Dutch

Detailed Translations for hevigheid from Dutch to German

hevigheid:

hevigheid [de ~ (v)] noun

  1. de hevigheid (intensiteit; kracht; heftigheid; felheid)
    die Stärke; die Intensität; die Heftigkeit; der Eifer; die Schärfe; die Leidenschaftlichkeit; die Inbrunst; die Brunst; Ungestüm; die Stachlichkeit; die Bissigkeit; die Grimmigkeit

Translation Matrix for hevigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bissigkeit felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bitsheid; bitsigheid; felheid; gedrevenheid; kattigheid; pinnigheid; snibbigheid; vinnigheid
Brunst felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht
Eifer felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht activiteit; ambitie; arbeid; aspiratie; bedrijvigheid; bezigheid; eerzucht; felheid; gedrevenheid; genoegen; genot; ijver; ijverigheid; jool; leut; lust; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; plezier; pret; streven; vlijt; vlijtigheid; voortvarendheid; werklust; werkzaamheid
Grimmigkeit felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht dolheid; felheid; furie; gedrevenheid; grimmigheid; razernij
Heftigkeit felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bitsheid; driftigheid; felheid; gedrevenheid; heftigheid; kattigheid; onbeheerstheid; onbesuisdheid; vinnigheid
Inbrunst felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrift; daadkracht; drift; energie; esprit; fut; genoegen; genot; kracht; lust; momentum; puf; wellust; werklust
Intensität felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht felheid; gedrevenheid
Leidenschaftlichkeit felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrift; drift; driftigheid; felheid; gedrevenheid; heftigheid; instinct
Schärfe felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bijterigheid; bitsheid; doorzicht; felheid; gedrevenheid; het bijtende; het nare; inzicht; kattigheid; puntig zijn; puntigheid; schamperheid; scherpheid; scherpte; snijkant; spitsheid; vinnigheid
Stachlichkeit felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bitsheid; bitsigheid; felheid; gedrevenheid; geprikkeldheid; geraaktheid; kattigheid; lichtgeraaktheid; prikkelbaarheid; vinnigheid
Stärke felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht corpulentie; felheid; gedrevenheid; gelegenheden; gewicht; gezetheid; kansen; kracht; lijvigheid; macht; mogelijkheid; mogelijkheid tot verwezenlijking; potentie; sterke kant; sterke zijde; sterkte; stijfsel; vermogen; zetmeel; zwaarlijvigheid; zwaarte
Ungestüm felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht felheid; gedrevenheid; onbeheerstheid; onbesuisdheid; onstuimigheid; turbulentie; woeligheid

Related Words for "hevigheid":


hevig:


Translation Matrix for hevig:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
auffahrend heftig; hevig heftig; onbeheerst; onstuimig
brennend brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm brandend; vlammend
entzündet brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm
erregt erg; fel; heftig; hevig; krachtig aangebrand; geagiteerd; geil; gepassioneerd; gepikeerd; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heethoofdig; heftig; hitsig; levendig; met hevige passie; misnoegd; ontstemd; opgewonden; pissig; prikkelbaar; seksueel opgewonden; verhit; vurig; wrevelig
feurig brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; heftig; hevig; krachtig; vurig; warm brandend; geagiteerd; geil; gekruid; gepassioneerd; gepeperd; gloedvol; hartig; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heethoofdig; heftig; hitsig; levendig; meedogenloos; met hevige passie; opgewonden; pikant; pittig; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vlammend; vurig; warmbloedig; wreed
gereizt erg; fel; heftig; hevig; krachtig aangebrand; geil; geprikkeld; gespannen; gestressd; geërgerd; geïrriteerd; heet; hitsig; opgefokt; opgehitst; opgejaagd; opgewonden; pissig; prikkelbaar; seksueel opgewonden
gewaltsam erg; fel; heftig; hevig; krachtig aanvallend; agressief; brutaal; gewelddadig; hard; hardhandig; hondsbrutaal; offensief; onzacht; ruw; vrijpostig
hart erg; fel; heftig; hevig; krachtig barbaars; beestachtig; bikkelhard; bitter teleurgesteld; bruut; hard; hardop; heftig; ijzerhard; inhumaan; keihard; luid; massief; meedogenloos; monsterlijk; niet hol; onbeheerst; ondragelijk; onmenselijk; onstuimig; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onverdraagbaar; onvermurwbaar; oorverdovend; rakelings; staalhard; steenhard; ternauwernood; verbitterd; wreed
heftig erg; fel; heftig; hevig; intens; krachtig; verwoed bitter teleurgesteld; driftig; heetbloedig; heethoofdig; heftig; intens; intensief; meedogenloos; niet terughoudend; onbeheerst; ondragelijk; ongeremd; onstuimig; onverdraagbaar; verbitterd; wreed
hitzig erg; fel; heftig; hevig; krachtig; verwoed driftig; geagiteerd; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heetgebakerd; heftig; hitsig; koortsig; levendig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
inbrünstig erg; fel; heftig; hevig; krachtig diepgevoeld; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; hitsig; innig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
intens fel; heftig; hevig; verwoed
intensiv erg; fel; heftig; hevig; intens; krachtig doortastend; drastisch; ferm; intens; intensief; krachtdadig; krachtig
jähzornig heftig; hevig boos; furieus; giftig; heftig; kwaad; kwaadaardig; nijdig; onbeheerst; onstuimig; razend; spinnijdig; toornig; venijnig; vertoornd; woest; ziedend
kräftig erg; fel; heftig; hevig; krachtig betrouwbaar; breed; daadkrachtig; degelijk; deugdelijk; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; geanimeerd; krachtdadig; krachtig; levendig; massief; met een krachtige uitwerking; niet hol; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; uit de kluiten gewassen; vief; vol fut
leidenschaftlich fel; heftig; hevig; verwoed fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heethoofdig; heftig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
scharf brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm agressief; barbaars; beestachtig; bijtend; bijterig; bits; bruut; fel; felle; geducht; gekruid; gepeperd; gewelddadig; goed snijdend; hanig; hartig; heet; heftig; hel; in hoge mate; inbijtend; inhumaan; invretend; inwerkend; kattig; kruidig; messcherp; met sarcasme; monsterlijk; onbeheerst; onmenselijk; onstuimig; onvriendelijk; pikant; pinnig; pittig; sarcastisch; scherp; scherp van smaak; scherpgerand; smaak prikkelend; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; wreed
schlimm erg; fel; heftig; hevig; krachtig argwaan opwekkend; brutaal; delicaat; erg; ernstig; gemeen; hachelijk; heel erg; hondsbrutaal; ijzingwekkend; kritiek; kwaadwillig; kwalijk; lastig; met slechte intentie; min; netelig; ontzettend; penibel; ploertig; precair; schrikbarend; schrikwekkend; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; verdacht; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig
sehr heftig; hevig behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate
stark erg; fel; heftig; hevig; krachtig agressief; breed; dapper; dik; dikwijls; fantastisch; ferm; flink; fors; frequent; fysiek sterk; gaaf; geducht; gestreng; gewelddadig; geweldig; gigantisch; grandioos; groots; heldhaftig; heroïsch; immens; in details; in hoge mate; kloek; kolossaal; krachtig; lijvig; magnifiek; massief; meermaals; menigmaal; mieters; moedig; niet hol; niet toegevend; onverschrokken; potig; regelmatig; reusachtig; schitterend; stabiel; sterk; stevig; stout; stoutmoedig; streng; tof; uit de kluiten gewassen; uitgewerkt; uitnemend; uitstekend; vaak; veelvuldig; vet; voortreffelijk; zeer groot; zwaar van lijf
stürmisch heftig; hevig agressief; bevlogen; bezield; bitter teleurgesteld; enthousiast; geestdriftig; gewelddadig; heftig; niet terughoudend; onbeheerst; ongeremd; onstuimig; ovationeel; stormend; verbitterd
ungestüm fel; heftig; hevig; verwoed agressief; bewogen; boos; furieus; gepassioneerd; gewelddadig; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; kwaad; nijdig; onbeheerst; onrustig; onstuimig; razend; roerig; spinnijdig; stormachtig; temperamentvol; toornig; turbulent; veelbewogen; vertoornd; vurig; warmbloedig; woelig; woest; ziedend
zornig heftig; hevig boos; dol; furieus; gebelgd; gemeen; giftig; hels; kwaad; kwaadwillig; laaiend; met slechte intentie; nijdig; razend; slecht; spinnijdig; tierend; toornig; vals; verbolgen; vertoornd; woedend; woest; ziedend

Related Words for "hevig":

  • hevigheid, heviger, hevigere, hevigst, hevigste, hevige

Related Definitions for "hevig":

  1. erg sterk of fel1
    • het heeft hevig geonweerd1

Wiktionary Translations for hevig:

hevig
adjective
  1. sterk in mate
hevig
Cross Translation:
FromToVia
hevig Agonie; Kreuz; Todesangst anguish — extreme pain