Dutch

Detailed Translations for drift from Dutch to English

drift:

drift [de ~] noun

 1. de drift (aandrift; instinct)
  the instinct; the drive; the urge; the impulse
 2. de drift (driftstroom)
  the drift; the current
 3. de drift (lust; genot; genoegen; wellust)
  the lust; the passion; the desire; the urge; the frenzy; the craze; the ardor; the rankness; the ardour
 4. de drift (passie; hartstocht; vuur)
  the passion; the zeal; the verve; the ardor; the zest; the ardour
 5. de drift (aandrang; neiging; drang; aandrift; impuls)
  the instigation; the urging; the craving
 6. de drift (voortgedreven vee)
  the cattle trail
 7. de drift (seksuele begeerte; lust)
  the sexual desire; the lust; the passion

Translation Matrix for drift:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardor drift; genoegen; genot; hartstocht; lust; passie; vuur; wellust elan; genegenheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; innigheid; liefde; overgave; passie; pit; vlam; vurigheid; vuur
ardour drift; genoegen; genot; hartstocht; lust; passie; vuur; wellust elan; genegenheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; innigheid; liefde; overgave; passie; pit; vlam; vurigheid; vuur
cattle trail drift; voortgedreven vee; weg om vee langs te drijven
craving aandrang; aandrift; drang; drift; impuls; neiging ademstoot; begeerte; begeren; heftig verlangen; hunkering; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht
craze drift; genoegen; genot; lust; wellust gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; manie; overdreven voorliefde; overgave; passie; pathologische opgewondenheid; rage; vurigheid; vuur
current drift; driftstroom electrische stroom; elektriciteit; energie; stroom; thermiek; zeestroming
desire drift; genoegen; genot; lust; wellust begeerte; begeren; heftig verlangen; hevig verlangen; hunkering; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht
drift drift; driftstroom doel; drevel; geest; nut; strekking; teneur; zin
drive aandrift; drift; instinct aandrift; aandrijving; autorijden; daadkracht; dagreis; diskettestation; drijfjacht; dynamiek; energie; esprit; excursie; fut; gang; heenrit; impuls; inrit; klopjacht; kracht; momentum; motor; oprijlaan; oprit; prikkel; puf; reis; rijden; rijtochtje; rijtoer; rit; schijfstation; station; stimulans; stuwkracht; tocht; tochtje; toer; toertje; tournee; trip; uitje; uitstapje; voortstuwing; werklust
frenzy drift; genoegen; genot; lust; wellust dolheid; furie; razernij; roes; uitzinnigheid
impulse aandrift; drift; instinct aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering
instigation aandrang; aandrift; drang; drift; impuls; neiging aanstoken; instigatie; instigeren; ophitsen; opstoken; opstokerij; opwekken
instinct aandrift; drift; instinct aandrift; gevoel; instinct; intuïtie; natuurdrift
lust drift; genoegen; genot; lust; seksuele begeerte; wellust begeerte; genoegen; genot; heftig verlangen; jool; leut; lust; plezier; pret; wellustigheid
passion drift; genoegen; genot; hartstocht; lust; passie; seksuele begeerte; vuur; wellust begeerte; bezetenheid; devotie; genegenheid; genoegen; genot; gevoel; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftig verlangen; ijver; inzet; jool; leut; lust; obsessie; overgave; passie; plezier; pret; sentiment; toegewijdheid; toewijding; trouw; vurigheid; vuur; zorgzaamheid
rankness drift; genoegen; genot; lust; wellust
sexual desire drift; lust; seksuele begeerte
urge aandrift; drift; genoegen; genot; instinct; lust; wellust
urging aandrang; aandrift; drang; drift; impuls; neiging aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
verve drift; hartstocht; passie; vuur
zeal drift; hartstocht; passie; vuur activiteit; arbeid; bedrijvigheid; bezetenheid; bezigheid; elan; gloed; ijver; ijverigheid; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; obsessie; pit; vlam; vlijt; vlijtigheid; vuur; werklust; werkzaamheid
zest drift; hartstocht; passie; vuur elan; gloed; houtvuur; krachtdadigheid; pit; vlam; voortvarendheid; vuur
VerbRelated TranslationsOther Translations
desire begeren; hunkeren; sterk verlangen; verlangen
drift afdrijven; verlijeren; wraken
drive aan het stuur zitten; aandrijven; aansporen; aanzetten; berijden; een paard mennen; heien; karren; mennen; opkrikken; opwekken; opzwepen; prikkelen; rijden; sterk prikkelen; stimuleren; sturen; zenden
urge aandrijven; aandringen; aanhouden; aansporen; aanzetten; aanzetten tot; animeren; instigeren; manen; met aandrang herinneren; op iets aandringen; opkrikken; opwekken; prikkelen; provoceren; rappelleren; stimuleren
urging aandringen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
current actueel; actuele; bijdetijds; courant; eindig; gangbaar; gebruikelijk; gewoon; huidig; modern; momenteel; momentele; op dit ogenblik; tegenwoordig; van vandaag; vergankelijk; voorbijgaand
ModifierRelated TranslationsOther Translations
zeal toegewijd

Related Words for "drift":


Wiktionary Translations for drift:

drift
noun
 1. kudde dieren

Cross Translation:
FromToVia
drift drift dérive — (Marine) Écart, déviation entre le cap effectivement suivi par un navire ou un aéroplane et le cap initialement fixé.
drift flock; herd; drove; troop troupeau — Traductions à trier suivant le sens