Swedish

Detailed Translations for skapa from Swedish to Spanish

skapa:

Conjugations for skapa:

presens
 1. skapar
 2. skapar
 3. skapar
 4. skapar
 5. skapar
 6. skapar
imperfekt
 1. skapade
 2. skapade
 3. skapade
 4. skapade
 5. skapade
 6. skapade
framtid 1
 1. kommer att skapa
 2. kommer att skapa
 3. kommer att skapa
 4. kommer att skapa
 5. kommer att skapa
 6. kommer att skapa
framtid 2
 1. skall skapa
 2. skall skapa
 3. skall skapa
 4. skall skapa
 5. skall skapa
 6. skall skapa
conditional
 1. skulle skapa
 2. skulle skapa
 3. skulle skapa
 4. skulle skapa
 5. skulle skapa
 6. skulle skapa
perfekt particip
 1. har skapat
 2. har skapat
 3. har skapat
 4. har skapat
 5. har skapat
 6. har skapat
imperfekt particip
 1. hade skapat
 2. hade skapat
 3. hade skapat
 4. hade skapat
 5. hade skapat
 6. hade skapat
blandad
 1. skapa!
 2. skapa!
 3. skapad
 4. skapande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for skapa:

NounRelated TranslationsOther Translations
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
desarrollar civilserad
extraer använda pull-teknik; dränering
proyectar projektion
trazar utstickande
VerbRelated TranslationsOther Translations
adecentar forma; modellera; skapa renovera; restaurera; sanera
amasar forma; skapa
armar designa; konstruera; skapa; uppfinna anstifta; bestycka; beväpna; förorsaka; komponera; orsaka; spänna; sträcka; täta; utlösa
arreglar forma; modellera; skapa anordna; arrangera; bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; installera; iståndsätta; klara upp; koka; laga; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
compilar designa; konstruera; skapa; uppfinna banka; göra en insättning; kompilera; komponera; samla; sätta in pengar på banken
componer designa; konstruera; skapa; uppfinna ange tonen; anstifta; framkalla; föranleda; förlägga; förorsaka; komponera; medföra; orsaka; stationera; ta ned; ta ner; tonsätta; utlösa; vålla; åstadkomma
concebir designa; göra sig en föreställning om; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; begripa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; inse; installera; kläcka ut; ordna; ställa till med; tolka
constituir forma; skapa anordna; arrangera; etablera; grunda; installera; ordna; ställa till med
convertirse en designa; konstruera; skapa; uppfinna bli; byta ut; framträda; förändra; gräva upp; gräva ut; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå; utveckla; ändra
crear designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; sammanställa; skapa; sätta ihop; uppfinna bygga; initiera; installera; påbörja; starta; sätta igång; tillsätta
dar forma forma; skapa forma; formge; knåda; modellera
dar masajes forma; skapa ge massage; massera
desarrollar designa; konstruera; skapa; uppfinna avslöja; blomstra; byta ut; florera; förverkliga; förändra; gräva upp; gräva ut; realisera; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; ändra; åstadkomma
diseñar designa; forma; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa; uppfinna
extraer göra sig en föreställning om; skapa avtappa; byta ut; draga; erhålla; extrahera; förvärva; förändra; hämma; hämta; inhösta; knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; tappa; tappa av; uppnå; utvinna; vinna; ändra
fabricar designa; konstruera; skapa; uppfinna byta ut; fabricera; förändra; göra; producera; ändra
formar designa; forma; konstruera; sammanställa; skapa; sätta ihop; uppfinna anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; lära; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; starta; sätta igång; tillsätta; träna; undervisa; utbilda; öva
ganar designa; konstruera; skapa; uppfinna erhålla; fatta; framkalla; ; fånga; föranleda; förtjäna; förvärva; gripa; inbringa; inhandla; köpa; medföra; orsaka; ta; tjäna; tjäna lön; tjäna pengar; uppnå; vinna; vinna seger; vålla; åstadkomma
hacer designa; konstruera; sammanställa; skapa; sätta ihop; uppfinna fabricera; frambringa; förrätta; göra; knäppa upp; lösa upp; producera; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; ta ned; ta ner; utföra; uträtta; verkställa
macerar forma; skapa
masajear forma; skapa ge massage; massera
modelar forma; skapa forma; knåda; modellera
moldear forma; skapa
montar designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; bestiga; bygga upp; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; installera; klättra; komm in; köra; montera; ordna; organisera; samlas; sammanfoga; sammankalla; ställa till med
producir designa; konstruera; skapa; uppfinna avkasta; fabricera; få till stånd; föranleda; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; orsaka; producera; åstadkomma
proyectar göra sig en föreställning om; skapa avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; projektera; sätta fram för visning; utstaka; visa
remendar designa; konstruera; skapa; uppfinna bota; byta ut; fixa; framkalla; föranleda; förändra; godgöra; hjälpa fram; hjälpa upp; iståndsätta; laga; lappa; läka; medföra; orsaka; puffa för; renovera; reparera; restaurera; sanera; skjuta fram; vålla; ändra; åstadkomma; återställa
reparar designa; konstruera; skapa; uppfinna bestämma sig; bli bättre; bota; byta ut; framkalla; föranleda; förbättra; förnya; förändra; godgöra; iståndsätta; kurera; laga; lappa; läka; medföra; orsaka; renovera; reorganisera; reparera; restaurera; rusta upp; rätta till; rättgöra; snabbkorrigering; uppbygga; uppfiffa; vålla; ändra; åstadkomma; återställa; återställa vid god hälsa
sacar con pala göra sig en föreställning om; skapa
trabajar con pala göra sig en föreställning om; skapa
trazar designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa; uppfinna följa efter; kontrastera; spåra

Synonyms for "skapa":


Wiktionary Translations for skapa:


Cross Translation:
FromToVia
skapa crear; generar create — to put into existence
skapa dar a luz; engendrar; concebir engender — to bring into existence, cause
skapa generar generate — to bring into being
skapa crear erschaffengehoben: durch eigene kreative Kraft entstehen lassen
skapa provocar erzeugenverursachen
skapa crear; lograr schaffen — etwas künstlerisch oder handwerklich erzeugen
skapa caracterizar; describir; pintar; representar; retratar; señalar zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
skapa crear créertirer quelque chose du néant, faire de rien quelque chose.

Related Translations for skapa