Swedish

Detailed Translations for uppriktigt from Swedish to English

uppriktigt:


Translation Matrix for uppriktigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
open spelrum
square fyrkant; kvadrat; torg
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
blunt avtrubba
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
blunt frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt abrupt; bryskt; burdus; burdust; frispråkig; frispråkigt; från ingenstans; okänsligt; oskarp; oskarpt; plötslig; plötsligt; rak på sak; rakt på sak; slött; trubbig; trubbigt; trög; trögt
crude frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt billig; billigt; enkel; enkelt; jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; oförblommerat; osminkad; osminkat; primitiv; primitivt; slät; slätt; vulgärt
explicit frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt anslående; bestämd; bestämt; distinkt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; frapperande; imponerande; klar; klart; kraftigt; markant; slående; tydligt; utpräglad; uttalad; uttryckligt; öppen; öppet
frank frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppet
honest uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rak; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
incorruptible uppriktig; uppriktigt obesticklig; obestickligt; omutlig; omutligt
open uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
outspoken frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ofördomsfull; ofördomsfullt; öppen; öppet
overt frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
plain slätt
sincere sann; sant; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; frankt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; rak; rakt; seriös; seriöst; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
straightforward frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet
unconcealed uppriktig; uppriktigt; öppet
upright uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; uppstående; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
frankly uppriktig; uppriktigt; öppet frispråkig; frispråkigt
openly frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet frispråkig; frispråkigt; hög; högt; ljudligen
OtherRelated TranslationsOther Translations
crude oförädlad
explicit explicit; uttrycklig
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
frankly oreserverat
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
openly öppet
plain knaper
square ruta
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
true sannskyldig; veritabel
upright redlig; redligt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig; upprättstående
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fair uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; frankt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; rak; rakt; relativ; relativt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
heart-felt djupt känd; djupt känt; innerlig; innerligt; uppriktigt
plain frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frankt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rak; rakt; rakt på sak; rent; trivial; trivialt; tydligt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; ärligt; öppen; öppet
square frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt fyrkantig; fyrkantigt
straight frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt bara; direkt; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; rättframt; snörrät; uppriktig; ärlig; ärligt; öppen; öppet
true uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet de facto; riktighet; sanningen; verklig; verkligt
undiscussed uppriktig; uppriktigt