Dutch

Detailed Translations for strekking from Dutch to English

strekking:

strekking [de ~ (v)] noun

  1. de strekking (tendens)
    the tendency; the inclination; the purport; the tenor; the trend; the signification; the meaning; the sense
  2. de strekking (teneur; geest)
    the tendency; the drift

Translation Matrix for strekking:

NounRelated TranslationsOther Translations
drift geest; strekking; teneur doel; drevel; drift; driftstroom; nut; zin
inclination strekking; tendens confessie; declinatie; flauwe helling; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; genegenheid; geneigdheid; gezindheid; gezindte; glooiing; glooiingshoek; hang; inborst; inclinatie; neiging; overtuiging; temperament; vaststaande mening; vurigheid
meaning strekking; tendens bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; doel; frase; gewichtigheid; gezegde; inhoud; nut; uitdrukking; zegswijze; zin
purport strekking; tendens bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis
sense strekking; tendens bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; vernuft; verstand
signification strekking; tendens
tendency geest; strekking; tendens; teneur bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; geneigdheid; gezindheid; hang; inclinatie; neiging; tendentie
tenor strekking; tendens bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; geneigdheid; gezindheid; hang; inclinatie; neiging; tendentie; tenor; tenorzanger
trend strekking; tendens geneigdheid; gezindheid; hang; inclinatie; mode; modeverschijnsel; neiging; tendens; tendentie; trend
VerbRelated TranslationsOther Translations
drift afdrijven; verlijeren; wraken
sense aanvoelen; bemerken; bespeuren; gewaarworden; lucht krijgen van; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; voorvoelen; waarnemen; zien
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
meaning bedoeld als; bij wijze van; om zo te zeggen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Related Words for "strekking":

  • strekkingen

Wiktionary Translations for strekking:

strekking
noun
  1. target

Cross Translation:
FromToVia
strekking intention; plan; intent; aim; goal; purpose; target; butt; end; objective dessein — Intention d’exécuter quelque chose (sens général)
strekking discussion; insinuation; proposal; intention; plan; intent; purpose proposparole échanger dans la conversation.
strekking tendency; bias; slant; thrust; trend; affection; mainstream tendance — Action, force par laquelle un corps tend à se mouvoir d’un côté.