Dutch

Detailed Translations for ophoping from Dutch to English

ophoping:

ophoping [de ~ (v)] noun

  1. de ophoping (opeenhoping; accumulatie; stapel; hoop; opeenstapeling)
    the accumulation; the pile; the heap; the piling up; the load
  2. de ophoping (opeenhoping; verzameling; accumulatie; )
    the accumulation; the collection; the gathering; the clutter; the compilation; the pile; the pack; the sorting; the sifting; the piling up

Translation Matrix for ophoping:

NounRelated TranslationsOther Translations
accumulation accumulatie; hoop; massa; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; selectie; sortering; stapel; stel; verzameling accumulatie; bende; berg; cumuleren; groep; hoop; opeenhopen; opeenhoping; ophopen; opstapelen; samenscholing; samenvoeging; stapelen; troep
clutter accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; drom; groep; hoop; horde; massa; menigte; samenscholing; schare; troep
collection accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; collecte; collectie; groep; hoop; incassering; incasso; innen; inning; invordering; inzameling; samenscholing; troep; verzameling; vordering
compilation accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling bijeenbrenging; compilatie; verzameling
gathering accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; beraadslaging; bijeenkomst; bijeenroeping; collecte; conferentie; groep; hoop; inwinnen; inzameling; manifestatie; oploopje; overleg; samenkomst; samenscholing; samenzijn; toeloop; troep; vergadering; zitting
heap accumulatie; hoop; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; stapel aardig wat; bende; berg; drom; grote hoeveelheid; heap; hoop; horde; kluit; knoeiboel; massa; menigte; opeenstapeling; opstapeling; overvloed; rommel; schare; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
load accumulatie; hoop; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; stapel belading; belasting; bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; overlast; overvloed; schare; soesa; vracht; vrachtgoed; vrachtje
pack accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling bagage; bende; bepakking; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
pile accumulatie; hoop; massa; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; selectie; sortering; stapel; stel; verzameling berg; heipaal; hoop; klamp; kluit; kolom; kolom tekst op een pagina; mijt; paginagedeelte
piling up accumulatie; hoop; massa; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; selectie; sortering; stapel; stel; verzameling agglomeratie; opaarden; opeenhoping; ophopen; verhogen
sifting accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling selecteren; uitzoeken
sorting accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling schifting; selecteren; sorteren; sortering; uitsplitsing; uitzoeken
VerbRelated TranslationsOther Translations
collection collecteren; geld inzamelen
heap bestormen; overstelpen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
pack comprimeren; emballeren; inpakken; inwikkelen; samendrukken; samenpersen; verpakken

Related Words for "ophoping":

  • ophopingen