Swedish

Detailed Translations for format from Swedish to Spanish

format:

format adj

 1. format (formad)

format

 1. format (filformat)
 2. format
  el formato
 3. format
  el estilo

Translation Matrix for format:

NounRelated TranslationsOther Translations
culto civiliserade; dyrkan; gudadyrkan; kult; kultiverade; religion; religiös ceremoni; religiös rit; tillbedjan; tro; övertygelse
erudito akademiker; beläst; boklärd; forskare; lärd; lärd person; professor; skolastiker; vetenskaplig
estilo format elegans; klass; metod; stil; sätt
formato filformat; format bokform; dataformat; dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
formato de archivo filformat; format
ModifierRelated TranslationsOther Translations
cultivado formad; format bebyggd; bebyggt; bildad; kultiverad; uppodlad; uppodlat; utveklad; utveklat; väl kultiverad; väl kultiverat
culto formad; format alkoholrik; alkoholrikt; bildad; kultiverad; med hög alkoholhalt; rätt skick; starkt
docto formad; format akademisk; akademiskt; beläst; grundad; grundat; lärt; universitetsutbildat
erudito formad; format akademisk; akademiskt; beläst; bildad; lärt; smart; universitetsutbildat
especializado formad; format specialiserad; specialiserat

Synonyms for "format":


Wiktionary Translations for format:


Cross Translation:
FromToVia
format formato format — layout of a document
format formato formatdimension caractéristiques d’un objet.

forma:

Conjugations for forma:

presens
 1. formar
 2. formar
 3. formar
 4. formar
 5. formar
 6. formar
imperfekt
 1. formade
 2. formade
 3. formade
 4. formade
 5. formade
 6. formade
framtid 1
 1. kommer att forma
 2. kommer att forma
 3. kommer att forma
 4. kommer att forma
 5. kommer att forma
 6. kommer att forma
framtid 2
 1. skall forma
 2. skall forma
 3. skall forma
 4. skall forma
 5. skall forma
 6. skall forma
conditional
 1. skulle forma
 2. skulle forma
 3. skulle forma
 4. skulle forma
 5. skulle forma
 6. skulle forma
perfekt particip
 1. har format
 2. har format
 3. har format
 4. har format
 5. har format
 6. har format
imperfekt particip
 1. hade format
 2. hade format
 3. hade format
 4. hade format
 5. hade format
 6. hade format
blandad
 1. forma!
 2. forma!
 3. formad
 4. formande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for forma:

NounRelated TranslationsOther Translations
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
VerbRelated TranslationsOther Translations
adecentar forma; modellera; skapa renovera; restaurera; sanera
amasar forma; skapa
arreglar forma; modellera; skapa anordna; arrangera; bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; installera; iståndsätta; klara upp; koka; laga; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
constituir forma; skapa anordna; arrangera; etablera; grunda; installera; ordna; ställa till med
dar forma forma; knåda; modellera; skapa formge
dar masajes forma; skapa ge massage; massera
diseñar forma; skapa designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa; uppfinna
elaborar forma; knåda; modellera avgränsa; begränsa; behandla; bestämma; byta ut; definiera; fabricera; förändra; göra; markera; producera; tydligt definiera; utstaka; utveckla; växa i storlek; ändra
esculpir forma; karva; skulptera hack ur; karva ur; skära ur
estilizar designa; forma; formge; kreera; redigera; styla; utforma
formar forma; knåda; modellera; skapa anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; designa; handleda; initiera; installera; instruera; justera; konstruera; lära; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
macerar forma; skapa
masajear forma; skapa ge massage; massera
modelar forma; knåda; modellera; skapa
moldear forma; skapa

Synonyms for "forma":


Wiktionary Translations for forma:


Cross Translation:
FromToVia
forma formar formen — etwas eine Form/Gestalt geben, bearbeiten
forma caracterizar; describir; pintar; representar; retratar; señalar zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen

Related Translations for format