke; text
text dokument; manuskript; ordalydelse; skrift; skrivet stycke; text
wording dokument; ordalydelse; skrift; text formulering; ordalydelse; ordval
writing dokument; manuskript; skrift; skrivet stycke; text kalligrafi; skrivarbete; skönskrift; skönskrivningskonst
written character bokstav; handstil; skrift; skrifttecken; tecken
VerbRelated TranslationsOther Translations
document arkivera; dokumentera; förvara; ordna; spara
lecture hålla föredrag
project projektera
report berätta; berätta sagor; beskriva; fördöma; förklara; informera; meddela; rapportera; reportera; skildra; återberätta
text SMS:a, skicka textmeddelande
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
documented dokumenterat; uppskriven; uppskrivet
OtherRelated TranslationsOther Translations
account konto; redogörelse; referat; räkenskap
article persedel
composition kria; tonsättning
document aktstycke; urkund
paper tidning
project planlägga; projicera; uppslag
publication utgivning; utsändning
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
scribe ritsa
text predikotext
wording avfattning; lydelse
writing författande; författarverksamhet; skrivande; skriveri; skrivning
written character skrivtecken

Synonyms for "skrift":


Wiktionary Translations for skrift:


Cross Translation:
FromToVia
skrift script schrift — de letter- en cijfertekens van een taal
skrift paper Paper — einzelne, eher kurze wissenschaftliche Publikation
skrift writing; paper; publication; scripture Schrift — ein, meist bekanntes, Buch oder im Plural die Gesamtheit der Schriften eines bestimmten Autors
skrift writing system; script système d’écriture — Ensemble des symboles ou graphèmes utilisés dans l’écriture d’une langue ou plusieurs langues le partageant.

Related Translations for skrift