Swedish

Detailed Translations for hämma from Swedish to German

hämma:

hämma verb (hämmar, hämmade, hämmat)

 1. hämma (hindra; hejda)
  stören; hindern; behindern; aufhalten; hemmen
  • stören verb (störe, störst, stört, störte, störtet, gestört)
  • hindern verb (hindre, hinderst, hindert, hinderte, hindertet, gehindert)
  • behindern verb (behindere, behinderst, behindert, behinderte, behindertet, behindert)
  • aufhalten verb (halte auf, hälst auf, hält auf, hielt auf, hieltet auf, aufgehalten)
  • hemmen verb (hemme, hemmst, hemmt, hemmte, hemmtet, gehemmt)
 2. hämma (hindra; hejda)
  verhindern; beeinträchtigen; entgegentreten; stören; belästigen; entgegenwirken; unterbrechen; vereiteln
  • verhindern verb (verhindere, verhinderst, verhindert, verhinderte, verhindertet, verhindert)
  • beeinträchtigen verb (beeinträchtige, beeinträchtigst, beeinträchtigt, beeinträchtigte, beeinträchtigtet, beeinträchtigt)
  • stören verb (störe, störst, stört, störte, störtet, gestört)
  • belästigen verb (belästige, belästigst, belästigt, belästigte, belästigtet, belästigent)
  • unterbrechen verb (unterbreche, unterbrichst, unterbricht, unterbrach, unterbracht, unterbrochen)
  • vereiteln verb (vereitele, vereitelst, vereitelt, vereitelte, vereiteltet, vereitelt)
 3. hämma (försena; retardera; uppehålla; )
  verspäten; verzögern; zögern; aufschieben; hinausschieben; zaudern
  • verspäten verb
  • verzögern verb (verzögere, verzögerst, verzögert, verzögerte, verzögertet, verzögert)
  • zögern verb (zögere, zögerst, zögert, zögerte, zögertet, gezögert)
  • aufschieben verb (schiebe auf, schiebst auf, schiebt auf, schob auf, schobt auf, aufgeschoben)
  • hinausschieben verb (schiebe hinaus, schiebst hinaus, schiebt hinaus, schob hinaus, schobt hinaus, hinausgeschoben)
  • zaudern verb (zaudere, zauderst, zaudert, zauderte, zaudertet, gezaudert)
 4. hämma (göra omöjlig; hindra; förhindra)
  behindern; aufhalten; hemmen; hindern
  • behindern verb (behindere, behinderst, behindert, behinderte, behindertet, behindert)
  • aufhalten verb (halte auf, hälst auf, hält auf, hielt auf, hieltet auf, aufgehalten)
  • hemmen verb (hemme, hemmst, hemmt, hemmte, hemmtet, gehemmt)
  • hindern verb (hindre, hinderst, hindert, hinderte, hindertet, gehindert)
 5. hämma (erhålla; draga; vinna; inhösta)
  leihen; entlehnen; ziehen; entnehmen; holen; andrehen; erreichen; treiben; heranziehen; borgen; hervorziehen; ausschöpfen; herausnehmen; aushecken; ausfädeln; schaffen; abheben; schöpfen; ausnehmen; ausholen; auspumpen
  • leihen verb (leihe, leist, leiht, lieht, geliehen)
  • entlehnen verb (entlehne, entlehnst, entlehnt, entlehnte, entlehntet, entlehnt)
  • ziehen verb (ziehe, ziehst, zieht, zog, zogt, gezogen)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • holen verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • erreichen verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • heranziehen verb (ziehe heran, ziehst heran, zieht heran, zog heran, zogt heran, herangezogen)
  • borgen verb (borge, borgst, borgt, borgte, borgtet, geborgt)
  • hervorziehen verb (ziehe hervor, ziehst hervor, zieht hervor, zog hervor, zogt hervor, hervorgezogen)
  • ausschöpfen verb (schöpfe aus, schöpfst aus, schöpft aus, schöpfte aus, schöpftet aus, ausgeschöpft)
  • herausnehmen verb (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • aushecken verb (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • schaffen verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • abheben verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • schöpfen verb (schöpfe, schöpfst, schöpft, schöpfte, schöpftet, geschöpft)
  • ausnehmen verb (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • ausholen verb (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • auspumpen verb (pumpe aus, pumpst aus, pumpt aus, pumpte aus, pumptet aus, ausgepumpt)
 6. hämma (stilla; stoppa)
  stillen; Blut stillen
 7. hämma (stoppa; stanna; hejda)
  stoppen; anhalten; bremsen; aufhören
  • stoppen verb (stoppe, stoppst, stoppt, stoppte, stopptet, gestoppt)
  • anhalten verb (halte an, hälst an, hält an, hielt an, hieltet an, angehalten)
  • bremsen verb (bremse, bremsst, bremst, bremste, bremstet, gebremst)
  • aufhören verb (höre auf, hörst auf, hört auf, hörte auf, hörtet auf, aufgehört)

Conjugations for hämma:

presens
 1. hämmar
 2. hämmar
 3. hämmar
 4. hämmar
 5. hämmar
 6. hämmar
imperfekt
 1. hämmade
 2. hämmade
 3. hämmade
 4. hämmade
 5. hämmade
 6. hämmade
framtid 1
 1. kommer att hämma
 2. kommer att hämma
 3. kommer att hämma
 4. kommer att hämma
 5. kommer att hämma
 6. kommer att hämma
framtid 2
 1. skall hämma
 2. skall hämma
 3. skall hämma
 4. skall hämma
 5. skall hämma
 6. skall hämma
conditional
 1. skulle hämma
 2. skulle hämma
 3. skulle hämma
 4. skulle hämma
 5. skulle hämma
 6. skulle hämma
perfekt particip
 1. har hämmat
 2. har hämmat
 3. har hämmat
 4. har hämmat
 5. har hämmat
 6. har hämmat
imperfekt particip
 1. hade hämmat
 2. hade hämmat
 3. hade hämmat
 4. hade hämmat
 5. hade hämmat
 6. hade hämmat
blandad
 1. hämma!
 2. hämma!
 3. hämmad
 4. hämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hämma:

VerbRelated TranslationsOther Translations
Blut stillen hämma; stilla; stoppa
abheben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån; stiga; stiga upp; uppstiga
andrehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra till; försluta; knäppa upp; låsa; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; sätta fast
anhalten hejda; hämma; stanna; stoppa avhålla; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; fortgå; framhärda; fördröja; göra uppehåll; hålla ut; komma till en ände; pågå; stoppa; uppehålla; vara ihärdig
aufhalten förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma avhålla; fördröja; förebygga; förhindra; hindra; hålla tillbaka; låta någon dingla; stoppa; uppehålla
aufhören hejda; hämma; stanna; stoppa avsluta; besluta; bestämma; fullborda; föra till ett slut; komma till en ände; sluta; strejka
aufschieben bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla flytta; pressa öppen; senarelägga; skjuta på; tveka; tänka över
ausfädeln draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avbryta; bli nött; knäppa upp; lösa upp; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aushecken draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av
ausholen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; plocka bort; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ut
ausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bota; fisk; fuska; klocka ur; lura; plocka bort; plundra; rensa; rensa ut; svindla; ta ur; ta ut; tömma; tömma på allt; utnyttja
auspumpen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna nöta ut; pumpa ur; slita ut; trötta; tömma
ausschöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna klara sig ur; rädda sig
beeinträchtigen hejda; hindra; hämma blockera; fläcka; förstöra; hindra; skada; skava; täppa till; vålla skada
behindern förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma blockera; förebygga; förhindra; göra illa; hindra; motarbeta; omöjliggöra; skada; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
belästigen hejda; hindra; hämma angripa; antasta; attackera; besvära; förarga; irritera; misshandla; ofreda; plåga; reta; störa; trakassera; överfalla
borgen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
bremsen hejda; hämma; stanna; stoppa bromsa in; sakta ner
entgegentreten hejda; hindra; hämma motarbeta
entgegenwirken hejda; hindra; hämma chikanera; förolämpa; hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera; vanhedra; vara besvärlig; vara envis; vara halsstarrig; vara krånglig; vara motspänstig; vara omedgörlig
entlehnen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
entnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avfatta; beröva; deducera; dra upp; duka av; frånta; få ihop; förebrå; härleda; klandra; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vanära
erreichen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna frambringa; förrätta; förtjäna; göra; ; sluta vid; utföra; uträtta; verkställa; vinna
hemmen förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma avhålla; fördröja; förebygga; förhindra; hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera; stoppa; uppehålla
heranziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra; föda upp; hänvända sig till; konsultera; odla; släpa; vända sig till
herausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta ur; ta ut; tömma
hervorziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
hinausschieben bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla senarelägga; skjuta på; trycka ut; tveka; tänka över
hindern förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma blockera; chikanera; enervera; förebygga; förhindra; förolämpa; hindra; hålla tillbaka; motarbeta; omöjliggöra; orsaka misslyckande; sabotera; stoppa; störa; täppa till; vanhedra
holen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dela ut; distribuera; ; förtjäna; hämta något; hämta upp; plocka upp något; samla; ta; vinna
leihen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
schaffen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bygga ut; dela ut; designa; distribuera; exploatera; fixa; frambringa; framkalla; fungera; föranleda; förrätta; förse; förverkliga; gräva upp; göra; införskaffa; klara; klara av; konstruera; leva upp till förväntningarna; medföra; orka; orka med; orsaka; realisera; skapa; tillhandahålla; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
schöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna designa; konstruera; skapa; skeda; uppfinna
stillen hämma; stilla; stoppa amma; dämpa; lindra; mildra; släcka; tillfredsställa; äta sig mätt
stoppen hejda; hämma; stanna; stoppa avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; hindra; klocka; sakta ner; stanna; stoppa; ta tid
stören hejda; hindra; hämma blockera; enervera; förarga; förebygga; förhindra; hindra; irritera; motarbeta; omöjliggöra; reta; störa; täppa till
treiben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna begå; frambringa; fungera; föda upp; förrätta; föröva; göra; göra sig skyldig till; ha sex; knäppa upp; lösa upp; odla; praktisera; resa sig; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; stiga upp; stå upp; uppstiga; utföra; uträtta; verkställa; älska med
unterbrechen hejda; hindra; hämma avbryta; befria; blockera; frisläppa; gå emellan; gå ut i strejk; hindra; ingripa; lägga sig i; lösa; skilja; släppa; släppa ut; splittra; strejka; söndra; träda in; täppa till
vereiteln hejda; hindra; hämma gäcka; hindra; korsa; motverka
verhindern hejda; hindra; hämma
verspäten bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla
verzögern bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; masa; stoppa; såsa; söla; tveka; tänka över; uppehålla
zaudern bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla fördröja; tveka; tänka över; uppehålla
ziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna andas in; bogsera; dra; draga; frambringa; föda upp; hala; häva; lyfta; odla; plocka upp något; rycka; slänga; släpa; sniffa in; snorta; ställa ut; uppfostra; uppföda; vara dragig
zögern bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla förbli densamme; masa; slingra; såsa; söla; tveka; tänka över; vara likadan
ModifierRelated TranslationsOther Translations
zögern motsträvig; motvilligt; ogärna

Synonyms for "hämma":


Wiktionary Translations for hämma:

hämma
verb
 1. etwas hindern
 2. durch ein Hindernis die Beweglichkeit stören

Cross Translation:
FromToVia
hämma verhindern; sperren; hindern; hemmen inhibit — to hinder; to restrain