Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. verzoek:
 2. verzoeken:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for verzoek:
  • enquiry


Dutch

Detailed Translations for verzoek from Dutch to English

verzoek:

verzoek [het ~] noun

 1. het verzoek (smeekbede; bede; smeekgebed)
  the request; the appeal; the plea; the supplication; the entreaty; the prayer
 2. het verzoek (bede; vraag)
  the request
 3. het verzoek (voorstel)
  the proposal; the request

Translation Matrix for verzoek:

NounRelated TranslationsOther Translations
appeal bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; verzoekschrift
entreaty bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
plea bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek pleidooi
prayer bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek bidden; gebed
proposal verzoek; voorstel aanbieding; aanbod; aanzoek; bod; huwelijksaanzoek; koopje; motie; offerte; projectvoorstel; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; vraag aanvraag; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
supplication bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
VerbRelated TranslationsOther Translations
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Related Definitions for "verzoek":

 1. vraag of iemand iets voor je wil doen1
  • zijn verzoek om een gesprek werd geweigerd1

Wiktionary Translations for verzoek:

verzoek
noun
 1. vraag om iets te doen of te laten
verzoek
noun
 1. a prayer or petition
 2. question or inquiry
 3. computing: set of instructions passed to a database
 4. act of requesting
 5. formal message requesting something

Cross Translation:
FromToVia
verzoek request; invitation; incitement Aufforderung — Dringende Bitte, etwas zu tun
verzoek request demande — action de demander

verzoek form of verzoeken:

verzoeken verb (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)

 1. verzoeken (aanzoeken; vragen; aanvragen; uitnodigen)
  to request; to require; to ask; apply to; to appeal; to query; to petition; to beg; to examine; to pretest; to test; to try out; to try
  • request verb (requests, requested, requesting)
  • require verb (requires, required, requiring)
  • ask verb (asks, asked, asking)
  • apply to verb
  • appeal verb (appeals, appealed, appealing)
  • query verb (queries, queried, querying)
  • petition verb (petitions, petitioned, petitioning)
  • beg verb (begs, begged, begging)
  • examine verb (examines, examined, examining)
  • pretest verb (pretests, pretested, pretesting)
  • test verb (tests, tested, testing)
  • try out verb (tries out, tried out, trying out)
  • try verb (tries, tried, trying)
 2. verzoeken (smeken; bidden; vragen)
  to beg; to plead; to request; to appeal; to implore; to beseech; to pray; to query; to ask
  • beg verb (begs, begged, begging)
  • plead verb (pleads, pleaded, pleading)
  • request verb (requests, requested, requesting)
  • appeal verb (appeals, appealed, appealing)
  • implore verb (implores, implored, imploring)
  • beseech verb (beseeches, beseeched, beseeching)
  • pray verb (prays, prayed, praying)
  • query verb (queries, queried, querying)
  • ask verb (asks, asked, asking)
 3. verzoeken (rekwestreren; vragen; aanvragen)
  to request; apply for; to query; to ask for; to file a petition; to petition
  • request verb (requests, requested, requesting)
  • apply for verb
  • query verb (queries, queried, querying)
  • ask for verb (asks for, asked for, asking for)
  • file a petition verb (files a petition, filed a petition, filing a petition)
  • petition verb (petitions, petitioned, petitioning)
 4. verzoeken (opvragen; aanvragen; vragen)
  to ask for; to claim
  • ask for verb (asks for, asked for, asking for)
  • claim verb (claims, claimed, claiming)

Conjugations for verzoeken:

o.t.t.
 1. verzoek
 2. verzoekt
 3. verzoekt
 4. verzoeken
 5. verzoeken
 6. verzoeken
o.v.t.
 1. verzocht
 2. verzocht
 3. verzocht
 4. verzochten
 5. verzochten
 6. verzochten
v.t.t.
 1. heb verzocht
 2. hebt verzocht
 3. heeft verzocht
 4. hebben verzocht
 5. hebben verzocht
 6. hebben verzocht
v.v.t.
 1. had verzocht
 2. had verzocht
 3. had verzocht
 4. hadden verzocht
 5. hadden verzocht
 6. hadden verzocht
o.t.t.t.
 1. zal verzoeken
 2. zult verzoeken
 3. zal verzoeken
 4. zullen verzoeken
 5. zullen verzoeken
 6. zullen verzoeken
o.v.t.t.
 1. zou verzoeken
 2. zou verzoeken
 3. zou verzoeken
 4. zouden verzoeken
 5. zouden verzoeken
 6. zouden verzoeken
diversen
 1. verzoek!
 2. verzoekt!
 3. verzocht
 4. verzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verzoeken [de ~] noun, plural

 1. de verzoeken (vragen)
  the questions; the requests

Translation Matrix for verzoeken:

NounRelated TranslationsOther Translations
appeal aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
claim aanspraak; aanspraak maken op; beweren; claim; eis; eis tot schadevergoeding; opvragen; opvraging; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtsvordering; schadeclaim; schadevordering; schuldvordering; titel; vordering; vraag
petition aanvraag; bezwaarschrift; claim; eis; petitie; rekest; rekwest; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
query eis; query; vordering; vraag
questions verzoeken; vragen
request aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
requests verzoeken; vragen applicatie
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
try out eerste voorstelling; première
VerbRelated TranslationsOther Translations
appeal aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aantekenen; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; verzet aantekenen
apply for aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
apply to aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
ask aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen navragen; vraag stellen; vragen
ask for aanvragen; opvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
beg aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bedelen; schooien; soebatten
beseech bidden; smeken; verzoeken; vragen
claim aanvragen; opvragen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vorderen
examine aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanschouwen; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; visiteren
file a petition aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
implore bidden; smeken; verzoeken; vragen
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen
plead bidden; smeken; verzoeken; vragen bepleiten; pleiten; soebatten
pray bidden; smeken; verzoeken; vragen bidden; in gebed zijn
pretest aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
query aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen vraag stellen; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
require aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen behoeven; benodigen; eisen; nodig hebben; vereisen; vergen; verlangen
test aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
try aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanproberen; beproeven; berechten; betrachten; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitproberen; uittesten; vervolgen
try out aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
- vragen

Synonyms for "verzoeken":


Antonyms for "verzoeken":


Related Definitions for "verzoeken":

 1. zeggen dat je iets wilt hebben of een antwoord wilt krijgen1
  • hij verzocht om stilte1

Wiktionary Translations for verzoeken:

verzoeken
verb
 1. aan iemand vragen iets al dan niet te doen
verzoeken
verb
 1. to ask somebody to do something

Cross Translation:
FromToVia
verzoeken apply for; propose beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
verzoeken ask; ask for; inquire; request; demand demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
verzoeken pray; ask; ask for; beg; bid; request; apply; seek; apply for prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.

Related Translations for verzoek