Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. doodkalm:


Dutch

Detailed Translations for doodkalm from Dutch to Spanish

doodkalm:


Translation Matrix for doodkalm:

NounRelated TranslationsOther Translations
estoico stoïcijn
ModifierRelated TranslationsOther Translations
calmo doodgemoedereerd; doodkalm bedaard; gelijkmoedig; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; koel; koudmakend; nuchter; onbewogen; rustig; sereen; zakelijk
estoico doodgemoedereerd; doodkalm gelaten; gemoedereerd; stoïcijns
impasible doodgemoedereerd; doodkalm bedaard; gelijkmoedig; geplaveid; kalm; kalmpjes; koel; koen; koud; kranig; manmoedig; onaandoenlijk; onaangedaan; onbeducht; onbegaan; onberoerd; onbevreesd; onbewogen; onderkoeld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; ongevoelig; onverschrokken; onverstoord; onvervaard; rustig; sereen; stoutmoedig; verhard; vermetel; vrijuit
indiferente doodgemoedereerd; doodkalm bedaard; gelijkmoedig; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; koel; koudbloedig; nonchalant; nuchter; onachtzaam; onbegaan; onbewogen; onderkoeld; ongevoelig; onverstoorbaar; rustig; sereen; zakelijk
sereno doodgemoedereerd; doodkalm bedaard; gedeisd; gelijkmoedig; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; koel; nieuw; nuchter; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbewogen; ongebruikt; ongeopend; onverkort; pas gekocht; rustig; sereen; stil; vredig; vreedzaam; zakelijk
sosegado doodgemoedereerd; doodkalm bedaard; gedeisd; gelijkmoedig; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; onbewogen; rustig; sereen; stil; vredig; vreedzaam

Related Words for "doodkalm":

  • doodkalme