Dutch

Detailed Translations for massa from Dutch to English

massa:

massa [de ~] noun

 1. de massa (grote hoeveelheid; berg; overvloed; hoop)
  the mass; the multitude; the heap; the load; the quite a lot; the a whole lot; the lot
 2. de massa (schare; kudde; horde; )
  the flock; the herd; the common herd; the mob; the horde; the drove; the crowd; the multitude
 3. de massa (menigte; bende; schare; )
  the crowd; the herd; the clutter; the bunch; the troop; the wattle; the lot; the heap; the gang; the troupe; the load; the party; the pack
 4. de massa (opeenhoping; verzameling; accumulatie; )
  the accumulation; the collection; the gathering; the clutter; the compilation; the pile; the pack; the sorting; the sifting; the piling up
 5. de massa (menigte; groep mensen)
  the crowd
 6. de massa (mensenmassa; menigte; drom; troep)
  the crowd; the group

Translation Matrix for massa:

NounRelated TranslationsOther Translations
a whole lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed boel; heleboel; hoop
accumulation accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; berg; cumuleren; groep; hoop; opeenhopen; opeenhoping; opeenstapeling; ophopen; ophoping; opstapelen; samenscholing; samenvoeging; stapel; stapelen; troep
bunch bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; bepaalde hoeveelheid; berg; bosje; bundel; groep; hoop; kluit; partij; samenscholing; schoof; troep
clutter accumulatie; bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; opeenhoping; ophoping; schare; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; groep; hoop; samenscholing; troep
collection accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; collecte; collectie; groep; hoop; incassering; incasso; innen; inning; invordering; inzameling; samenscholing; troep; verzameling; vordering
common herd drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep
compilation accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling bijeenbrenging; compilatie; verzameling
crowd bende; drom; groep mensen; hoop; horde; kudde; massa; menigte; mensenmassa; schaar; schare; troep accumulatie; bende; berg; drukte; groep; grote menigte; hoop; horde; kluit; meute; oploopje; samenkomst; samenscholing; toeloop; troep; veel mensen; volksmenigte
drove drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep
flock drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep gemeente
gang bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; groep; groep jongeren; hoop; horde; legers; manschappen; meute; partij; ploeg; samenscholing; team; troep
gathering accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; bende; beraadslaging; bijeenkomst; bijeenroeping; collecte; conferentie; groep; hoop; inwinnen; inzameling; manifestatie; oploopje; overleg; samenkomst; samenscholing; samenzijn; toeloop; troep; vergadering; zitting
group drom; massa; menigte; mensenmassa; troep aantal personen bijeen; categorie; classificatie; distributiegroep; distributielijst; gezelschap; groep; groep contactpersonen; groep mensen; klasse; oploopje; partij; ploeg; samenkomst; team; toeloop
heap bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hoop; horde; massa; menigte; overvloed; schare aardig wat; accumulatie; berg; heap; hoop; kluit; knoeiboel; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; rommel; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
herd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep
horde drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep horde; meute; troep
load bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hoop; horde; massa; menigte; overvloed; schare accumulatie; belading; belasting; hinder; hoop; lading; last; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hoop; horde; massa; menigte; overvloed; schare aardig wat; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; garantie; gebied; gebouw; hoeveelheid; hoop; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; pand; partij; perceel; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
mass berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed dienst; gunst; kerkviering; mis
mob drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep gepeupel; grauw; plebs; rapaille; volksmenigte
multitude berg; drom; grote hoeveelheid; hoop; horde; kudde; massa; overvloed; schaar; schare; troep overvloedigheid; rijkelijkheid; volksmenigte
pack accumulatie; bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; opeenhoping; ophoping; schare; selectie; sortering; stel; verzameling bagage; bepakking
party bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aantal personen bijeen; accumulatie; bende; ceremonie; factie; feest; feestelijkheid; feestje; festijn; festiviteit; fuif; gezelschap; groep; hoop; partij; partijtje; party; ploeg; politieke partij; samenscholing; team; troep; viering
pile accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; berg; heipaal; hoop; klamp; kluit; kolom; kolom tekst op een pagina; mijt; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; paginagedeelte; stapel
piling up accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling accumulatie; agglomeratie; hoop; opaarden; opeenhoping; opeenstapeling; ophopen; ophoping; stapel; verhogen
quite a lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; boel; heleboel; hoop
sifting accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling selecteren; uitzoeken
sorting accumulatie; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling schifting; selecteren; sorteren; sortering; uitsplitsing; uitzoeken
troop bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
troupe bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare ensemble; gezelschap; groep; theaterensemble; theatergroep; toneelgezelschap
wattle bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
- boel; hoop; stoot; veel; volk
VerbRelated TranslationsOther Translations
collection collecteren; geld inzamelen
group arrangeren; classificeren; groep; groeperen; indelen; ordenen; rangeren; rangschikken; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken
heap bestormen; overstelpen
herd beschermen; beschutten; hoeden; in bescherming nemen; verdedigen
horde bijeenzamelen; opeenhopen; oppotten; sparen; vergaren; verzamelen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
pack comprimeren; emballeren; inpakken; inwikkelen; samendrukken; samenpersen; verpakken
party celebreren; feesten; feestvieren; vieren
ModifierRelated TranslationsOther Translations
multitude van alles
quite a lot nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat

Synonyms for "massa":


Antonyms for "massa":


Related Definitions for "massa":

 1. grote hoeveelheid, groot aantal1
  • ik heb een massa boeken1
 2. vormeloze klont1
  • deze bruine massa is gesmolten chocolade1
 3. groot aantal mensen bij elkaar1
  • de massa juichte de voetballers toe1

Wiktionary Translations for massa:

massa
noun
 1. totale hoeveelheid materie in een object
 2. grote hoeveelheid
 3. menigte
massa
noun
 1. unruly group of people
 2. pharmacy: medicinal substance made into a cohesive, homogeneous lump
 3. bulk; magnitude; body; size
 4. principal part
 5. physics: quantity of matter which a body contains
 6. large quantity; sum
 7. quantity of matter cohering together to make one body
 8. the “lower orders” of people
 9. group of things
 10. group of people
 11. collection of knowledge
 12. group having a common purpose or opinion
 13. the mass of community as distinguished from a special class
 14. a mass of people or animals in turmoil

Cross Translation:
FromToVia
massa block; mass; lump; chunk; hunk; boulder; notebook; notepad; writing pad; unit; cluster; sheet blocmasse, gros morceau d’une matière pesante et dure, telle que la pierre, le marbre, le fer non encore travailler.
massa crowd; mass; bunch; tons of; multitude foule — multitude de gens
massa mass; lot; lump; crowd; heap; multitude; pile; accumulation; body; swarm; ground masseamas de plusieurs parties qui faire corps ensemble.

Related Translations for massa