Spanish

Detailed Translations for abandonar from Spanish to Swedish

abandonar:

abandonar verb

 1. abandonar (dejar; dejar plantado a alguien)
  överge; lämna i sticket
  • överge verb (överger, övergav, övergivit)
  • lämna i sticket verb (lämnar i sticket, lämnade i sticket, lämnat i sticket)
 2. abandonar (irse; salir; dejar; )
  avgå ifrån
  • avgå ifrån verb (avgår ifrån, avgick ifrån, avgått ifrån)
 3. abandonar (parar; terminar; suspender; )
  upphöra; sluta; överge; ge upp
  • upphöra verb (upphör, upphörde, upphört)
  • sluta verb (slutar, slutade, slutat)
  • överge verb (överger, övergav, övergivit)
  • ge upp verb (ger upp, gav upp, givit upp)
 4. abandonar (desentenderse; dejar; dejar de; )
  sluta; lägga av
  • sluta verb (slutar, slutade, slutat)
  • lägga av verb (lägger av, lade av, lagt av)
 5. abandonar (irse de viaje; salir; irse; )
  avresa
  • avresa verb (avreser, avreste, avrest)
 6. abandonar (declarar; avisar; imponer; anunciar)
  avge; deklarera; upge
  • avge verb (avger, avgav, avgivit)
  • deklarera verb (deklarerar, deklarerade, deklarerat)
  • upge verb (upger, upgav, upgivit)
 7. abandonar (suscribirse a; suscribir; apuntarse; )
  värva; skriva in; mänstra på; enrollera
  • värva verb (värvar, värvade, värvat)
  • skriva in verb (skriver in, skrev in, skrivit in)
  • mänstra på verb (mänstrar på, mänstrade på, mänstrat på)
  • enrollera verb (enrollerar, enrollerade, enrollerat)
 8. abandonar (abrir; desanudar; hacer; )
  sno upp; lösa upp; knäppa upp; sprätta upp; spänna av
  • sno upp verb (snor upp, snodde upp, snott upp)
  • lösa upp verb (löser upp, löste upp, löst upp)
  • knäppa upp verb (knäpper upp, knäppte upp, knäppt upp)
  • sprätta upp verb (sprättar upp, sprättade upp, sprättat upp)
  • spänna av verb (spänner av, spände av, spänt av)
 9. abandonar (dormirse; morir; morirse; )
  ; gå bort; avlida
  • verb (dör, dog, dött)
  • gå bort verb (går bort, gick bort, gått bort)
  • avlida verb (avlider, avled, avlidit)
 10. abandonar (depositar; volver; suspender; )
  släppa; avvisa
  • släppa verb (släpper, släppte, släppt)
  • avvisa verb (avvisar, avvisade, avvisat)
 11. abandonar (terminar; hacer huelga; ponerse en huelga; parar)
  avskriva
  • avskriva verb (avskriver, avskrev, avskrivit)
 12. abandonar
  lämna
  • lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)

Conjugations for abandonar:

presente
 1. abandono
 2. abandonas
 3. abandona
 4. abandonamos
 5. abandonáis
 6. abandonan
imperfecto
 1. abandonaba
 2. abandonabas
 3. abandonaba
 4. abandonábamos
 5. abandonabais
 6. abandonaban
indefinido
 1. abandoné
 2. abandonaste
 3. abandonó
 4. abandonamos
 5. abandonasteis
 6. abandonaron
fut. de ind.
 1. abandonaré
 2. abandonarás
 3. abandonará
 4. abandonaremos
 5. abandonaréis
 6. abandonarán
condic.
 1. abandonaría
 2. abandonarías
 3. abandonaría
 4. abandonaríamos
 5. abandonaríais
 6. abandonarían
pres. de subj.
 1. que abandone
 2. que abandones
 3. que abandone
 4. que abandonemos
 5. que abandonéis
 6. que abandonen
imp. de subj.
 1. que abandonara
 2. que abandonaras
 3. que abandonara
 4. que abandonáramos
 5. que abandonarais
 6. que abandonaran
miscelánea
 1. ¡abandona!
 2. ¡abandonad!
 3. ¡no abandones!
 4. ¡no abandonéis!
 5. abandonado
 6. abandonando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for abandonar:

NounRelated TranslationsOther Translations
avresa salida
morirse
lämna fallecimiento; marcha; salidas; salir
VerbRelated TranslationsOther Translations
avge abandonar; anunciar; avisar; declarar; imponer
avgå ifrån abandonar; cesar; dejar; irse; marcharse; retirarse; salir
avlida abandonar; adormecerse; adormilarse; dormirse; dormitarse; fallecer; morir; morirse caer; desaparecer; fallecer; morir; morir miserablemente; morirse; mortificar; perecer; reventar; reventarse
avresa abandonar; agotar; alejarse de; correrse; irse; irse de viaje; largarse; marcharse; partir; salir; zarpar irse; largarse; marcharse; partir; salir; salir navegando; salir velando
avskriva abandonar; hacer huelga; parar; ponerse en huelga; terminar adeudar; amortizar; borrar; eliminar; escamar
avvisa abandonar; caer; cerrar; dejar caer; depositar; lanzar; reflejarse; regresar; retornar; suspender; volver descartar; desestimar; echar en cara; encaminarse; formar; hacer volver; no aceptar; no aprobar; no funcionar; rechazar; rechazar por votación; reprochar; suspender
deklarera abandonar; anunciar; avisar; declarar; imponer decretar; ordenar; proclamar; promulgar
abandonar; adormecerse; adormilarse; dormirse; dormitarse; fallecer; morir; morirse caer; desaparecer; extinguirse; fallecer; morir; morir miserablemente; morirse; mortificar; pasar; perecer; reventar; reventarse
enrollera abandonar; apuntarse; apuntarse para; escupir; indicar; suscribir; suscribirse a apuntarse para; desahuciar; entregar; escupir; inscribir; registrar; renunciar a; suscribirse a
ge upp abandonar; empatar; excretar; parar; prescendir de; renunciar a; suspender; terminar acceder; bajar; capitular; ceder; decreder; descender; desistir de; devolver; entregar; entregar a; entregarse; enviar; hacer sacrificios; mandar; remitir; rendir; rendirse; retransmitir; sacrificar parte de los ingresos
gå bort abandonar; adormecerse; adormilarse; dormirse; dormitarse; fallecer; morir; morirse caer; desaparecer; fallecer; irse; largarse; marcharse; morir; morirse; partir; perecer; salir
knäppa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar desabrochar; desatar
lägga av abandonar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; parar; quedar eliminado; retirarse; salir; salir de; soltar contener; dejar de lado; desprenderse; negar; no aceptar; poner aparte; rechazar; reservar; reservar un viaje; reservarse; soltar; soltarse
lämna abandonar ceder; desprenderse; entregar; entregar a domicilio; irse; largarse; llevar; marcharse; partir; repartir; repartir a domicilio; retirar; salir; soltar; soltarse; suministrar; traer
lämna i sticket abandonar; dejar; dejar plantado a alguien
lösa upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar borrar; descifrar; desembrollar; desenmarañar; desenredar; desleír; disolver; disolverse; estar en estado de descomposición; rayar; resolver; solucionar; tachar
mänstra på abandonar; apuntarse; apuntarse para; escupir; indicar; suscribir; suscribirse a
skriva in abandonar; apuntarse; apuntarse para; escupir; indicar; suscribir; suscribirse a contratar; escribir a máquina; estipular; mecanografiar; teclear
sluta abandonar; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desprenderse; desvincular; empatar; excretar; parar; prescendir de; quedar eliminado; renunciar a; retirarse; salir; salir de; soltar; suspender; terminar acabar; celebrar; concluir; cruzar la meta; detener; enrollar; finalizar; ir a parar; llegar; rebobinar; resultar; salir; terminar; venir a parar
släppa abandonar; caer; cerrar; dejar caer; depositar; lanzar; reflejarse; regresar; retornar; suspender; volver amnistiar; arrojar; arrumbar; ceder; dar libertad; dejar abajo; dejar caer; dejar descender; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; derrocar; desatar; desechar; desenganchar; despedir; despeñar; echar fuera; enseñarle la puerta a una; excarcelar; hacer bajar; hacer descender; lanzar; liberar; libertar; librar; poner en libertad; precipitar; quitar; ser despedido; soltar; soltarse; tirar
sno upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
sprätta upp abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
spänna av abandonar; abrir; apartar; arrancar; asignar; censurar; criticar; dejar; desabrochar; desanudar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desenganchar; desentenderse; deshacer; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; hacer; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; mullir; quitarse; relajar; reprochar; resumir; retirarse; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; soltar; soltarse; tirar de; vaciar relajarse
upge abandonar; anunciar; avisar; declarar; imponer
upphöra abandonar; empatar; excretar; parar; prescendir de; renunciar a; suspender; terminar acabar; caducar; dejar; desistir de; ir a parar; llegar; no ponerse; resultar; salir; venir a parar
värva abandonar; apuntarse; apuntarse para; escupir; indicar; suscribir; suscribirse a desahuciar; entregar; escupir; inscribir; registrar; renunciar a
överge abandonar; dejar; dejar plantado a alguien; empatar; excretar; parar; prescendir de; renunciar a; suspender; terminar abolir; ceder; desechar; deshacerse de; despedir a; devolver; entregar; suprimir
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
släppa versión
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ge upp revoltijo

Synonyms for "abandonar":


Wiktionary Translations for abandonar:


Cross Translation:
FromToVia
abandonar lämna; gå ifrån; överge abandon — to leave behind or desert
abandonar försaka; överge forsake — to abandon
abandonar överlämna hand over — to relinquish control or possession
abandonar lämna quit — to leave
abandonar ge upp surrender — transitive: to give up into the power, control, or possession of another
abandonar lämna verlaten — weggaan
abandonar överge; lägga ned auflassen — einen Betrieb, eine Unternehmung aufgeben oder einstellen
abandonar falla; ramla fallenunkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation)
abandonar överge verlasseneinen Ort verlassen: weggehen, sich entfernen
abandonar lämna; överge abandonner — Se remettre à ; se laisser aller à ; se livrer à.
abandonar lämna délaisser — Abandonner
abandonar avleverera; leverera; lämna livrer — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for abandonar