Swedish

Detailed Translations for hämma from Swedish to French

hämma:

hämma verb (hämmar, hämmade, hämmat)

 1. hämma (hindra; hejda)
  incommoder; gêner
  • incommoder verb (incommode, incommodes, incommodons, incommodez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
 2. hämma (hindra; hejda)
  empêcher; bloquer; gêner; déranger; embarrasser
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • déranger verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 3. hämma (försena; retardera; uppehålla; )
  ralentir; retarder; temporiser
  • ralentir verb (ralentis, ralentit, ralentissons, ralentissez, )
  • retarder verb (retarde, retardes, retardons, retardez, )
  • temporiser verb (temporise, temporises, temporisons, temporisez, )
 4. hämma (göra omöjlig; hindra; förhindra)
  rendre impossible; empêcher; gêner; entraver; contrecarrer; faire obstacle à
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
 5. hämma (erhålla; draga; vinna; inhösta)
  tirer de; extraire
  • tirer de verb
  • extraire verb (extrais, extrait, extrayons, extrayez, )
 6. hämma (stilla; stoppa)
  arrêter; étancher
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • étancher verb (étanche, étanches, étanchons, étanchez, )
 7. hämma (stoppa; stanna; hejda)
  arrêter; cesser; bloquer; stopper
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )

Conjugations for hämma:

presens
 1. hämmar
 2. hämmar
 3. hämmar
 4. hämmar
 5. hämmar
 6. hämmar
imperfekt
 1. hämmade
 2. hämmade
 3. hämmade
 4. hämmade
 5. hämmade
 6. hämmade
framtid 1
 1. kommer att hämma
 2. kommer att hämma
 3. kommer att hämma
 4. kommer att hämma
 5. kommer att hämma
 6. kommer att hämma
framtid 2
 1. skall hämma
 2. skall hämma
 3. skall hämma
 4. skall hämma
 5. skall hämma
 6. skall hämma
conditional
 1. skulle hämma
 2. skulle hämma
 3. skulle hämma
 4. skulle hämma
 5. skulle hämma
 6. skulle hämma
perfekt particip
 1. har hämmat
 2. har hämmat
 3. har hämmat
 4. har hämmat
 5. har hämmat
 6. har hämmat
imperfekt particip
 1. hade hämmat
 2. hade hämmat
 3. hade hämmat
 4. hade hämmat
 5. hade hämmat
 6. hade hämmat
blandad
 1. hämma!
 2. hämma!
 3. hämmad
 4. hämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hämma:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter hejda; hämma; stanna; stilla; stoppa arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hindra; hålla tillbaka; komma till en ände; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
bloquer hejda; hindra; hämma; stanna; stoppa avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; hindra; ligga platt; motarbeta; preja; preja av vägen; spärra; tvinga av vägen; tvinga upp på trottoaren; täppa till
cesser hejda; hämma; stanna; stoppa avhålla; föra till ett slut; fördröja; ge upp; sluta; stoppa; uppehålla; upphöra; överge
contrecarrer förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma begränsa; blockera; förhindra; göra korstecken; hindra; hålla tillbaka; inskränka; motarbeta; omöjliggöra; slå emot vinden; stoppa
déranger hejda; hindra; hämma besvära; blockera; enervera; förhindra; förorsaka omak; hindra; jäkta; motarbeta; omöjliggöra; oroa; störa
embarrasser hejda; hindra; hämma besvära; byta; flytta; genera; motarbeta; plåga; trakassera; växla
empêcher förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma avvärja; blockera; förebygga; förhindra; hindra; hålla tillbaka; motarbeta; omöjliggöra; parera; stoppa
entraver förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma barrikadera; blockera; blokkera; förebygga; förhindra; hindra; motarbeta; omöjliggöra; spärra
extraire draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna checka ut; extrahera; granska på samma nivå; hämta; utvinna
faire obstacle à förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma begränsa; blockera; förebygga; förhindra; hindra; inskränka; omöjliggöra
gêner förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma blockera; enervera; förhindra; ha något på hjärtat; hindra; jäkta; motarbeta; omöjliggöra; oroa; störa; vara generad
incommoder hejda; hindra; hämma besvära; motarbeta; plåga; trakassera
ralentir bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; bromsa in; bromsa ned; fördröja; sakta ner; stoppa; ta det lugnt; uppehålla
rendre impossible förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma blockera; förhindra; hindra; omöjliggöra
retarder bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; ligga bakom; ligga efter; stoppa; uppehålla
stopper hejda; hämma; stanna; stoppa ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hindra; hända; hålla tillbaka; komma till en ände; motarbeta; passera; ske; skjuta upp; stoppa
temporiser bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; senarelägga; skjuta på; stoppa; uppehålla
tirer de draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra fram
étancher hämma; stilla; stoppa dämpa; fylla; göra köldmotståndlig; isolera; laga; lindra; mildra; släcka; stoppa; värmeisolera

Synonyms for "hämma":


Wiktionary Translations for hämma:


Cross Translation:
FromToVia
hämma inhiber inhibit — to hinder; to restrain
hämma gêner beeinträchtigen — durch ein Hindernis die Beweglichkeit stören
hämma entraver hemmen — etwas hindern