Dutch

Detailed Translations for geforceerd from Dutch to English

geforceerd:


Translation Matrix for geforceerd:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
artificial gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk geaffecteerd; gekunsteld; gemaakt; gewrongen; gezocht; kunstmatig; onnatuurlijk; synthetisch
committed gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht gebonden; niet vrij; obligaat; obligatoir; onvrij; toegewijd; vereist; verplicht
compulsory gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht verplicht
enforced gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk doorgevoerd
forced gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk; onvrijwillig; verplicht
forcible gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht
indebted gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht verplicht zijn aan; verschuldigd
involuntary gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht
obligatory gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht obligaat; obligatoir; reglementair; vereist; verplicht
obliged gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht obligaat; obligatoir; vereist; verplicht
strained gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk gespannen; gestressd; opgejaagd
tied gedwongen; geforceerd; onvrijwillig; verplicht gebonden; niet vrij; onvrij
unnatural gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk tegennatuurlijk

Related Words for "geforceerd":

 • geforceerder, geforceerdere

forceren:

forceren verb (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)

 1. forceren (dwingen)
  to force; coerce
  – to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means : 1
  • force verb (forces, forced, forcing)
   • She forced him to take a job in the city1
  • coerce verb
  to compel; to oblige
  • compel verb (compels, compelled, compelling)
  • oblige verb (obliges, obliged, obliging)
 2. forceren (afdwingen; dwingen)
  to enforce
  • enforce verb (enforces, enforced, enforcing)
 3. forceren (overbelasten)
  to overload; to overburden
  • overload verb (overloads, overloaded, overloading)
  • overburden verb (overburdens, overburdened, overburdening)
 4. forceren (verbreken; beëindigen; afbreken; )
  to adjourn; to break down; to sever
  • adjourn verb (adjourns, adjourned, adjourning)
  • break down verb (breaks down, broke down, breaking down)
  • sever verb (severs, severed, severing)

Conjugations for forceren:

o.t.t.
 1. forceer
 2. forceert
 3. forceert
 4. forceren
 5. forceren
 6. forceren
o.v.t.
 1. forceerde
 2. forceerde
 3. forceerde
 4. forceerden
 5. forceerden
 6. forceerden
v.t.t.
 1. heb geforceerd
 2. hebt geforceerd
 3. heeft geforceerd
 4. hebben geforceerd
 5. hebben geforceerd
 6. hebben geforceerd
v.v.t.
 1. had geforceerd
 2. had geforceerd
 3. had geforceerd
 4. hadden geforceerd
 5. hadden geforceerd
 6. hadden geforceerd
o.t.t.t.
 1. zal forceren
 2. zult forceren
 3. zal forceren
 4. zullen forceren
 5. zullen forceren
 6. zullen forceren
o.v.t.t.
 1. zou forceren
 2. zou forceren
 3. zou forceren
 4. zouden forceren
 5. zouden forceren
 6. zouden forceren
en verder
 1. ben geforceerd
 2. bent geforceerd
 3. is geforceerd
 4. zijn geforceerd
 5. zijn geforceerd
 6. zijn geforceerd
diversen
 1. forceer!
 2. forceert!
 3. geforceerd
 4. forcerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

forceren [znw.] noun

 1. forceren (opdringen)
  the pressing on; the force

Translation Matrix for forceren:

NounRelated TranslationsOther Translations
force forceren; opdringen aandrijfkracht; aandrijving; drijfkracht; geweld; heir; kracht; krijgsmacht; leger; legermacht; macht; mankracht; motor; strijdmacht; stuwkracht; troepenmacht; vermogen
pressing on forceren; opdringen
VerbRelated TranslationsOther Translations
adjourn afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen halthouden; schorsen; stoppen; suspenderen; verdagen
break down afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afbreken; afknappen; begeven; bezwijken; breken; er vanaf breken; flippen; in elkaar klappen; in elkaar storten; inklappen; neerhalen; omverhalen; ondergaan; slopen; te gronde gaan; uit elkaar halen
coerce dwingen; forceren
compel dwingen; forceren dwingen; dwingen te doen; noodzaken tot
enforce afdwingen; dwingen; forceren aangrijpen; aanwenden; benutten; gebruiken; toepassen
force dwingen; forceren bevelen; commanderen; decreteren; doordrijven; dwingen; dwingen te doen; gebieden; gelasten; noodzaken tot; opdragen; opdringen; verordenen; verordonneren
oblige dwingen; forceren dwingen; dwingen te doen; gerieven; noodzaken tot; verplichten
overburden forceren; overbelasten
overload forceren; overbelasten
sever afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
break down ongerede

Wiktionary Translations for forceren:

forceren
verb
 1. een beslissing afdwingen
forceren
verb
 1. to cause; persuade; force
 2. cause to occur, overcoming resistance
 3. to apply a force

Cross Translation:
FromToVia
forceren force; coerce; constrain; thrust; assert contraindreobliger quelqu’un par force, par violence ou par quelque grave considération, à faire quelque chose contre son gré.
forceren impose; impose upon; force; coerce; thrust; assert; put on; apply; tax; mandate; necessitate; oblige; inflict imposer — Traductions à trier suivant le sens